Aktualizace 32.26. pro rok 2022 a uzávěrku rdo roku 2023. Lze instalovat na verzi 32.24. v období 12/2022.
Velikost souboru: 3,87 MB
Staženo: 673

Mzdy32 verze 32.26. pro rok 2022 včetně uzavření roku ze dne 3.1.2023

Verze se reinstaluje na verzi 32.24. v období 12/22.

Změny od verze 32.24.:

Matriční soubory:

1.1.3.2. Trvalé srážky - odstraněna chyba u nově pořízených srážek, kdy se při zpracování srážky neuložilo číslo zaměstnance do čísla faktury, přestože v MS byl přepínač zapnutý.
1.2.3. Pořízení DPN – opravy DPN: Pokud máte neukončené DPN (zobrazují se při vstupu do nabídky 1.2.3.) až do roku 2022, které nepokračují do roku 2023, zavolejte mi, opravíme spolu, ať nemáte resty do roku 2023, pokud sami nedokážete provést opravu v 5.0.3. Oprava pracovních neschopností

Sestavy:

Formuláře pro rok 2022

3.4.5. OZP 2022
3.6.7.3.1. Potvrzení o zdanitelných příjmech 2022 – ř.1a 2. (nízkoemisní auto)
3.6.7.3.8. Prohlášení poplatníka - odstraněno automatické zatržení základní slevy na tisku prohlášení, pokud je podepsáno prohlášení. Aby byla základní sleva na prohlášení zatrhnuta, je nutné mít v MS 1.1.3.3. Daně:  (x) Odečítat základní slevu
3.6.7.3.8. Prohlášení poplatníka 2022, 2023 v období 12/22
3.6.7.3.9. Žádost o RZ 2022
3.7.4. Vyúčtování srážkové daně

3.7.5. Vyúčtování zálohové daně 2022
6.4.1. Číselník Zaručené mzdy – doplnění v období 12/22 pro rok 2023
4.1.Uzávěrka 12/22 provede přepočet průměrů a dovolené pro rok 2023 a vytvoření podkladu pro RZ (za rok 2022)

Ostatní:

Při startu programu se nastaví výchozí barevná paleta aplikace.

—--------------------------------------------------

Období 01/23
4.3.Uzavření roku 2022
4.2. Roční zúčtování daně za rok 2022

6.3.1. Přepínače 01/23

Formuláře pro rok 2023
3.6.7.3.1. Potvrzení k dani 2023
3.6.7.3.5. Potvrzení k dani 2023
3.7.1. RZ zaměstnanci

