Aktualizace 31.00. pro rok uzavření roku 2020 a přechod do roku 2021. Lze instalovat na verzi 30.20. v období 12/2020.
Velikost souboru: 4,75 MB
Staženo: 721

Mzdy32 verze 31.00. pro uzavření roku 2020 a přechod na rok 2021 ze dne 17.1.2021

Verze se reinstaluje na verzi 30.20. v období 12/2020.

Nejprve zásady pro přechod do roku 2021

TIP:  Než budete provádět měsíční uzávěrku za období 12/2020, seznamte se se zásadami pro správný převod a přechod do roku 2021. Souvisí to nejen s dovolenou, ale i s ostatními nastaveními pro zpracování ledna 2021.

Zásada 1: Aktualizujte nebo vypracujte vnitropodnikovou směrnici nebo kolektivní smlouvu na rok 2021, kam zahrnete veškeré novinky platné od roku 2021. Projednejte se zaměstnanci změny!!! nebo je alespoň zveřejněte na místě, kam mají přístup všichni zaměstnanci.

Zásada 2: K 31.12.2020 pečlivě překontrolujte zůstatky dovolené na sestavě 3.6.2. Přehled čerpání dovolené. Sestava obsahuje i čerpání v období 12/20, takže ve sloupci Zbývá je skutečný stav k 31.12.2020. Chcete-li si zobrazit pouze aktivní zaměstnance, pro vytváření sestavy použijte klávesy Shift_Enter, zobrazené aktivní zaměstnance označte klávesou (+), vytvořte sestavu a vytiskněte. Doporučuji poté vytvořit sestavu pro všechny zaměstnance, abyste mohli ověřit, že žádnému zaměstnanci s ukončeným pracovním vztahem nezůstala nevybraná dovolená...

TIP:  Pokud zůstatek staré dovolené převyšuje 20 a více dnů, máte poslední příležitost s tím něco udělat, nezapomeňte, že dovolenou nařizuje zaměstnavatel a dbá o její vyčerpání v příslušném roce, za který byl nárok stanoven. Šílenosti se zůstatkem dovolené nad 100 dnů se sice převedou, ale je to pamlsek pro inspektorát práce.

Máte-li k dispozici údaje, aktualizujte MS 1.1.4. Důchody a slevy a 1.1.5. Vyživované osoby, aby mohl být proveden korektní přepočet odpočtů pro roční zúčtování zaměstnanců a OZP.

Zásada 3: Proveďte měsíční uzávěrku za období 12/20 a přejděte do období 01/21.

Pokud budete ještě něco opravovat v období 12/20, můžete poté znovu „spustit“ měsíční uzávěrku za období 12/20. POZOR: Jakmile ovšem znovu spustíte měsíční uzávěrku 12/20, veškerá nastavení nebo opravy z období 01/21 zmizí…

Ihned kontaktujte svého poradce nebo mi zatelefonujte. Nic dalšího nezkoušejte a nepouštějte.

Program Vám novou uzávěrku nedovolí provést v případě, že bylo v období 01/21 provedeno 4.3. Uzavření roku 2020, kterou provedete až po následujících krocích:

