Zpráva pro uživatele č.5/2013

Vážení uživatelé,

Vzhledem k častým dotazům upřesňuji výklad k

1. ELDP 2013:

a) ELDP 2013 odesílejte z modulu MZDY, je stejný jako v roce 2012.

b) Nejasnosti kolem statutárů:

Příklad 1:

Člen dozorčí rady akciové společnosti je v této společnosti zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou od 1. října 2003 se sjednaným příjmem 35 000 Kč měsíčně. Ke dni vyplňování ELDP za r. 2012 společnost dluží pojistné na sociální zabezpečení, a to za období od března 2012. Celkový zúčtovaný příjem za r. 2012 činil 327 000 Kč, za měsíce leden a únor 2012 činil celkem 70 128 Kč. V dočasné pracovní neschopnosti byl od 5. dubna do 20. dubna 2012.

Záznam na ELDP za r. 2012 bude následující:

Typ ELDP = 01

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód

MR

Od

Do

Dny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 -12

VD

VZ

DO

1+S

N

1.1.

31.12

60

   

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

16

70128

 
                                         

Výdělečná činnost od 1.10.2003

Doba dočasné pracovní neschopnosti je dobou vyloučenou a bude uvedena v údaji „Vyloučené doby”, ale s ohledem na znění § 11 odst. 2 věty třetí zákona č. 155/1995 Sb. nemůže být tato doba zahrnuta jako doba pojištění do celkového počtu dnů ve sloupci „Dny”. V měsících březen až prosinec 2012 bude uveden znak „X”. V případě, že dlužné pojistné za kalendářní měsíc bude zaplaceno do tří let ode dne splatnosti tohoto pojistného musí být vyhotoven opravný ELDP:

Typ ELDP = 51

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód

MR

Od

Do

Dny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 -12

VD

VZ

DO

1+S

N

1.1.

31.12

366

                         

16

327000

 
                                         

 

Na ELDP za dozorčí radu (PPV 814), kdy měl souběžně zaměstnanec příjem 100 000 Kč měsíčně, se vždy uvede:

Typ ELDP = 01

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód

MR

Od

Do

Dny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 -12

VD

VZ

DO

Q++

N

1.1.

31.12

366

                           

1200000

 
                                         

 

Příklad 2:

Člen představenstva bytového družstva začal vykonávat svou funkci od 1. března 2012. Ve stanovách družstva je odměna členům představenstva stanovena na 3 000 Kč měsíčně s tím, že odměna má být zúčtována vždy po 4 měsících této činnosti, tj. první odměna byla zúčtována v měsíci červnu 2012, další potom v září 2012 a v prosinci 2012. Ve stanovách je dále obsaženo, že tato odměna se může zvýšit dle výsledků hospodaření družstva. Na základě souhlasu členské základny družstva byla členovi představenstva zúčtována v prosinci 2012 ještě odměna ve výši 2 000 Kč. Celkový zúčtovaný příjem člena představenstva činil 32 000 Kč.

Typ ELDP = 01

2. Průběh pojištění v daném roce

Kód

MR

Od

Do

Dny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 -12

VD

VZ

DO

O++

N

1.3.

31.12

306

                           

32000

 
                                         

Výdělečná činnost od 1.3.2002

Do údaje „Od” bude uveden den od něhož začal člen představenstva družstva vykonávat svou práci, tj. 1. března 2012. Přestože byla členovi představenstva bytového družstva zúčtována odměna pouze v měsících červnu, září a prosinci, trvala po celou dobu výkonu činnosti člena představenstva družstva účast na pojištění (byla splněna jedna z podmínek § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. - nejedná se o zaměstnání malého rozsahu takže otázka, kdy dojde k zúčtování odměny není pro posouzení účasti na pojištění rozhodující).

 

2. Sestavy 3.4.4. Zákonné pojištění odpovědnosti

Pro správný výpočet zákonného pojištění odpovědnosti je nutné si nastavit v 6.3.5. Nastavení – Mzdová nastavení – Intervaly druhů mezd – Výstupy – 3.4.4.1. Hlášení pojišťovně položku:

Zaklad=4015..4016

Opravu nastavení provede automaticky verze 23.16., která bude k dipozici během tohoto týdne.

Odměny členů statutárních orgánů a statutárů (PPV 7xx a 8xx) se do základu pro výpočet zákonného pojištění odpovědnosti nezapočítávají. Interval je nutno nastavit před posledním zpracováním čistých mezd, aby byl správně vypočten odvod pro příkaz k úhradě.

 

Přeji všem pěkný den.

Ing. Helena Plavecká