Aktualizace 30.10. pro rok 2020. Lze instalovat na verzi 30.08. v období 04/2020 05/2020.
Velikost souboru: 5,53 MB
Staženo: 670

Mzdy32 verze 30.10. pro rok 2020 ze dne 14.5.2020

Verze se reinstaluje na verzi 30.08. v období 04/2020 až 05/2020.

Změny od verze 30.08.:

 • 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady: Stále se setkávám s tím, že pokračování pracovní neschopnosti chybně pořizujte klávesou F5: POZOR!!! pokračování DPN, OČR.. se pořizuje klávesami Shift_F5. Prosím, respektujte to, ať nemáte v datech chaos.
 • 3.4.1.2.1. E-podání - Program nabízí při odeslání dotazu (F6 -Odeslání žádosti o stažení notifikací) poslední týden do systémového data. Doporučuji stahovat notifikace pravidelně alespoň 1x týdně, notifikace se při dalším stažení kontrolují a ukládají se vždy jen nové. Při systému týdenního stahování může dojít k tomu, že se některý týden vynechá, proto je dobré vždy před zpracování mzdové agendy za předcházející měsíc provést stažení za celý tento měsíc. Výběr období lze upravit podle potřeb obsluhy. Maximální délka období, za které lze získat notifikace je 31 dnů a posledním dnem je kalendářní datum.
  Pokud nemá obsluha přímý přístup do datové schránky, je možné ukládat notifikace ve tvaru XML z datové schránky do adresáře nebo na flešku (pokud pro stahování notifikací nemáte komerční certifikát nebo vůbec nepoužíváte VREP), a poté pro stažení notifikací z příslušného adresáře je možné použít volbu Import XML z datové schránky (F6).
 • 3.6.8. Podklad pro tabulku Antivirus: pro vyplnění tabulky Jmenný seznam zaměstnanců
  pro režim A: Antivirus-IČO-vyuctovani-2020-měsíc-datum a čas vytvoření-A.xlsx
  pro režim B: Antivirus-IČO-vyuctovani-2020-měsíc-datum a čas vytvoření-B.xlsx
  Před vytvořením sestavy obsluha překontroluje případně nastaví v 6.2.4. Exporty v Parametrech exportu: Oddělovač položek: středník a Desetinný oddělovač: čárka. Je to důležité, jinak se do požadované tabulky xlsx načtou nekorektní údaje (platí pro standardně nastavené české prostředí Windows).
  1. Do sestavy se vybírají pracovněprávní vztahy s pracovní smlouvou, dohody a odměny statutárů se ignorují.
  2. Seznam se třídí podle výběru obsluhy - doporučuji jmenovku, lépe se dohledávají změny.
  3. V následující vstupní tabulce obsluha vybere typ tabulky a pro typ A příslušný § zákoníku práce.
  4. Obsluha zadá druh mzdy pro položku Náhrada mzdy. Doporučovala jsem DM 186 Náhrada za výkon veřejné funkce (100% průměrného výdělku), protože tento DM je používán výjimečně. Pokud firma používá jiný/é (např. DM 190,191(60% průměrného výdělku)), uvede do vstupní tabulky výčet, např. 186,190,191) a klávesou F2 nebo tlačítkem OK potvrdí výběr.
  5. Po zobrazení sestavy doporučuji vytisknout pro kontrolu.
  6. Pro načtení do příslušné tabulky (souboru xlsx) MPSV je třeba údaje uložit do formátu csv a mít nainstalován odpovídající program (Microsoft Excel, LibreOffice Calc apod.). Obsluha klávesami Alt_F2 export ze sestavy přímo do Excelu a provede i případné opravy před načtením do formuláře MPSV.
  (Alternativní postup je uložení sestavy klávesou F2 jako typ csv do souboru na disku a následné otevření v příslušném tabulkovém programu.)
  7. Do příslušné tabulky vyúčtování (A nebo B) pak označí údaje pro přenos (bez hlavičky a čísla zaměstnance; pokud se korektně nezobrazí rodné číslo nebo jiný sloupec, stačí rozšířit sloupec), klávesami Ctrl_C vložit do schránky a pak v příslušné tabulce MPSV vložit klávesami Ctrl_V hodnoty do příslušných sloupců. Pokud chcete zachovat formát tabulky, doporučuji vložit údaje ze schránky pomocí nabídky Vložit - Vložit hodnoty.
 • 5.0.E. Přepočet nezabavitelné částky: Časté změny v hodnotách nezabavitelných částek a pracná úprava nezabavitelných částek a životního minima u jednotlivých zaměstnanců v průběhu roku si vyžádala doplnění další servisní akce. Tato nabídka provede přepočet nezabavitelných částek pro jednotlivé zaměstnance v aktuálním období (nejdříve překontrolujte nastavení přepínačů v 6.3.1. sekce Čisté mzdy).
  V souvislosti s touto změnou upozorňuji:
  a) 
   Pokud máte období 04/20 zpracováno, odeslané odvody, výplaty…, nechte vše nastaveno tak, jak jste odeslali, udělejte závěrku a pak případné aktualizace proveďte v období 05/20.
  b) 
  Pokud jste období 04/20 ještě nezpracovali, překontrolujte nové meze v přepínačích a proveďte servisní přepočet ještě v období 04/20.
  c) Pokud jste již v období 05/20, překontrolujte přepínače, proveďte v každém případě servisní akci 5.0.E. Přepočet nezabavitelné částky (na někoho jste při úpravě mohli zapomenout).
  d) 
  K další úpravě dojde v období 07/20. Od 1.7. 2020 se změní konstrukce nezabavitelných částek, která přinese jejich další zvýšení, tudíž další úpravu nezabavitelných částek a přepočet u zaměstnanců.
 • 6.3.7.2. Oznámení kvalifikovaného certifikátu - akce aktualizována, zkuste poslat oznámení, pokud se nepodaří, použijte nabídku https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatelev Servisní e - Podání Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)
  Tiskopisem se odesílá záznam o obnovení – prodloužení platnosti - kvalifikovaného certifikátu. Pokud se nepodaří ani to do následujícího dne, zatelefonujte na OSSZ. Upozornění: oznámení nového certifikátu je nutné podepsat stávajícím, dosud platným a u ČSSZ zaregistrovaným certifikátem.
 • 6.3.1. Přepínače - Čisté mzdy- nezabavitelné částky: pro zpracování období 04/20 jste měli na základě zprávy, kterou jste obdrželi na začátku května aktualizovat následující:
  Nezabavitelná základní částka
   z 6608,00 Kč na 6908,00 Kč
  Nezabavitelná částka - vyživovaná osoba 
  z 1652,00 na 1727,00 Kč
  Srážka bez omezení nad 
  z 19824 Kč na 20724 Kč.