 1.  Nastavte v období 01/21 v  6.4.1. Číselníky vlastní – Celoroční nároky na dovolenou novou položku 01 – základní nárok, kde stanovíte základní nárok na dovolenou v týdnech. Je to nárok, který má převážná většina zaměstnanců (nebo všichni, podle okolností). Nárok je v týdnech (např. 4 týdny, 5 týdnů…). Máte-li více Celoročních nároků v týdnech, uveďte všechny do číselníku (např., ředitel a mzdová účetní mají celoroční nárok 6 týdnů, THP a ŽV mají 5 týdnů, ostatní mají 4 týdny, těch je nejvíce, pak 01 základní nárok = 4 týdny, 02 zvýšený 1 = 5 týdnů, 03 zvýšený 2 = 6 týdnů).
 2.  Překontrolujte nastavení číselníku 6.4.1. Číselníky vlastní – Zaručené mzdy zda jsou doplněny sazby zaručených mezd pro rok 2021, případně upravte.         
 3.  Překontrolujte, zda máte v 6.4.1. Číselníky vlastní – Druhy mezd správný číselník pro korektní zpracování ledna 2021. Číselník je zcela nový, takže, pokud jste měli vlastní úpravy, máte je zajisté dle mé staré rady znamenány a musíte si své specifické  nastavení upravit v novém číselníku (např. v účtování).  
  POZOR: 
  Tuto akci proveďte až po obdržení následující verze, číselník bude ještě aktualizován po dokončení zpracování čistých mezd.        
 4. Poté překontrolujte v 6.3.1. Přepínače – Zpracování –  Dovolenázda je správně nastaven výchozí nárok na dovolenou v týdnech. Také si zde můžete zvolit zaokrouhlování výpočtu PTPD (Průměrná týdenní pracovní doba v hodinách) a PTND (Průměrný nárok na dovolenou v týdnech) na 3 nebo na 2 desetinná místa. Zákoník práce zaokrouhlování neupravuje, důvodová zpráva někde zaokrouhluje na 2, někde na 3 desetinná místa, takže si můžete zvolit, implicitně je nastaveno zaokrouhlování na 3 desetinná místa).         
 5. Překontrolujte v 6.3.1. Přepínače také nastavení ostatních položek podle popisu k této verziPokud není nastavení podle popisu, ihned kontaktujte svého poradce nebo mi zatelefonujte. Nic dalšího nezkoušejte a nepouštějte.

Zásada 4:  Pokud jste si jisti, že je vše OK, spusťte 4.3. Uzavření roku 2020.

 1.  Program doplní do MS 1.1.A. Pracovní doba do položky Nárok na dovolenou v týdnech Výchozí nárok na dovolenou v týdnech doaktivních PPV s pracovní smlouvou. Máte-li ve firmě více nároků, musíte u jednotlivců, kteří mají nárok odlišný od  výchozího nároku, provést individuální výběr z číselníku Celoroční nároky na dovolenou. Pokud máte sjednanou dovolenou u DPČ nebo statutárů, doplňte taktéž. POZOR: Předpokládá se ovšem, že je u těchto zaměstnanců vypracován plánovací kalendář - bez něj se žádná dovolená vypočítávat nebude a nepůjde ani nastavit do položky Letošní.
 2. Program dopočte do MS 1.1.C. Dovolená nárok na dovolenou do položky Letošní v hodinách podle aktivní pracovní doby Překontrolujte. Pokud se Vám u některého zaměstnance nebude zdát výpočet, použijte pro kontrolu výpočtu sestavu 3.6.2.2. Podklad pro výpočet dovolené, kde si lze pro jednotlivé zaměstnance provést přepočet.        
 3. Změna dále uvedených číselníků způsobí ihned přepočet nároku na dovolenou u všech zaměstnanců a výsledek uloží do posledního PPV a poslední aktivní pracovní doby ve zpracovávaném období. Postupujte velmi opatrně.
  1. Celoroční nároky na dovolenou
  2. Pracovní doby
  3. Turnusové režimy
 4. V MS 1.1.3.1. Výplata se aktualizuje výpočet Nezabavitelné částky a položky Existenční minimum pro rok 2021. Překontrolujte alespoň u jednoho zaměstnance s exekucemi (nesmí být zatržena Ochrana).

Zásada 5 obecná: Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte svého poradce nebo mi zatelefonujte. Nepište mi sáhodlouhé maily, pochopte, prosím, že při počtu uživatelů a všech změnách v programu k lednu 2021 nemohu stihnout na ně odpovídat.

