Aktualizace 31.02. pro rok 2021. Lze instalovat na verzi 31.00. v období 01/2021.
Velikost souboru: 4,16 MB
Staženo: 692

Mzdy32 verze 31.02. pro rok 2021 ze dne 26.1.2021

Verze se reinstaluje na verzi 31.00. v období 01/2021.

ČISTÉ MZDY

Čisté mzdy lze vypočítat a kontrolovat.

SESTAVY

3.6.2.1. Přehled čerpání dovolené - nevyžaduje závěrku

3.1.5.2. Trvalé přídavky a srážky podle kódu - výběr DM

3.4.1.2.3. E-podání NEMPRI - opravena chyba v nápočtu Základu pro výpočet nemocenských dávek

NASTAVENÍ  - 6.3. Mzdová nastavení - PŘEPÍNAČE

6.3.1. Přepínače

Aktualizace přepínačů (komplet) pro rok 2021:

Přepínače 2021

Aktualizace

Umístění

Název položky

1.1.2021

Pořízení a hrubé mzdy - Výpočty

Procento náhrady

- nemoci do 3 dnů

Odstraněn

Čisté mzdy

Zaokrouhlování na 10 Kč

Odstraněn

Nezabavitelná základní částka

na osobu povinného

7872,75

vyživovanou osobu

2624,25

Srážka bez omezení nad

20 994,00

Pracovní doba

PD Dny jednosměnný

PD Dny dvousměnný

PD Dny vícesměnný

PD včetně svátků DNY

252

252

252

261

Daně

Mez pro srážkové daně ZMR

3500

Zálohová daň základní (%)

15

Zálohová daň zvýšená (%)

23

Mez pro zvýšenou daň

141 764

Základní sleva

2320

Zvýhodnění a bonusy

Daňový bonus – roční výše MAX

Odstraněn

Zrušení ročního limitu se uplatní u ročního zúčtování nebo u daňového přiznání za rok 2021, měsíční limity zůstaly v platnosti

Polovina minimální mzdy pro přiznání daňového bonusu

7600

Průměry pracovněprávní

Nárok na dovolenou v běžném roce počítat

Odstraněn

Nárok na dovolenou dnů

Dovolená – nová sekce

Výchozí nárok na dovolenou v týdnech

Výběr z číselníku Celoroční nároky na dovolenou

Zaokrouhlení výpočtu TPTD a TPND

Výběr:

* PTPD = Průměrná týdenní pracovní doba v hodinách (přepočet)

* 3 des.místa

  PTND = Průměrný nárok na dovolenou v týdnech (přepočet)

  2 des.místa

Průměry sociální

Nemocenská:

Redukční hranice 1

1182

Redukční hranice 2

1773

Redukční hranice 3

3545

Náhrada:

Redukční hranice 1

206,85

Redukční hranice 2

310,28

Redukční hranice 3

620.38

Koeficient pro přepočet RH

Odstraněn, výši RH stanovuje zákon

Pojištění

Zaměstnání malého rozsahu

3500

Minimální odvod zdrav.poj.

15200

Mez pro odvod na sociální pojištění

1701168

Mez vyměřovacího základu pro odvod státu

13088

6.3.3. Výplatnice

Úpravy ve formulářích na rok 2021:

  1. doplněn vzorový formulář 2021 Výplatnice V1
  2. doplněn vzorový formulář 2021 Výplatnice V1  mailem

Ve formuláři doplněna u F3 Seznam funkce F9 Tisk, kdy může obsluha vytisknout seznam položek použitých ve výplatnici a podle číselníku Položky výplatnice překontrolovat, zda je nastavení výplatnice správné. POZOR V žádném případě nelze použít výplatnice platné do roku 2020.