  Následně bylo nutné projít všechny zaměstnance, kteří mají exekuce, insolvence nebo jiné srážky, a aktualizovat jejich Nezabavitelnou částku případně Existenční minimum v MS 1.3.1. Výplata. 
  S touto verzí se částky v nastavení znovu aktualizují !!!!! v aktuálním období (tj.tam, kde jste provedli aktualizaci).  Pokud jste ještě období 04/20 nezpracovali, obojí překontrolujte, případně aktualizujte nezabavitelné částky zaměstnanců v 5.0.E. Přepočet nezabavitelné částky (viz výše).
  V souvislosti s touto změnou upozorňuji: Pokud máte období 04/20 zpracováno, odeslané odvody, výplaty…, nechte vše nastaveno tak, jak jste odeslali a případné opravy proveďte až po uzávěrce v období 05/20. K další úpravě dojde v období 07/20.
 • 6.3.1. Přepínače - Pojištění - překontrolujte, že máte v přepínači Sociální zabezpečení hodnotu 24,80%. Platí dále uvedené.
 • 6.4.1. Číselník Sazby sociálního zabezpečení - s verzí se přepíše po několikáté tento číselník, někteří z vás si stále posouvají starý číselník (resp. někteří i přepínač) z roku 2019.
  Po reinstalaci překontrolujte, že máte ve sloupci %OdCPo hodnotu 24,80, případně opravte.

Helena Plavecká