Změny v období 12/20

 1. 3.1.F. Aktivní zaměstnanci podle věku - nová sestava na přání uživatelů.
 2. 3.4.1.1.3. a 3.4.1.1.5. Přehledy odeslaného pojistného - vzhledem k úpravě formátu se některé měsíce nezobrazovaly, upraveno.
 3. 3.4.5.1. Ohlášení plnění OZP, aktualizována průměrná mzda ve výši (průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí = 34611 Kč), doplněn formulář za rok 2020.
 4. 3.6.2. Dovolená.
 5. 3.6.7.3.6. Potvrzení o uplatňování dětí.
 6. 3.6.7.3.7. Potvrzení o uplatňování dětí pro přiznání k dani.
 7. 3.6.7.3.8. Prohlášení poplatníka (platí i pro rok 2021).
 8. 3.6.7.3.9. Žádost o roční zúčtování daně.
 9. 3.7.4. Vyúčtování srážkové daně - včetně příloh.
 10. 3.7.5. Vyúčtování zálohové daně - včetně příloh.
 11. 3.8.8. Podklad pro výpočet RPJ (nová sestava). Zkuste, zda Vám bude vyhovovat, pokud máte jiné požadavky, napište mi mail.
 12. 3.1.2.2 Mateřská dovolená za období – některé OSSZ při kontrole vyžadují přehled o MD včetně data narození dítěte za období kontroly.
 13. 4.1. Měsíční uzávěrka 12/20 – lze provést měsíční uzávěrku období 12/20 do období 01/21. Uzávěrka převede DM v matričních souborech Trvalé přídavky a Trvalé srážky některé kódy srážek (DM) na platné v roce 2021 dle nového číselníku DM od období 01/21.

Změny v období 01/21

MATRIČNÍ SOUBORY

 1. MS 1.1.0. Zařazení nového zaměstnance a 1.1.A. Pracovní vztahypři zadání nového zaměstnance (nebo i nového PPV) doplňuje program do MS 1.1.A. Pracovní doba u zaměstnanců, jejichž PPV je v intervalu OON=PPV_OON=349,400..499,600..899,921,922 (učni, DPP, DPČ, statutáři) nulovou týdenní pracovní dobu (Turnusový úvazek = 0, Hodiny pro celodenní náhradu = 0, Týdenní úvazek = 0), aby se pro tyto zaměstnance nevytvářel plánovací kalendář a nepočítal se fond pracovní doby. Pokud potřebujete z nějakého důvodu změnu (např. u DPČ, kdy zaměstnanec pracuje pravidelně 4 hodiny denně), upravte  jednotlivě v MS Pracovní doba. Máte-li u těchto kategorií nastavenou pracovní dobu, která tam nepatří: např. u DPP, zaměstnání malého rozsahu ZMR (u DPČ), vynulujte ji:
  •  Turnusový úvazek v % = 0
  •  Hodiny pro celodenní náhradu = 0
  •  Týdenní úvazek = 0
  •  Směnnost = jednosměnný
 1. MS 1.1.1.Základní údaje doplněna možnost zadat jakékoliv údaje do položkČíslo pojištěnce SZ pro účely přihlašování cizinců bez rodného čísla v ČR; váže na 3.4.1.3.1.E-podání ONZ bez RČ zaměstnance.
 2. MS 1.1.2. Osobní údaje - Období vytvoření ELDP: Od 01/2021 je Období ELDP odstraněno z MS. Období VYTVOŘENÍ ELDP pro příslušný pracovněprávní vztah najdete na sestavě 3.4.1.4.1. Podklad pro ELDP (rok 2020 zůstává stejný).
 3. MS 1.1.3.4. Vynětí - nové vynětí Uvolnění pro výkon veřejné funkce: máte-li takové zaměstnance, proveďte změnu, aby se promítla na mzdový list za rok 2021.
 4. MS 1.1.A. Pracovní doba:
  • Směnnost jednosměnný, dvousměnný, vícesměnný  (úprava provedena i v přepínačích Zpracování - Čisté mzdy - Pracovní doba).
  • Výchozí nárok na dovolenou (z číselníku Celoroční nárok na dovolenou) v týdnech (nová položka).
 1.  MS 1.1.A. Pracovní doba nově:
  • program upozorní na pokus obsluhy zadat novou pracovní dobu (F5) se stejným datem počátku jako je dosud platná pracovní doba a nový záznam neuloží;
  • nelze odstranit pracovní dobu, je-li PPV aktivní.
 1. MS 1.1.C. Dovolená se v období 01/21 rozdělí na 2 části:

