Aktualizace 30.06. pro rok 2020. Lze instalovat na verzi 30.04. v období 03/2020.
Velikost souboru: 5,53 MB
Staženo: 375

Mzdy32 verze 30.06. pro rok 2020 ze dne 29.3.2020

Verze se reinstaluje na verzi 30.04. v období 03/2020

Změny od verze 30.04.:

Vstupy:

 1. 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady  - nové formuláře pro pořízení pracovních neschopností:
  1. Pořízení nové DPN:
  Číslo DPN:
  a) pořizujete DPN z notifikací v 3.4.1.2.1. E-podání:
  Klávesou F3 otevřete seznam notifikací příslušného zaměstnance pro zpracovávané období, program automaticky doplní data od-do (pozor, u neukončených nebo pokračujících DPN se do data Do doplní první den DPN), pokud jsou v notifikaci uvedena, a dopočte veškeré údaje v dokladu. Pokud potřebujete některé údaje doplnit (číslo dokladu) nebo aktualizovat ( např. odpracované hodiny první (poslední) den DPN atd.), provedete opravu a doklad uložíte obvyklým způsobem.
  b) pořizujete DPN z notifikace z datové schránky - doplníte ručně číslo notifikace a ostatní údaje nutné pro výpočet DPN.
  Trvale připomínám:  Pokud potřebujete opravit DRMZD (druh mzdy) nebo číslo dokladu, doklad odstraňte klávesou F8 a pořiďte doklad znovu..

  2. Pokračování DPN
  Klávesami Shift_F5 otevřete pokračovací doklad pro měsíční zpracování. Překontrolujete, případně aktualizujete data od-do a další potřebné údaje: pokračování, ukončení DPN, datum ukončení podpůrčí doby…

  3. Pořízení Ošetřovného
  Vzhledem k tomu, že se u Ošetřovného z důvodu uzavření škol bude poskytovat tato dávka po celou dobu mimořádných opatření, je nutné již za období 03/20 správně pořídit tento typ ošetřovného.
  Postup:
  3.1. Běžné ošetřovné  - platí pravidla podle zákona o NP (9 dnů, max. 16 u osamělých osob)
  3.2. Ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení  - celou dobu ošetřovného se poskytuje dávka, proto je tato doba pro ELDP posuzována jako vyloučená. Pro správný nápočet je třeba uvést všechny dny OČR do položky Ošetřovné 9 (až 16) dnů.
  Příklad 1:  Zařízení bylo uzavřeno 13.3.2019 - do položky Ošetřovné 9 (až 16) dnů se uvede 19. Ostatní hodnoty dopočte program.
  Číslo DPN se nevyplňuje, ale doporučuji zadat vlastní vlastní číslo OČR, které se bude používat i nadále pro všechny pokračovací doklady (lze použít písmena i číslice).
  DRMZ = 415
  Datum od = 13.3.2020
  Datum do = 31.3.2020
  Doklad: obsluha pořídí vlastní číslo dokladu obvyklým způsobem
  Pokračování: * pokračování
  Ošetřovné 9 (až 16) dnů = 19
  Vzhledem k tomu, že se rodiče mohou během doby střídat, pro každé období čerpání OČR se pořídí další doklad - jako pokračování:
  Období 03/20
  F5 Nový: DRMZ 415 od 14.3. do 16.03.2020, Ošetřovné 3 dny, od 17.3. do 24.3.2020 pečuje otec (u jiného zaměstnavatele)
  Shift_F5 Pokračování: DRMZ 415 od 25.3. (pozor na Datum od) do 31.3.2020, Ošetřovné 7 dnů
  Období 04/20
  Shift_F5 Pokračování: DRMZ 415 od 1.4. do 15.4.2020, Ošetřovné 15 dnů …
  POZOR:  U pokračování OČR po vyčerpání 16 dnů (max. mez) se v položce nabídnou k čerpání mínusové dny, obsluha přepíše a potvrdí správný počet dnů.
  POZOR: Při střídavém ošetřovném, je třeba rovněž dobře překontrolovat položka Datum od a Datum do, program nastavuje datum do položky Datum od následný kalendářní den po Datu ukončení v předchozím dokladu.

Výstupy:

 • Adresa zaměstnavatele na tiskových formulářích  - primárně se načítá z 6.3.1. Přepínače- Specifikace - Identifikace.  Pokud zde není vyplněna, načte se z 6.6.1. Licence. Název firmy, IČO a DIČ se vždy čte z 6.6.1. Licence.
 • 3.4.1.1.4. Přehled za zaměstnance nápočtový  - v sestavě se zobrazují i zaměstnanci s ukončeným pracovním poměrem, kterým byla doplacena mzda v již ukončeném pracovním vztahu.
 • 3.4.1.2.1. E-podání
  1. 
  Někteří z vás měli problém při tisku notifikace (F3) na výchozí tiskárnu - pokud se vám nebude tisk dařit i po obdržení této verze, prosím, kontaktujte mě mailem.
  2.  Tato verze provedla doplnění podle DZDPN20-V2 o typ  Storno  a typ Změna. Podle poslední informace z ČSSZ mohou být používány obě verze do 30.6.2020.
  3.  Pokud má firma satelit, může použít pro export DPN na satelit klávesu F6 a vybrat řenos notifikací na satelit. Na satelitu nelze samostatně stahovat žádné notifikace, takže obsluha použije klávesu F6 pro řenos notifikací z centrály - přenesou se notifikace pro zaměstnance, kteří mají v MS 1.1.1. Základní údaje uveden příslušný satelit.
 • 3.4.1.2.2. Přehled o přijatých notifikacích DZDPN - sestava umožňuje uživateli zobrazit přehled o přijatých notifikacích v řádkové podobě, sloupce sestavy odpovídají větám z přijatých notifikací v 3.4.1.2.1. E-podání. Přehled lze třídit obvyklým způsobem v rozsahu vybraných období jednoho roku.
 • 3.6.1. Mzdový list  - u zaměstnanců ve vynětí (MD, RD)  se do přehledu Neschopností na 1.straně úplného mzdového listu uvádí ve sloupci Dny od počátku vždy jen za příslušný rok.

Pokud najdete chybu, pošlete mi, prosím, ihned mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Děkuji a všem přeji pevné zdraví.

Helena Plavecká