Pokud bude uživatel vytvářet (případně modifikovat navržené) vlastní formulář výplatnice, doporučuji provést tisk F3 a překontrolovat, zda výplatnice obsahuje správné údaje pro rok 2021. Pro vytvoření výplatnic pro jednotlivé zaměstnance se položky napočítávají při zpracování čistých mezd podle nastavení číselníku Položky výplatnice. Proto je vždy nutné po jakékoliv úpravě formuláře výplatnice nebo úpravě nastavení nápočtů v číselníku Položky výplatnice provést přepočet čistých mezd a na tisku v 3.3.5.5. Telegram - výplatnice překontrolovat správnost nastavení a nápočtu. Nedoporučuji aktualizovat formuláře podle své potřeby, dokud nebude k dispozici výpočet čistých mezd pro období 01/21.

6.3.5. Intervaly druhů mezd

Nastavení intervalů pro pořízení, sestavy i zpracování přepracováno kompletně na symbolické intervaly. Některé intervaly již nejsou přístupné uživateli, který má od roku 2021 k dispozici pouze intervaly pro část Výstupy.

Nově nastaveny některé intervaly např. pro NEMPRI atd., zkoumejte, chyby hned pište do mailu. Všem děkuji.

ČÍSELNÍKY

6.4. Číselníky
6.4.1. Číselníky vlastní

  • Druhy mezd - číselník je zcela NOVÝ od roku 2021,

DM 100..209 - mzda za práci včetně náhrad a zahrnovaných OON, příplatky, prémie, náhrady mzdy

DM 210..220 - neplacené krátkodobé překážky

= DM Hrubá mzda včetně OON a náhrad mzdy

+

DM 228..229 - odstupné

DM 230..233 - různá plnění ze zisku, která se stejně jako odstupné nezahrnují do mzdy

DM 240..299 - náhrady a jiná plnění, která se zahrnují do příjmu pro odvod daně, případně se z nich platí pojistné, ale nezahrnují se do mzdy (např. nadlimitní náhrady všeho druhu, dodanění, dary z FKSP, různé benefity…)

= Hrubý příjem

DM 300..310 - daňové bonusy (nezahrnují se do čisté mzdy)

+

DM 340..385 - náhrady nezdaňované a nezahrnované do základu pro odvod pojistného (cestovné a jiné náhrady do limitu), příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění (splňující podmínky), stravenkový paušál do limitu (DM 345), náhrada mzdy při DPN (DM 360) ...

= Hrubý příjem včetně náhrad celkem  (bez daňových bonusů)

-       Naturální příjmy (naturální mzda, nepeněžité dary, dodanění, příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění ...)

= Celkový příjem v Kč (bez daňových bonusů)

DM 400..499 - DPN (dočasná pracovní neschopnost z pořízení DPN) a vynětí z evidenčního počtu (MD, RD,DRD... - program generuje automaticky při zapnutém negativním pořízení v MS 1.1.8. Mzdové údaje)

= Samostatná část pro omluvené doby

DM 500..515 - daně ze mzdy a jiných příjmů

DM 521..589 - srážky ze mzdy

= Srážky ze mzdy a jiných příjmů

DM 590..599 - zálohy na mzdu a doplatky mzdy

DM 800..899 - nezdaňované příjmy od zaměstnavatele mimo plnění v modulu MZDY (např. podnikový přípěvek na stravenky nebo obědy v závodní jídelně, kde se provádí srážka)

DM 900..960 - opravy základů…

DM 999 - haléřové vyrovnání

  • Položky výplatnice - číselník aktualizován pro rok 2021. Číselník může uživatel vytisknout klávesou F9 Opis, kde se kromě použitého symbolického intervalu zobrazí i výčet druhů mezd, které symbolický interval obsahuje.
  • Řádky mzdového listu - číselník může uživatel vytisknout klávesou F9 Opis, kde se kromě použitého symbolického intervalu zobrazí i výčet druhů mezd, které symbolický interval obsahuje.

Oba výše uvedené číselníky lze exportovat do csv.  Oba číselníky si může uživatel nastavit podle svých požadavků.

Vážení uživatelé, díky za trpělivost, díky za spolupráci.

Pokud najdete chybu, pošlete mi, prosím, ihned mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo mi telefonujte na 602270713.

Helena Plavecká