Vážení uživatelé,

pokud neodebíráte novinky z ČSSZ, upozorňuji Vás na poslední aktuality, kde ČSSZ řeší postup při poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačka) i z hlediska zaměstnavatele.

 

Prosím, prostudujte tyto dokumenty (kde je uvedeno, pro které případy DPN se karanténní příplatek poskytuje) a vyčkejte se zadáváním DPN z tohoto důvodu do verze ZEIS-MZDY 31.10., kterou obdržíte před koncem měsíce března 2021. Technické řešení korektního označení IZOLAČKY na straně ČSSZ mělo být v provozu od dnešního dne. Doporučuji stahovat notifikace až po tomto datu, kdy jsou notifikace již aktualizovány.

 

Aktuality  k této problematice najdete na stránkách cssz.cz   za Aktuálními informacemi k ošetřovnému z důvodu uzavření škol.

Karanténní příspěvek se bude automaticky počítat při pořízení DPN v programu ZEIS-MZDY ver. 31.10., kterou obdržíte v momentě, kdy bude k dispozici nový tiskopis PVPOJ.


Karanténní příplatek

Karanténa byla nařízena od 1.3. do 14.3.2021 tj. 14 KD

Maximální výše příspěvku činí 370 * 14 = 5180 Kč

Příklad 1:

Příklad 2:

Zároveň zaměstnavatel vyplatí za těchto 14 dnů náhradu při DPN za 10 pracovních dnů

80 hodin * 124,15 = 9932 Kč

80 hodin * 48,87 = 3909,60 =3910 Kč

Zaměstnanec může obdržet od zaměstnavatele za karanténu celkem:

5180 + 9932= 15112 Kč

3910 + 5180 = 9090 Kč

Průměrný hodinový výdělek zaměstnance činí 241,42 Kč za 80 hodin = 19313,60 Kč

Průměrný hodinový výdělek zaměstnance činí 90,50 Kč za 80 hodin =7240 Kč

Nárok mají i zaměstnanci s DPP a DPČ, pokud jsou nemocensky pojištěni. Musí mít V MS Průměry hodinový průměr, jinak se vypočte 0. Pro případnou náhradu při DPN musí mít rovněž doplněn plánovací kalendář a redukovaný průměrný výdělek.

90% průměrného výdělku za karanténu činí 19313,6 * 0,9 = 17382,24 Kč

90% průměrného výdělku za karanténu činí 7240 *0,9 = 6516 Kč

Náhrada + příspěvek je nižší než 90% průměrného výdělku (15112 < 17382,24), příspěvek může být vyplacen celý, tj. DM XXX ve výši 5180 Kč.

Náhrada + příspěvek je vyšší než 90% průměrného výdělku ( 9090 > 7240), příspěvek může být vyplacen maximálně do výše 90% průměrného výdělku = 6516 (90% průměrného výdělku) – 3910 (náhrada za DPN)  = 2606 Kč

Z tohoto příspěvku nejsou žádné odvody ani daně, o příspěvek si zaměstnavatel sníží odvod na sociální pojištění přímo v PVPOJ (nový formulář od období 03/21), kam se kromě snížení ve výši úhrnu příspěvků zároveň uvede počet zaměstnanců, kterým byl karanténní příspěvek vyplacen. Karanténní příspěvek nebude podléhat exekuci ani soudnímu výkonu rozhodnutí a ani insolvenčním srážkám. Bude tak dlužníkům vyplácen v plné výši.

 

Nárok na izolačku mají všichni zaměstnanci, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) 1. 3. 2021 a později, a to po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni.

 

Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace před 1. 3. 2021, budou mít nárok na příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021 (viz příklad č. 2 níže).

 

Izolačka se nevztahuje na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou návratu z pracovní či služební cesty.

 

Ostatní postupy a příklady najdete na https://www.mpsv.cz/izolacka.

 

Doporučuji Vám přihlásit se na této stránce také hned k odběru novinek ČSSZ.

 

Helena Plavecká