Zpráva pro uživatele č.7/2018

Vážení uživatelé,

do konce tohoto týdne obdržíte časopis PROFEX 3/2018, který řeší problematiku GDPR na podnikové úrovni.

Na stránkách ZEIS-MZDY na adrese: https://www.zeis-mzdy.cz/download/mzdy/gdpr/ najdete formuláře ke stažení pro praktickou aplikaci ve Vašem podniku.

Během příštího týdne obdržíte verzi 28.12. modulu MZDY. Podrobnosti k verzi najdete jako vždy v popisu k verzi. Pokud máte ještě nějaké nesrovnalosti nebo chyby, o kterých jste mě neinformovali, prosím o urychlené zaslání popisu.
 

V modulu MZDY ver. 28.12. upravujeme:

  • automatický výpočet odměny statutárů z MS Trvalé přídavky (bez dnů a hodin, zpravidla DM 177 (odměny členů statutárních orgánů a jednatelů))
  • nápočet položek do sestavy 3.3.5.8. Souhrnný přehled plateb
  • nápočet řádků do sestavy 3.6.1. Mzdové listy
  • NEMPRI (příloha k žádosti o dávky s položkou DM 417 Dlouhodobé ošetřovné) - nový formát souboru xml pro VREP (platnost od 1.6.2018)
  • výpočet průměrů u konta pracovní doby
  • v rámci GDPR povinné přihlašování do programu MZDY
  • v rámci GDPR provádění záznamu spouštěných akcí včetně časového razítka
  • další drobnosti

Za kolektiv autorů

Ing. Helena Plavecká