Aktualizace 30.04. pro rok 2020. Lze instalovat na verzi 30.02. v období 01/2020 až 02/2020.
Velikost souboru: 5,49 MB
Staženo: 671

Mzdy32 verze 30.04 pro rok 2020 ze dne 7.2.2020

Verze se reinstaluje na verzi 30.02. v období 01/2020 nebo v období 02/2020, pokud již byla provedena uzávěrka za období 01/20.

Změny:

 • NOVĚ od verze 30.04.: V matričním souboru 1.1.8. Mzdové údaje  uvádíme místo pojmu Stupeň zaručené mzdy nově  Skupina zaručené mzdy . Stejný pojem Skupina zaručené mzdy  se zavádí i do číselníku  6.4.1. Zaručené mzdy.
 • 3.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady  - sestava opisuje údaje pro kontrolu správnosti výpočtu náhrady mzdy včetně uvedení omluvených KD, PD, PH podle jednotlivých typů nepřítomnosti. Zahrnuje kromě DPN i ostatní typy (OČR, DOČR, Otcovská, MD, RD), DRD a ostatní vynětí zahrnuty nejsou.
  Sestava je doplněna o rozpis pracovní doby z plánovacího kalendáře v jednotlivých dnech, kdy je poskytována náhrada mzdy při DPN.
 • 3.4.1.2.1. E-podání DZDPN- stahování dat zaměstnavatelům o DPN zaměstnanců .
  Postup:
  1. 
   V  6.3.7.Certifikáty a nastavení pro e-podání je třeba doplnit komerční certifikát,
  a) pokud byl Váš podpisový certifikát 
  vystaven do 30.9.2019 , můžete pro šifrování použít Váš podpisový certifikát, který bude platit až do vypršení jeho platnosti. Vložíte tento podpisový certifikát i do pole Komerční certifikát .
  Příklad:  Podpisový certifikát byl vystaven 21.9.2019, pak bude použitelný jako komerční certifikát až do 21.9.2020. Jakmile požádáte o obnovu tohoto podpisového certifikátu, je nutné zároveň požádat o komerční certifikát.
  b) pokud byl Váš podpisový certifikát 
  vystaven po 30.9.2019 , je třeba ihned požádat certifikační autoritu o vystavení komerčního certifikátu (máte-li certifikát od PostSignum, pak na adrese https://www.postsignum.cz/online_pruvodcezadost_o_vydani_komercniho_certifikatu.html ), tento certifikát nainstalovat a v modulu MZDY vložit do pole Komerční certifikát.
  2.  Pro odeslání dotazu v 3.4.1.2.1. E-podání DZDPN  použijte klávesu F6 , vyčkejte 2 až 3 minuty poté, kdy zmizí tabulka o připojování k ČSSZ(upozorňuji, že někdy to trvá i déle). Pro načtení notifikací do seznamu použijte znovu klávesu  F6 .
  Zpráva na Váš e-mail , kterou obdržíte po odeslání:
  e-Podání Dotaz zaměstnavatele na DPN (DZDP)
  Vážená paní, vážený pane,
  Česká správa sociálního zabezpečení obdržela prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e-podání Vaše podání DZPN. Vaše podání bylo (nebylo) přijato.

  Dále jsou pak uvedeny podrobnosti k E-podání DZDPN (případně chyby, proč Vaše podání nebylo přijato) a upozornění na platnost TLS, kterého si nevšímejte, je to nějaké reziduum z roku 2017, které již dávno mělo být odstraněno.
  3.  V levém horním rohu tabulky si můžete kliknutím myši (nebo stiskem kláves Ctrl_F6 ) vybrat rozsah zobrazovaných vět:  Období-Rok-Vše-Nové .
 • NOVĚ od verze 32.04.:  Rozsah Období  zahrnuje notifikace z předcházejícího a následujícího období:

Příklad:  Období zpracování  03/20  - zobrazuje notifikace od 01.01.2020 do 31.3.2020.

4. Tyto věty můžete klávesou  F9 třídit  podle Čísla pracovníka (CisPr), Jmenovky, Rodného čísla nebo Čísla rozhodnutí. Kromě těchto položek vidíte i  typ DPN vznik-trvání-ukončení  (do datové schránky a/nebo na mail jste obdrželi nejprve notifikaci s prvotním oznámením události, která se do seznamu DPN nestahuje, může obsahovat mylné informace do ověření a vydání Informace o vzniku DPN), dále Datum vzniku DPN Datum trvání DPN k  a Datum ukončení DPN .
Dle mých prvních zkušeností mohou i Informace o vzniku DPN obsahovat chyby - prověřujeme pro automatické generování vět do nemocenských - musíme znát podle notifikace správnou činnost, abychom mohli generované věty přiřadit ke správnému PPV.
5. Pokud program nenajde zaměstnance podle rodného čísla (čísla pojištěnce SZ), není v seznamu uvedeno Číslo zaměstnance. Číslo zaměstnance můžete přiřadit klávesou F4  výběrem ze seznamu zaměstnanců.
6. Klávesou  Insert  můžete vybrat (nebo zrušit výběr) zaměstnance, jimž chcete tisknout Informaci klávesou  F3 , chcete-li tisknout Informace o všech zaměstnancích v seznamu, použijete klávesu (+), pro odznačení klávesu (-). Opis Informací obsahuje totéž, co jste obdrželi v pdf do datové schránky. V lednu 2020 porovnejte oba opisy, pak můžete odhlásit odběr notifikací do datové schránky, aby se zbytečně nezahlcovala, pokud nemáte osobní přístup do datové schránky.