—--------------------------------------------------

Postup uzávěrky

 1. V období 12/22 reinstalovat ihned po obdržení ZEIS-MZDY ver. 32.26.        
 2. Lze provádět běžné zpracování období 12/22 – nebyly provedeny žádné zásahy do zpracování.         
  -----------------------------------------         
 3. Před měsíční uzávěrkou za období 12/22 je dobré překontrolovat, případně aktualizovat dle své směrnice v období 12/22 v 6.4.1. Číselník Zaručené mzdy na období 2023
 4. Upozorňuji na sestavu 3.6.2.3. Test čerpání dovolené podle §218 ZP. Každý         zaměstnanec by měl vyčerpat alespoň 4 týdny dovolené dle týdenního úvazku pracovní doby. Pokud tomu tak není (ve sloupci Test má hodnota znaménko (-)), je třeba odůvodnit, proč zaměstnancům nebylo nařízeno čerpání dovolené, např. Vážné provozní důvody spočívající například v nedostatku zaměstnanců v živočišné výrobě…. 
  ----------------------------------------------         
 5. Provést  4.1. Měsíční uzávěrka 12/22. Měsíční uzávěrka provede běžné uzávěrkové aktualizace, kromě toho:
 • vynuluje všechny nároky a torza dovolených u pracovněprávních vztahů ukončených do 31.12.2021 včetně, doufám, že nemá žádný uživatel zaměstnance, jemuž „zapomněl“ proplatit dovolenou z předchozích let včetně 2021 již při ukončení pracovního vztahu.                 
 • převede zůstatky dovolené z roku 2022 do položky Běžná dovolená – Loňská u
 • pracovněprávních vztahů ukončených v roce 2022 (Jsou-li zde nějaké zůstatky v PPV ukončených do 31.12.2022 včetně, je nutné je proplatit, případně je dobré je zlikvidovat už v roce 2022. V posledním případě raději telefonujte, bude nutné znovu provést měsíční uzávěrku za období 12/22 nebo                 
 • neukončených,                   
 • u aktivních pracovních vztahů vypočte nárok na rok 2023 do položky Běžná dovolená – Letošní.
 1. Přejít do období 01/23 (program přejde automaticky do následujícího období, pokud je v 6.3.1. Přepínače v sekci Ostatní [x] Po měsíční uzávěrce zvýšit období).
 2. Překontrolovat nastavení v 6.3.1. Přepínače (dle přílohy).
  ----------------------------------------------------------------------------
 3. Provést 4.3. Uzavření roku 2022
  —------------------------------------------------------------------------        
 4. Při změně nároku na dovolenou aktualizovat číselník 6.4.1. Celoroční nároky na dovolenou a 6.3. Přepínače Dovolená – Výchozí nárok na dovolenou v týdnech, program přepočte dovolenou u všech zaměstnanců s nárokem stanoveným v MS 1.1.A. Pracovní doba.
 5. Provést v 1.1.8. Dovolená kontrolu nároku na dovolenou u jednotlivých zaměstnanců.
 6. Provést kontrolu průměrů v 1.1.B. Průměry na sestavu 3.6.3.1. Průměry za rozhodné období (zpravidla předcházející čtvrtletí tj. 10/22 až 12/22 – tiskněte v období 01/23).
 7. Provést v 3.6.3.2. Kontrolu pracovněprávních průměrů na zaručenou mzdu         
  Je-li rozdíl mezi Zaručenou mzdou ve skupině a vypočteným PP průměrem         menší než 0, pak platí:
 • zaměstnanci bez příjmu nemají vypočítán průměr na období 01/23         
 • zaměstnanci bez odpracovaných hodin nemají vypočítán průměr na období 01/23         
 • statutáři nemají vypočítán průměr na období 01/23         
 • u zaměstnanců, kteří mají vypočítán průměr a Rozdíl je menší než 0, je nutné PP průměr v MS 1.1.B Průměry navýšit na Zaručenou mzdu ve výši odpovídající skupině ZM (zároveň provést redukci pro náhradu a aktualizovat PP průměr pro celodenní náhrady), kdo neumí redukovat - telefonuje.
 1. Pro jistotu provést v 5.0. E. Přepočet nezabavitelné částky (program provádí automaticky již při uzavření roku).
 2. Mezi obdobími 12/22 a 01/23 se přepínáme v 6.1. Zpracovávané období. Je-li v horní liště programu u období 12/2022:U, znamená to, že období 12/22 již bylo uzavřeno a nelze provádět žádné opravy. Proto se závěrkou 12/22 nespěchejte a pečlivě připravte vše potřebné pro akce, které musíte ještě udělat v období 12/22.         
 3. A jdeme na to v období 12/22:
 • 3.4.1.4. ELDP         
 • 3.4.5. OZP         
 • 3.6.1. Mzdové listy         
 • 3.6.7.3. Potvrzení o zdanitelných příjmech 2022 (zálohová a srážková daň), a další tiskopisy
 • Prohlášení poplatníka 2023 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022 (lze samozřejmě tisknout i v období 01/23)         
 • 3.7. Roční zúčtování srážkové a zálohové daně
 1. Pokud budete mít problém s opravami v uzavřeném období 12/22, telefonujte, dáme do pořádku přes TV.

—------------------------------------------------------------------------        

PŘÍLOHA: 6.3.1. Přepínače 2023  - Změny v nastavení přepínačů k 1.1.2023