  A. Běžná dovolená
   (dovolená od 2021 v hodinách na setiny, Celoroční nárok v týdnech na tisíciny):
  • Celoroční nárok se doplní z MS 1.1.A. Pracovní doba z položky Nárok na dovolenou v týdnech.
  • Letošní - vypočte program.
  • Loňská - bude aktuální až v roce 2022.
  • Z jiné organizace - běžná dovolená od předchozích zaměstnavatelů v hodinách.
  • Dodatková – doplňuje uživatel.
  • Kráceno – doplňuje uživatel při krácení za neomluvenou absenci.
  • Proplaceno – uživatel proplácí dovolenou při ukončení pracovního poměru, položka se aktualizuje při měsíční uzávěrce do příštího období.
  • Vyčerpáno – uživatel čerpá dovolenou v průběhu roku, položka se aktualizuje při měsíční uzávěrce do příštího období.
  • Zbývá = Letošní + Loňská + Z jiné organizace + Dodatková – Kráceno – Proplaceno - Vyčerpáno.

B. Stará dovolená (ve dnech na setiny):

  • Zůstatek – program vypočte zůstatek dovolené k 31.12.2020 ve dnech.
  • Z jiné organizace - stará dovolená od předchozích zaměstnavatelů ve dnech.
  • Proplaceno - uživatel proplácí starou dovolenou při ukončení pracovního poměru, položka se aktualizuje při měsíční uzávěrce do příštího období.
  • Vyčerpáno - uživatel čerpá starou dovolenou v průběhu roku, položka se aktualizuje při měsíční uzávěrce do příštího období.
  • Zbývá = Zůstatek + Z jiné organizace – Proplaceno – Vyčerpáno.

POZOR: V MS Dovolená jsou vždy údaje k prvnímu kalendářnímu dni období zpracování.

Pro větší přehlednost výpočtu položky Zbývá jsou před názvy jednotlivých položek umístěna znaménka (+/-/=).

Změny v MS Dovolená vyvolané úpravami v jiných částech programu:

  1. Přepočty nároku na dovolenou do posledního platného PPV v řadě (v období zpracování) program provede vždy při:
   1. uložení nového zaměstnance (až na konci při uložení F2, dovolenou může obsluha pak překontrolovat v MS Dovolená),
   2. přidání nového PPV,
   3. ukončení PPV,
   4. jakékoliv změně pracovní doby (!!! Vždy nový záznam (F5)), oprava záznamu (F4), vymazání záznamu (F8).
  2. Změna dále uvedených číselníků způsobí ihned přepočet nároku na dovolenou u všech zaměstnanců a výsledek se uloží do posledního PPV a poslední pracovní doby platné v období zpracování. Postupujte opatrně, změny se zapíší do logu.
   1. Celoroční nároky na dovolenou,
   2. Pracovní doby,
   3. Turnusové režimy.
  3. Při zpracování Hrubých mezd, program provede přepočty do MS Dovolená v případě, že zaměstnanec čerpá ve zpracovávaném období částečně započitatelné překážky v práci, které ovlivní nárok na běžnou dovolenou:

POŘÍZENÍ

1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady - nové pořízení této oblasti v roce 2021. Doplněny nové nápočty DM 1458 Částečně započitatelné překážky v práci a DM 1459 Nezapočitatelné překážky v práciDo opisu neproplacených a neuzavřených dokladů před začátkem pořízení DPN bylo doplněno číslo DPN, abyste se lépe orientovali, které doklady je třeba v období 01/21 dopracovat. Pokud máte neuzavřené doklady z předchozích let RRRR až 11/20, raději mi zatelefonujte, v poslední době jsem dost často opravovala vaše opravy.