 • 3.4.1.2.3. E-podání NEMPRI  - Verze formuláře pro rok 2020 - doplněno písmeno j) zaměstnanci je vyplácena mzda nebo odměna na:  obsluha vybere příslušnou variantu
 1. na účet v ČR - program doplní z MS 1.1.3.1. Výplata účet zaměstnance, pokud je doplatek směrován: na účet banky, na inkasní místo s médiem, na účet exekutora/insolvenčního správce
 2. na účet u banky v cizině - doplní obsluha
 3. poštovní poukázkou na adresu v ČR - program doplní z MS 1.1.3.1. Výplata adresu, pokud je doplatek směrován: složenkou přes pokladnu
 4. v hotovosti - program doplní z MS 1.1.3.1. Výplata příznak, pokud je doplatek směrován na Výplata v hotovosti.

Klávesou F_9 obsluha může ve formuláři doplnit potřebné údaje, pokud nejsou uvedeny v MS 1.1.3.1. Výplata. Doporučuji v případě za d) uzavřít se zaměstnancem dodatek k pracovní smlouvě nebo dohodě, že v případě, že mu bude bude vyplácena nemocenská dávka, žádá, aby mu byla mzda vyplacena složenkou na adresu v ČR.

Formulář byl rovněž doplněn o položku Důvod vystavení Přílohy žádosti o dávku v písemné formě na 2. stráně přílohy. Důvod uvádíte v případě, že přílohu zasíláte na OSSZ v papírové podobě.


NOVĚ od verze 30.04.:   3.4.1.2.3. E-podání NEMPRI - Kromě běžného vypisování čísla rozhodnutí lze použít v položce Číslo DPN klávesu F3 nebo mezerník, které zobrazí notifikace příslušného zaměstnance a po výběru jakékoliv notifikace se správným číslem rozhodnutí ze seznamu notifikací (Enter) doplní Číslo rozhodnutí.

Také je opravena chyba, která u zaměstnanců s nástupem před rokem 2000 chybně doplňovala datum v položce Rozhodné období Od.

 • 3.4.1.2.6. E-podání HZUPN - Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti  - toto hlášení zasílá zaměstnavatel při ukončení každé DPN.
  Protože se jedná o nové podání, přečtěte si důkladně následující popis:
  NOVĚ od verze 30.04:  Hlášení zaměstnavatele můžete odeslat i v období, které právě zpracováváte bez toho, že by musela být pořízena DPN (podle B). Pokud si stáhnete notifikace v období 01/20 např. s daty v rozpětí od 01.02.2020 do 07.02.20, zařadí se do seznamu notifikací i notifikace pro následující období 02/20, v 3.4.1.2.6. E-podání HZUPN  vyberete příslušného zaměstnance a klávesou Enter vstoupíte do seznamu HUZPN.

Klávesou F5 budete vytvářet nové podání. V seznamu notifikací ukončených pracovních neschopnosti vyberete příslušnou notifikaci s ukončenou DPN (s datem Do (ukončená DPN) a doplníte údaje uvedené v B.

B: Hlášení zaměstnavatele můžete odeslat v období, kdy jste již pořídili ukončenou DPN v 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady, aby byla zahrnuta do seznamu pro podání: Doklad musí být pořízen v období,  kdy se HUZPN vystavuje, DPN musí být ukončená  ((*) ukončení sociální události) a musí mít vyplněno č. rozhodnutí.
2. V 3.4.1.2.6. E-podání HZUPN  vyberete v seznamu zaměstnanců příslušného zaměstnance a klávesou Enter vstoupíte do seznamu HUZPN. Klávesou F_5 budete vytvářet nové podání. V seznamu ukončených pracovních neschopnosti vyberete podle čísla rozhodnutí příslušnou DPN a doplníte následující údaje:
1. Začal vykonávat zaměstnání
(*) ano dne  - uvedete následující den po ukončení DPN, pokud uvedete poslední den DPN, doplníte  odpracoval: doplníte odpracované hodiny poslední den pracovní neschopnosti a pracovní doba:  doplníte pracovní dobu posledního dne DPN
Příklad:  Zaměstnanec nastoupil na noční směnu ve 22 hodin a odpracoval 2 hodiny, pracovní doba na tento kalendářní den činí 5,5 hodiny z předchozího kalendářního dne + 2 hodiny z posledního dne = 7,5 hodiny
(*) ne  - uvedete důvod, např. zaměstnanec má navazující pracovní neschopnost
2. Pokud zaměstnanec Vykonával práci v těchto dnech DPN:  uvedete od kdy do kdy byl v práci.
Příklad:  Zaměstnanec pracoval např. 25.1.2020. Uvedete:  od:  25.1.2020  do:  25.1.2020
3. Důvod vystavení v písemné formě:  Pokud odesíláte papír, doplníte důvod, např: nevím…
Pokud totiž máte kvalifikovaný podpisový certifikát, posíláte přes VREP (za podmínky, že jste správně odeslali veškeré příslušné formuláře), pokud máte podpisový certifikát NIA, máte přístup na e-portál ČSSZ, nebo můžete příslušný soubor xml odeslat datovou schránkou.

