Zpráva pro uživatele č.5/2019

Vážení uživatelé,


na stránkách ČSSZ na adrese https://www.cssz.cz/web/cz/zakladni-informace-tiskopisy  v menu Přejít na tiskopisy – Pro zaměstnavatele

1. Vyplníte formulář Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ

Tiskopis umožňuje zaměstnavateli pověřit své zaměstnance k elektronickým úkonům vůči ČSSZ.

Zaměstnavatel přihlášený k ePortálu ČSSZ může v části Informace o klientovi spravovat jím vystavené pověření, tzn., že může pověření na záložce Pověřené subjekty odebrat a na záložce Služby pro správu pověření může vytvořit nové pověření. Rozsah již jednou vystaveného pověření je možné rozšířit, a to zasláním dalšího formuláře pro pověření. Pokud má být rozsah pověření naopak zúžen, je nutné vystavené pověření odebrat a následně vytvořit nové.

2. Na konci seznamu tiskopisů v části Servisní e - Podání  najdete nový tiskopis

Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců, který umožňuje zaměstnavateli požádat o zasílání notifikací k DPN jeho zaměstnanců nebo toto zasílání zrušit.

Tiskopis pečlivě vyplníte a odešlete přes datovou schránku (nemáte-li přístup k DS, lze odeslat poštou či osobně, viz níže).

 Ve formuláři doporučuji zatrhnout obě varianty:

§  Do datové schránky (vložte identifikátor datové schránky)

§  Na e-mailovou adresu (u této volby lze zasílat pouze obecnou informaci, konkrétní údaje k DPN zaměstnance jsou pak přístupné na ePortálu ČSSZ)

Při zasílání notifikací do datové schránky obdrží zaměstnavatel datovou zprávu "ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnOznam" o vydání rozhodnutí o DPN jeho zaměstnance, a to ihned po doručení od lékaře ještě před jeho zpracováním na OSSZ. Tato zpráva má pouze informativní charakter.

Dále zaměstnavatel obdrží po zpracování tohoto prvního dílu zprávu s ověřenou informací o dočasné pracovní neschopnosti "ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnInfo"  a další zprávy dostane vždy po zpracování relevantních změn pracovní neschopnosti "ČSSZ eNeschopenka-TrvaniDpnInfo", "ČSSZ eNeschopenka-UkonceniDpnInfo"…. Tyto zprávy typu "Info" budou doručovány i po zpracování neschopenek, které byly lékařem doručeny náhradní papírovou cestou.

Datové zprávy budou obsahovat přílohy jak ve formátu pdf pro manuální zpracování, tak ve formátu xml pro automatizované zpracování a budou doručovány z datových schránek místně příslušné OSSZ.

Při zasílání notifikací na e-mail obdrží zaměstnavatel pouze sdělení, že došlo k nějaké změně v pracovní neschopnosti zaměstnance a informace jsou k nahlédnutí / ke stažení prostřednictvím služeb pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ. E-mailové notifikace budou chodit až po zpracování na OSSZ.

Předepsané tiskopisy se podávají písemně (osobně/poštou) nebo elektronicky. Pokud nemáte datovou schránku (zaměstnavatel je fyzická osoba nebo OSVČ), můžete vyplněný tiskopis odeslat poštou nebo ho osobně doručit na OSSZ

Oba výše uvedené tiskopisy (Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ, Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců) lze elektronicky vyplnit a zaslat ČSSZ přes ePortál ČSSZ.

Uživatelé programu ZEIS-MZDY budou mít k dispozici přístup k e-Neschopenkám přes VREP, jako mají dosud pro odesílání Přehledu (agenda PVPOJ) a Přílohy k žádosti o nemocenské dávky (agenda NEMPRI), přímo v menu programu. K těmto účelům stačí vyplnit výše uvedené formuláře na portálu ČSSZ a odeslat přes datovou schránku (fyzické osoby, které nemají datovou schránku mohou tiskopis vyplnit také přímo na portálu, vytisknout a odeslat na svou OSSZ poštou nebo doručit osobně).

Pořízení nemocenských bude uživatel od období 01/20 nadále provádět stávajícím způsobem na základě notifikace obdržené z ČSSZ, kde by měly být údaje potřebné pro řádné vyplnění dokladu. Bohužel, z údajů zaslaných ČSSZ nebude možné odlišit nemoci z povolání nebo nemoci uvolněných.

Z notifikace lze zjistit pouze typ nemoci:

   nemoc

   úraz

§  pracovní

§  nepracovní

Pokračování nemoci po 14 dnech nebo ke konci období bude rovněž v notifikaci uvedeno, stejně jako jméno ošetřujícího lékaře, místo pobytu po dobu nemoci a režim vycházek.

Věřím, že vše společně zvládneme bez větších komplikací.

Přeji Vám jménem kolektivu autorů klidné a radostné svátky vánoční, do nového roku stálé zdraví, spokojenost a úspěchy v pracovní i osobním životě.

                                                                                                                                                                               Helena Plavecká