ZPRACOVÁNÍ

2.1. Hrubé mzdy:

 • Nové druhy mezd pro vynětí z evidenčního počtu.
 • Nové druhy mezd pro výpočet mzdy při negativním pořízení.
 • Aktualizován výpočet vynětí při výpočtu Hrubých mezd + doplněny položky Částečně započitatelné doby (ČZD) a Nezapočitatelné doby (ND) pro výpočet aktuálního nároku na dovolenou podle čerpání těchto překážek.
 • Aktualizace nároku na běžnou dovolenou v průběhu roku podle stavu ČZD a ND.

2.2. Čisté mzdy (v této verzi je výpočet čistých mezd zablokován vzhledem ke změně zákona o dani z příjmu, která byla uveřejněna ve sbírce dne 31.12.2020):

 • Naplňují se nové položky pro nové výplatnice 2021.
 • Mění se způsob výpočtu daní -viz časopis PROFEX 21.

2.3. Zaúčtování:

 • Zaúčtování podnikového odvodu na VZP: Měl-li zaměstnanec pouze podnikový odvod na VZP, ani korunu příjmu, ani korunu vlastního odvodu, podnikový odvod se nezaúčtoval – opraveno – odvod se zaúčtuje na OJ podle číselníku Směrování nákladů.

SESTAVY

 • 3.1.0. Karta zaměstnance - aktualizovaná pro rok 2021
 • 3.1.K. Aktivní zaměstnanci
 • 3.1.F.  Aktivní zaměstnanci podle věku
 • 3.1.3.1. Adresa pro výplatnice e-mailem - doplněna možnost zadat další různé znaky (např. podtržítko) pro zadání adresy; platí i pro  6.3.3.2. Výplatnice e-mailem.
 • 3.1.4.2. Výplata - odstraněny položky Zaokrouhlování na 10Kč Exekuce%.
 • 3.1.5. Trvalé přídavky a srážkyu přídavků do mzdy se místo otazníčků doplňuje “do mzdy”.
 • 3.1.8. Dovolená - opis údajů z MS Dovolená, aktuálně se vypisují všechny aktivní pracovněprávní vztahy aktivních zaměstnanců od počátku roku do konce zpracovávaného období. Připomínám, že je to stav k 1.kalendářnímu dni zpracovávaného období.
 • 3.1.A.1. Pracovní doby – vypíše podle požadavku obsluhy Všechny (i z předchozích let) nebo Platné pracovní doby (platné v roce zpracování sestavy).
 • 3.1.A.2. Měsíční harmonogram - aktualizace při změně pracovní doby v průběhu měsíce.
 • 3.4.1.3.1. E-podání ONZ - lze odeslat i bez RČ zaměstnance - cizinci bez RČ.
 • 3.4.1.4.1. Podklad pro ELDP - v sestavě se Období ELDP bere z ELDP. Sestava rozšířena o stav a období odpovídající podání.
 • 3.4.1.4.2. E-podání ELDP - upraven výběr zaměstnanců pro ELDP (Filtrovaní= ti, kteří mají v roce období alespoň jedno aktivní PPV; Všichni = všichni).
 • 3.4.5.1.Oznámení OZP - za rok 2020.
 • 3.5.1. Zaúčtování + 3.5.3. Náklady a výnosy – nová úprava od roku 2021.
 • 3.6.2.1. Přehled čerpání dovolené - upraveno na podmínky roku 2021, pro běžný tisk doporučuji vybrat jen aktivní zaměstnance.
 • 3.6.2.2. Podklad pro výpočet dovolené – pro kontrolu výpočtu nároku – jen pro jednotlivce.
 • 3.6.3. Průměry - aktualizováno pro rok 2021, POZOR: odměny za více období (nově DM 156..162,165..166, případně 901..904) se rozpočítávají podle počtu měsíců, za které se poskytují, na měsíc a zahrnou se do výpočtu průměru od měsíce výplaty do následujících měsíců.
  Příklad: V období 12/20 byly vyplaceny roční prémie ve výši 12 tis. Kč. Do průměru za čtvrtletní období 10 až 12/20 se zahrne 1/12, pak v roce 2021 se zahrne 1/12 do každého měsíce až do období 11/21. Ke změně jsme přistoupili proto, že v případě uplatnění konta pracovní doby je rozhodné období předchozích 12 měsíců, pro tyto kategorie zaměstnanců (a nejen pro ně) se průměr v některých případech lišil od ustanovení § 358 zákoníku práce.
 • 3.6.6.4. Přehled pro vedoucí (aktualizována oblast čerpání dovolené).
 • 3.6.8. Antivirus A,Bprodlouženo zatím na dobu neurčitou.
 • Aktualizovány daňové formuláře: (zpravidla kosmetické úpravy):
  • 3.4.3.5. Žádost o měsíční bonus
  • 3.4.3.6. Žádost o roční bonus
  • 3.6.7.3.8. Prohlášení poplatníka
  • 3.7.1. RZ zaměstnanci
  • 3.6.7.3.1. Potvrzení zálohová daň (25 5460-29) pro rok 2021 - POZOR NOVÝ
  • 3.6.7.3.5. Potvrzení srážková daň (25 5460/A-8) pro rok 2021.