 • 3.6.7.3.6. nebo 3.6.7.3.7. Potvrzení o uplatňování dětí má doplněn formulář již pro rok 2019. POZOR: přečtěte si důkladně 2. stranu formuláře, do těchto potvrzení se nově zahrnují i vlastní děti, u kterých neuplatňuje zaměstnanec daňové zvýhodnění (vyživované děti poplatníka a mají být dle popisu uvedeny i na daňovém prohlášení (3.6.7.3.8. Prohlášení poplatníka)). Jedná se sice o nepovinný tiskopis, ale doporučuji děti doplnit z důvodu případné kontroly FÚ nebo pro případ, že vystavujete 3.6.7.3.7.Potvrzení o uplatňování dětí pro přiznání k dani už za rok 2019 (můžete přímo v doplňovacím okně formuláře klávesou F_5 Nový), už nevstupujte do matričního souboru Vyživované osoby, pokud je období 12/19 uzavřeno, zároveň v období 01/20 doplňte děti s  “N” do tohoto matričního souboru .
  Oba tyto formuláře načítají děti pro potvrzení - i ty, u nichž je nastaveno  “neuplatňuje se” , pokud jsou aktivní (od-do v MS Vyživované osoby) v období, za něž se sestava vytváří. Děti lze do seznamu doplnit (F_5)  i bez toho, že by byly uvedeny v MS Vyživované osoby. Oba tyto formuláře se vystavují jen v případě změny.


NOVĚ ve verzi 30.04.:  U sestav 3.6.7.3.8. Prohlášení poplatníka a 3.6.7.3.9. Žádost o RZ  , kdy při vícečetném výběru pro zobrazení a tisk akce skončila chybou, provedena akce tak, že se na monitoru zobrazuje průběh zpracování - testováno na 133 zaměstnancích - obsluha musí mít opravdu trpělivost a vyčkat na  ukončení  akce zobrazením sestavy. Z tohoto důvodu doporučuji vybrat zaměstnance po částech.

 • 4.2. Roční zúčtování - Při stisku klávesy F3 Ukaž děti na ř. 23 se zobrazily místo nuly nesmyslné hodnoty (upravilo se i při stisku klávesy F7), chyba zobrazení odstraněna.
 • NOVĚ od verze 30.04:  V menu  6.3.1. Přepínače - Čisté mzdy  je odstraněna položka  Termín výplaty.  Program ji nikde v současnosti nevyužívá.
 • 6.3.5. Intervaly DM  - opraven interval Zpracování -
  SPrijem = 1112,-168..170,-174,-179,-228..229,-260,-261,-270,-280,-288,-382,-385,-388.
  Při kopírování intervalu se vymazaly všechny mínusy. Dopad chyby v období 12/19 opraví program automaticky. Pokud máte vytištěné mzdové listy za rok 2019, překontrolujte mzdové listy (a případně ELDP), zda je správně vyloučená doba u zaměstnanců, kteří mají v období 12/19 celý měsíc vyloučenou dobu, nejen z důvodu DPN, ale i v případě, že mají vynětí, zejména u mateřské a rodičovské dovolené, kde se stalo to, že se DM 1193 přetransformoval na DM 1192 a tím pádem se zahrnuje do vyloučené doby na ELDP. 
  Připomínám: Zaměstnanci, kteří mají celoměsíční nemoc, nemají vyloučenou dobu pro ELDP za měsíc, pokud jste jim poskytli alespoň 1 Kč prémií, či jiné plnění (např. jste proplatili při ukončení PPV nevybranou dovolenou).
 • POZOR: S odesíláním  ELDP vyčkejte do další verze, bude třeba udělat opravu opravy u mateřských a rodičovských dovolených.

NOVĚ od verze 30.04:  Akce 6.3.7.2.Oznámení kvalifikovaného certifikátu je opět v provozu v původní podobě.

V další verzi obdržíte aktualizaci menu  1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady 

Díky za trpělivost, díky za spolupráci. Pokud najdete chybu, pošlete mi, prosím, ihned  mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká