Jsou zde všechny aktualizace od začátku kalendářního roku, respektive od poslední úplné instalace. U každé aktualizace je uvedeno:
  • číslo verze,
  • datum, kdy byla aktualizace uvolněna k distribuci,
  • přibližná velikost archívu,
  • stručný popis změn.
Každá aktualizace je zabalena do archívu formátu zip. Po stažení si proto tento archív rozbalte na vlastní disk. Lze instalovat z disku, CD nebo jiného přenosného média.

Instalaci spustíte z modulu Mzdy, nabídka 5.7.Instalace nové verze. Výhodnější je nakopírovat obsah aktualizačního archívu do adresáře UPD v adresáři modulu Mzdy. Reinstalace proběhne (po schválení uživatelem) automaticky při příštím spuštění programu Mzdy. (Pokud program při spuštění nalezne v podadresáři UPD instalační soubory s novější verzí programu, nabídne automatickou reinstalaci. Pokud ji uživatel odmítne, nabídne se ještě při spuštěních programu a pak si bude uživatel moci zvolit, zda instalaci nabízet i nadále.)

Místo ručního stahování a instalování aktualizací lze s výhodou využít automatických aktualizací programu, které zajistí automatické stahování příslušných aktualizací. Počítač, na kterém je program nainstalován, musí mít přístup do sítě Internet. Navíc tak získáte možnost stažení licencí on-line a průběžné zobrazování aktuálních zpráv pro uživatele přímo v programu okamžitě po jejich zveřejnění.


Aktualizace 28.08. pro rok 2018. Lze instalovat na verzi 28.04. nebo 28.06. v období 01/2018 02/2018.
Velikost souboru: 5,08 MB
Staženo: 625

Aktualizace 28.04. pro rok 2018. Lze instalovat na verzi 28.02. v období 01/2018.
Velikost souboru: 3,58 MB
Staženo: 685

Aktualizace 28.02. pro uzavření roku 2017 a přechod do roku 2018. Lze instalovat na verzi 27.04. nebo 28.00. v období 12/2017.
POZOR, tato verze není určena pro konečné zpracování období 01/18. Verzi na uzavření období 01/18 dostanete nejpozději 1.2.2018.

Velikost souboru: 5,75 MB
Staženo: 726