UZÁVĚRKY

4.1. Měsíční uzávěrka - aktualizovaná měsíční uzávěrka od období 01/ 21.

 •  aktualizace vyčerpané a proplacené dovolené (z roku 2020 a 2021) a dopočet položky Zbývá.

4.3. Roční uzávěrka roku 2020

Doplní všem zaměstnancům s pracovní smlouvou Celoroční nárok na dovolenou z přepínače Zpracování – Dovolená a:

 • vypočte nároky na dovolenou Letošní pro rok 2021,
 • přepočte Pracovněprávní průměry včetně RPN (redukovaný průměr pro náhrady DPN) na novou výši pro rok 2021,
 • připraví data pro roční zúčtování a provede obvyklé uzávěrkové procedury.

SERVIS

5.0. Servisní akce  (zrušeno 5.0.A.2. a 5.0.A.3)

NASTAVENÍ

6.3.1. Přepínače

Aktualizace přepínačů pro rok 2021:

Přepínače 2021

Aktualizace

Umístění

Název položky

1.1.2021

Pořízení a hrubé mzdy - Výpočty

Procento náhrady

- nemoci do 3 dnů

Odstraněn

Čisté mzdy

Zaokrouhlování na 10 Kč

Odstraněn

Nezabavitelná základní částka

na osobu povinného

7872,75

vyživovanou osobu

2624,25

Srážka bez omezení nad

20 994,00

Pracovní doba

PD včetně svátků DNY

261

Daně

Mez pro srážkové daně ZMR

3500

Zálohová daň základní (%)

15

Zálohová daň zvýšená (%)

23

Mez pro zvýšenou daň

141 764

Základní sleva

2320

Zvýhodnění a bonusy

Daňový bonus – roční výše MAX

Odstraněn

Zrušení ročního limitu se uplatní u ročního zúčtování nebo u daňového přiznání za rok 2021, měsíční limity zůstaly v platnosti

Polovina minimální mzdy pro přiznání daňového bonusu

7600

Průměry pracovněprávní

Nárok na dovolenou v běžném roce počítat

Odstraněn

Nárok na dovolenou dnů

Dovolená – nová sekce

Výchozí nárok na dovolenou v týdnech

Výběr z číselníku Celoroční nároky na dovolenou

Zaokrouhlení výpočtu TPTD a TPND

Výběr:

* PTPD = Průměrná týdenní pracovní doba v hodinách (přepočet)

* 3 des.místa

  PTND = Průměrný nárok na dovolenou v týdnech (přepočet)

  2 des.místa

Průměry sociální

Nemocenská:

Redukční hranice 1

1182

Redukční hranice 2

1773

Redukční hranice 3

3545

Náhrada:

Redukční hranice 1

206,85

Redukční hranice 2

310,28

Redukční hranice 3

620.38

Koeficient pro přepočet RH

Odstraněn, výši RH stanovuje zákon

Pojištění

Zaměstnání malého rozsahu

3500

Minimální odvod zdrav.poj.

15200

Mez pro odvod na sociální pojištění

1701168

Mez vyměřovacího základu pro odvod státu

13088


6.3.3. Výplatnice

Úpravy ve formulářích na rok 2021

 1. doplněn vzorový formulář 2021 Výplatnice jednoduchá,
 2. doplněn vzorový formulář 2021 Výplatnice jednoduchá pro zasílání e-mailem.

Ve formuláři doplněna u F3 Seznam funkce F9 Tisk , kdy může obsluha vytisknout seznam položek použitých ve výplatnici a podle číselníku Položky výplatnice překontrolovat, zda je nastavení výplatnice správné. POZOR: V žádném případě nelze použít výplatnice platné do roku 2020.

Pokud bude uživatel vytvářet (případně modifikovat navržené) vlastní formulář výplatnice, doporučuji provést tisk F3 a překontrolovat, zda výplatnice obsahuje správné údaje pro rok 2021. Pro vytvoření výplatnic pro jednotlivé zaměstnance se položky napočítávají při zpracování čistých mezd podle nastavení číselníku Položky výplatnice. Proto je vždy nutné po jakékoliv úpravě formuláře výplatnice nebo úpravě nastavení nápočtů v číselníku Položky výplatnice provést přepočet čistých mezd a na tisku v 3.3.5.5.Telegram - výplatnice překontrolovat správnost nastavení a nápočtu. Nedoporučuji aktualizovat formuláře podle své potřeby, dokud nebude k dispozici výpočet čistých mezd pro období 01/21.

6.3.5. Intervaly druhů mezd

Nastavení intervalů pro pořízení, sestavy i zpracování přepracováno kompletně na symbolické intervaly. Některé intervaly již nejsou přístupné uživateli, který má od roku 2021 k dispozici pouze intervaly pro část Výstupy.

ČÍSELNÍKY

6.4.1. Číselníky vlastní

 • Celoroční nároky na dovolenou - nový od roku 2021
 • Druhy mezd - číselník je zcela NOVÝ od roku 2021, bylo nutné vzhledem k situaci
 1.  doplněna Sazba:
  1. Minimální mzda měsíční * 0,10
  2. Pracovněprávní průměr hodinový * 0.6 (pro hodinovou náhradu ve výši 60% průměrného výdělku)
 1. Doplněny DM 101 a 102 Konto pracovní doby.
 2. Zrušeny DM 112 Mzda smíšená a 113 Mzda podílová.

Vzhledem ke změnám v číselníku v období 01/21, program opraví v:

 • MS Trvalé přídavky DM 375 na DM 255 Životní pojištění podnikový příspěvek, které nesplňuje podmínky pro zahrnutí do nedaňového odvodu,
 • MS Trvalé přídavky DM 360 na DM 115 - Zvýšení/snížení mzdy,
 • MS Trvalé přídavky DM 340..345 Náhrady zdaňované již nerozlišuje, zda se pořizuje dokladem nebo je zadán do MS přídavky. Totéž platí i pro DM 240..245 Náhrady nezdaňovanépoužije se pro zadání správný DM jak při pořízení, tak při zavedení do MS Trvalé přídavky. Platí i pro dodanění, případně jiné druhy mezd.
 • MS Trvalé srážky DM 539 na DM 527 - Srážka jiných příjmů - pokud byla tato exekuce vystavena na daňový bonusz MS ji obsluha odstraní v období 01/21. Tyto exekuce byly zastaveny zákonem v roce 2020 (POZOR:, v roce 2020 ještě musí být uvedeny na mzdovém listě!!!). Pokud byla vystavena na jiné příjmy než bonus, obsluha srážku ponechá, DM se opraví automaticky.

