Vytisknout
Zobrazení: 833

Aktualizace 31.24. pro rok 2021. Lze instalovat na verzi 31.22. v období 10/2021 11/2021.
Velikost souboru: 3,57 MB
Staženo: 633

Mzdy32 verze 31.24. pro rok 2021 ze dne 9.11.2021

Verze se reinstaluje na verzi 31.22. v období 10/21 až 11/21.

Změny od verze 31.22.:

ISIR: Aktualizován přístup do insolvenčního rejstříku, program hlásil nejen při měsíční uzávěrce chybu při vyhledávání dlužníků. Tato situace byla způsobena změnou struktury na isir.justice.cz. Zamezení přístupu nemělo vliv na ostatní zpracování v modulu MZDY. Upozorňuji, že program vyhledává dlužníky VŽDY podle rodného čísla zaměstnance.

POŘÍZENÍ

1.2.1. Základní pořízení: Pokud obsluha změnila při editaci č. práce a tím i druh mzdy, docházelo k padání programu v případě, že se pro pořízení použil jiný pořizovací formulář.

Příklad: Obsluha pořídila č. práce s DM 120. Během pořízení věty si uvědomila, že větu s DM 120 již nemá, vrátila se na č. práce a změnila je na č. práce 00186 (DM 186,210,211,212,215,216). Program upozorní, že pro práci s jiným pořizovacím formulářem musí obsluha editovat nový doklad.

VÝSTUPY

3.3.5.8. Souhrnný přehled plateb: V sestavě se nezobrazoval DM 384 Doplňkové penzijní pojištění - podnikový příspěvek, přestože byl při výpočtu čistých mezd a ve všech ostatních sestavách zohledněn. Chyba byla způsobena chybným směrováním při výpočtu čistých mezd.

3.4.1.2.6. HZUPN e-podání:

V případě, že zaměstnanec nemá žádné vhodné ukončené DPN (v notifikacích nebo v pořízených větách DPN) lze ručně doplnit novou větu, pokud PPV skončilo ve zpracovávaném nebo loňském roce.

Do datové věty i do výstupního formuláře byla doplněna nová položka ( ) Zahraničí mimo Slovenska s platností od 1.11.2021.

Příklad: Zaměstnanci byl ukončen PPV na dobu určitou 30.11.2021. DPN stále trvá a je ukončena až 18.12.2021. OSSZ vyžaduje odeslat HZUPN k tomuto datu, zaměstnavatel již DPN ukončil k datu skončení PPV. Má-li zaměstnanec více PPV, je nutné vybrat i správné PPV, ke kterému se DPN vztahuje.

3.6.2.3. Test čerpání dovolené (§218 odst.2 ZP)

 1. Doplněna sestava 3.6.2.3. Test čerpání dovolené (§218 odst.2 ZP)která slouží ke kontrole, zda zaměstnanec vyčerpal za příslušný rok alespoň 4 (6) týdny dovolené (tj. zůstatek v hodinách u dovolené do konce roku 2020) a dovolené běžné (tj. zůstatek nevyčerpané dovolené v hodinách za rok 2021). Pokud podmínka splněna nebyla (chybějící hodiny do splnění podmínky jsou v posledním sloupci uvedeny se znaménkem (-)), znamená, že zaměstnanec nemůže písemně požádat o převod zůstatku do následujícího roku, pokud mu v tom nebránily osobní překážky (např. DPN, MD…). Výpočet ve sloupci §218 odst.2 ZP je fiktivní výpočet, kde se násobí hodnota z přepínače v bodě 2. (zpravidla 4 týdny) týdenní pracovní dobou zaměstnance z MS Pracovní doba (Hodiny pro celodenní náhradu * týdenní úvazek (dny)). Pokud je u zaměstnance nezaokrouhlené číslo (např. 160,16), ignorujte to, ne u každého pracovního režimu se podaří, aby se součin rovnal sjednané týdenní pracovní době z pracovní smlouvy (např. 40 hodin: 11 hodin * 3,64 dnů (průměrně) = 40,04 * 4 = 160,16).
 2. Pro korektní zobrazení výše uvedené sestavy je nutné, aby uživatel nastavil v nové položce Převod nároku dle §218 odst 2 ZP v 6.3.1. Přepínače v sekci Dovolená správnou hodnotu podle §218 ZP ((*) 4 nebo ( ) 6 týdnů). Implicitně je nastavena hodnota (*) 4 týdny.
 3. Další podmínkou pro korektní zpracování této sestavy ke konci zpracovávaného období je nutné provést výpočet čistých mezd.
 4. Pokud zaměstnanec podmínky vyčerpání dovolené nesplnil, z hlediska zaměstnavatele jsou dva důsledky:
 • musí dostatečně odůvodnit nevyčerpání dovolené
 • vystavuje se postihu inspektorátu práce, mějte na paměti, že zaměstnavatel je povinen dle ZP vypracovat plán dovolených tak, aby zaměstnanci v běžném roce vyčerpali alespoň limit stanovený v § 218 odst.2 ZP - a to jak zůstatek loňské dovolené, který má vždy přednost, a také alespoň příslušnou část běžné dovolené.
 1. Sestavy 3.6.2.1. Přehled čerpání dovolené a 3.6.2.3.Test čerpání dovolené (§ 218 ZP) jsou doplněny o další filtry pro přehlednost tak, aby na obou sestavách byli pouze zaměstnanci aktivní ve zpracovávaném roce a jejichž Nárok celkemje nenulový.

3.6.6.9. Pracovní neschopnosti - POZOR, změna menu:

3.6.6.9.1. Přehled pracovních neschopností
3.6.6.9.2. Podpůrčí doba
3.6.6.9.3. Neodpracované dny a hodiny za PN
3.6.6.9.4. Karanténní příplatek za období

3.6.6.9.4. Karanténní příplatek za období

Doplněna nová sestava tak, aby bylo možné vytisknout podklad pro kontrolu OSSZ přehled o všech vyplacených karanténních příplatcích. Kontrolky ji budou vyžadovat.
Doporučený postup: Ke mzdovým listům za rok 2021 vytiskněte tuto sestavu a k ní vytiskněte také sestavu 3.2.3.Pracovní neschopnosti a náhrady se zaměstnanci, kteří jsou obsaženi v sestavě 3.6.6.9.4.

ČÍSELNÍKY

Katalog prací - sjednocení názvů položek v číselníku a pořízení:

 • Sazba 1 nově Sazba (sazba pro výpočet mzdy)
 • Sazba 2 nově VP Sazba (sazba vnitropodnikové práce)
 • Dosadí se: nově Dosadí se do VP Množství (do VP množství se dosadí hodnota podle výběru).

UZÁVĚRKY

 • V období 12/21 lze provést měsíční uzávěrku za období 12/21 do období 01/22.
 • Důrazně upozorňuji, že není třeba s uzávěrkou spěchat.
 • Pokud potřebujete přihlásit nebo odhlásit zaměstnance z pojištění do 8.1.2022 tak, aby byla splněna podmínka dodržení termínu, doporučuji zaevidovat nástup nového zaměstnance nebo ukončení PPV po 31.12.2021 již v období 12/21.
 • Měsíční uzávěrkou se do období 01/22 přenesou i všechny tyto změny z období 12/21.

Pokud najdete chybu, pošlete mi, prosím, ihned mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo mi telefonujte na 602270713.

Helena Plavecká