Zpráva pro uživatele č.4/2014

Vážení uživatelé,

1. Jak jistě víte, Ústavní soud rozhodl:

Ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 500/2012 Sb., se ve slovech "; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu" ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

 Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů, což je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu, lze tedy uplatnit slevu již za měsíc srpen 2014.

Teprve v období 08/14 můžete u starobních důchodců, kteří mají podepsáno daňové prohlášení, nastavit v MS 1.1.3.3. Daně položku

[X] Odečítat základní slevu.

 2. Od pátku 15.8.2014 do 25.8.2014 mám dovolenou a jsem mimo území ČR. Telefon nebude v provozu. V posledním týdnu měsíce srpna dostanete verzi s drobnými aktualizacemi a popisem.

 3. Znovu připomínám, že dohodu o provedení práce vždy celou pořizujete DM 170 - pokud použijete jiné DM, nemáte dobře daň zálohovou a srážkovou. Prosím, čtěte popisy k verzím (celá odměna z DPP je ostatní osobní náklad z hlediska účtování).

 
Doufám, že jste si užili příjemnou dovolenou a všem, kteří ji teprve budou mít, přeji nevšední zážitky a krásné počasí.

 

Pěkný den.

Za kolektiv autorů

Ing. Helena Plavecká