Při této příležitosti je třeba projít

 • MS Trvalé přídavky, kde je třeba zrušit veškeré trvalé přídavky, které již nebudou v roce 2021 poskytovány,
 • MS Trvalé srážky, kde zejména je třeba zrušit veškeré trvalé srážky, které byly uhrazeny do konce roku 2020 a v roce 2021 již nebudou sráženy.

Pro tyto účely doporučuji sestavu 3.1.5.2. Trvalé přídavky a srážky podle kódu

 • Důchody a slevyčíselník se přepisuje, protože jsem z Vašich dat, které mi laskavě poskytujete pro testování, zjistila, že máte docela chaos, vzniklý nesprávným zásahem, který mohl způsobovat chybné vystavení Potvrzení o příjmu, nápočet důchodů do NEMPRI, atd.
 • Položky výplatnice - číselník aktualizován pro rok 2021. Číselník může uživatel vytisknout klávesou F9 Opis, kde se kromě použitého symbolického intervalu zobrazí i výčet druhů mezd, které symbolický interval obsahuje. POZOR: Číselník bude ještě aktualizován po dokončení výpočtu čistých mezd v následující verzi.
 • Řádky mzdového listu - číselník může uživatel vytisknout klávesou F9 Opis, kde se kromě použitého symbolického intervalu zobrazí i výčet druhů mezd, které symbolický interval obsahuje. (POZOR, aktuální číselník bude zaslán s verzí až po dokončení výpočtu čistých mezd).

Oba výše uvedené číselníky lze exportovat do csv.

 • Státní příslušnosti  bude upraven  v položce:
  GB - Velká Británie (Spojené království...) - od 1.1.2021 není GB členem EHP, stejně jako Gibraltar.
 • Zaručené mzdy - doplněny hodnoty pro rok 2021.
 • Pracovní doby a Turnusové režimy – NELZE zrušit pracovní dobu nebo pracovní turnus, pokud je v MS Pracovní doba používán – program nově kontroluje (již jsem viděla mnoho dat, kde jsou místo pracovní doby nebo turnusového režimu hezké otazníčky).


Vážení uživatelé, kromě toho, že jsme se museli vypořádat se starou a běžnou dovolenou, s novelou výpočtu zálohové daně, vyhlášené ve sbírce 31.12.2020, museli jsme pro rok 2021 aktualizovat velkou část ze 165 sestav a výstupů. Proto prosím o toleranci, vše během krátké doby napravíme, pokud bude chyba. Omlouvám se, že jsem nestihla aktualizovat dokumentaci a Nápovědu, snad se dočkáte ve verzi s výpočtem čistých mezd v 01/21.

Plánuji také během roku 2021 udělat pár krátkých webinářů k obsluze programu ZEIS-MZDY (zdarma), protože na mně tlačíte množstvím dotazů v této oblasti a žádostmi o proškolení, které je v této době zcela nemožné.

Dovolte mi, abych Vám jménem kolektivu autorů modulu MZDY popřála mnohem lepší rok 2021, než byl ten minulý, hlavně stálé zdraví, mír v duši, pevné nervy a klid, co se pokazí, to se i napraví.

Díky za trpělivost, díky za spolupráci.

Pokud najdete chybu, pošlete mi, prosím, ihned mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo mi telefonujte na 602270713.

Helena Plavecká