Aktualizace 30.02. pro rok 2020. Lze instalovat na verzi 30.00. v období 01/2020.
Velikost souboru: 3,86 MB
Staženo: 670

 

Mzdy32 verze 30.02 pro rok 2020 ze dne 30.1.2020

Verze se reinstaluje na verzi 30.00. v období 01/2020.

Změny:

 • 3.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady sestava doplněna o rozpis pracovní doby po dobu náhrady.
 • 3.6.7.3.6.,3.6.7.3.7.  Potvrzení o uplatňování dětí obě sestavy načítají děti pro potvrzení - i ty, u nichž je nastaveno “neuplatňuje se”, pokud jsou aktivní (od-do v MS Vyživované osoby) v období, za něž se sestava vytváří. Děti lze do seznamu doplnit (F_5 i bez toho, že by byly uvedeny v MS Vyživované osoby. Oba tyto formuláře se vystavují jen v případě změny.
 • 3.4.1.2.1. E-podání DZDPNstahování dat zaměstnavatelům o DPN zaměstnanců .
  Postup:
  1
   V 6.3.7.Certifikáty a nastavení pro e-podání je třeba doplnit komerční certifikát,
  a) pokud byl Váš podpisový certifikát vystaven do 30.9.2019, můžete pro šifrování použít Váš podpisový certifikát, který bude platit až do vypršení jeho platnosti. Vložíte tento podpisový certifikát i do pole Komerční certifikát.
  Příklad:  Podpisový certifikát byl vystaven 21.9.2019, pak bude použitelný jako komerční certifikát až do 21.9.2020. Jakmile požádáte o obnovu tohoto podpisového certifikátu, je nutné zároveň požádat o komerční certifikát.
  b) pokud byl Váš podpisový certifikát vystaven po 30.9.2019, je třeba ihned požádat certifikační autoritu o vystavení komerčního certifikátu (máte-li certifikát od PostSignum, pak na adrese https://www.postsignum.cz/online_pruvodcezadost_o_vydani_komercniho_certifikatu.html), tento certifikát nainstalovat a v modulu MZDY vložit do pole Komerční certifikát.
  2Pro odeslání dotazu v 3.4.1.2.1. E-podání DZDPN použijte klávesu F6, vyčkejte 2 až 3 minuty poté, kdy zmizí tabulka o připojování k ČSSZ(upozorňuji, že někdy to trvá i déle). Pro načtení notifikací do seznamu použijte znovu klávesu F6 .
  Zpráva na Váš e-mail, kterou obdržíte po odeslání:
  e-Podání Dotaz zaměstnavatele na DPN (DZDP)
  Vážená paní, vážený pane,
  Česká správa sociálního zabezpečení obdržela prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e-podání Vaše podání DZPN. Vaše podání bylo (nebylo) přijato.

  Dále jsou pak uvedeny podrobnosti k E-podání DZDPN (případně chyby, proč Vaše podání nebylo přijato) a upozornění na platnost TLS, kterého si nevšímejte, je to nějaké reziduum z roku 2017, které již dávno mělo být odstraněno.
  3. V levém horním rohu tabulky si můžete kliknutím myši (nebo stiskem kláves Ctrl_F6) vybrat rozsah zobrazovaných vět: Období-Rok-Vše-Nové.
  4. Tyto věty můžete klávesou F9 třídit podle Čísla pracovníka (CisPr), Jmenovky, Rodného čísla nebo Čísla rozhodnutí. Kromě těchto položek vidíte i  typ DPNvznik-trvání-ukončení (do datové schránky a/nebo na mail jste obdrželi nejprve notifikaci s prvotním oznámením události, která se do seznamu DPN nestahuje, může obsahovat mylné informace do ověření a vydání Informace o vzniku DPN), dále Datum vzniku DPNDatum trvání DPN k Datum ukončení DPN.
  Dle mých prvních zkušeností mohou i Informace o vzniku DPN obsahovat chyby - prověřujeme pro automatické generování vět do nemocenských - musíme znát podle notifikace správnou činnost, abychom mohli generované věty přiřadit ke správnému PPV.
  5. Pokud program nenajde zaměstnance podle rodného čísla (čísla pojištěnce SZ), není v seznamu uvedeno Číslo zaměstnance. Číslo zaměstnance můžete přiřadit klávesou F4 výběrem ze seznamu zaměstnanců.
  6. Klávesou Insert můžete vybrat (nebo zrušit výběr) zaměstnance, jimž chcete tisknout Informaci klávesou F3, chcete-li tisknout Informace o všech zaměstnancích v seznamu, použijete klávesu (+), pro odznačení klávesu (-). Opis Informací obsahuje totéž, co jste obdrželi v pdf do datové schránky. V lednu 2020 porovnejte oba opisy, pak můžete odhlásit odběr notifikací do datové schránky, aby se zbytečně nezahlcovala, pokud nemáte osobní přístup do datové schránky.
 • 6.4.1. Číselníky vlastní -  Druhy mezd  - opraveno nastavení u DRMZ 800..809 (Nezdaňované příjmy), 960 (Zahraniční pojistné pro superhrubou mzdu) - odstraněn příznak pro nastavení srážky.

V další verzi obdržíte aktualizaci 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady (aktualizace vstupního formuláře včetně doplnění položky Odpracované hodiny poslední den pracovní neschopnosti, aby se mohly automaticky doplnit do HZUPN.

Ještě čekáme na vyjasnění postupu při zasílání notifikací o pokračování ke konci zpracovávaného období, ve mzdách potřebujeme uzavřené měsíční období pro dopočet omluvené doby při DPN. V případě, že do 3.2. neobdržíte pokračování nebo ukončení DPN, pracovní neschopnost trvá (pokračuje) i po 31.1.2020.

Díky za trpělivost, díky za spolupráciPokud najdete chybu, pošlete mi, prosím, ihned mail (adresa v kontaktu níže).

Helena Plavecká

 

  Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká