Aktualizace 26.16., lze instalovat na verzi 26.12. až 26.14. v období 08/2016.

Velikost souboru: 3,30 MB
Staženo: 660

ZMĚNY OD VERZE 26.14.

Pořízení

 • 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady - při pořízení pracovní neschopnosti se vypočetly chybně hodiny náhrad do 14 dnů u posledního pracovního dne náhrady u pracovníků s částečným úvazkem. Výpočet hodin nerespektoval u 14. dne zkrácení přes turnusy - hodiny jen do půlnoci. Jestliže pracovní doba nepřesahuje půlnoc, použijí se hodiny z plánovacího kalendáře přepočtené podle úvazku, jinak se výpočet provádí přes turnusy, jako doteď. Chyba se projevila pouze v případě, že byl použit plný režim (např. Základní) a hodnota v položce Turnusový úvazek byla menší než 100 %.

Výstupy

 • 3.4.1.6. Příloha k žádosti o dávky (NEMPRI) - Do verze tiskopisu a souboru e-podání od roku 2016

 1. V hlavičce bylo doplněno zaškrtávací pole „Zahraniční mimo Slovenska“, které se označuje/zaškrtává v případě, že se jedná o zahraniční potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, popř. potřebě ošetřování.

 2. V písmenu c) jsou akceptovány Kódy zahraničních důchodů A, B, C (s verzí je aktualizován číselník Důchody a slevy).

 3. Z písmene g) byla odstraněna poslední věta: Denní výše …...Kč.

 4. V zápatí doplněna položka Příloha (po zaškrtnutí lze připojit jednu elektronickou přílohu běžného typu: .txt, .doc, .docx, .pdf, .jpg, .xls, .xlsx, .rtf.).

Elektronické přílohy – vyplňuje se pouze v případě, že chce zaměstnavatel vložit jednu elektronickou přílohu k Příloze k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Velikost je omezena na 2MB.

Upozornění: Elektronická příloha se musí vztahovat ke konkrétnímu zaměstnanci, pro kterého je vyplňován tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a není určena pro vkládání žádostí o dávky nemocenského pojištění (lze použít např., pro 3.4.1.7. Srážky k příloze k žádosti o dávky – vyexportovat do PDF s názvem např. Číslo_neschopenky nebo jmenovka_srážky.pdf).

Předpokládám, že toto nebudete hojně využívat, neboť, jak je výše uvedeno, na OSSZ musíte doručit originál tiskopisu žádosti o dávky NP k Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti), k Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, Žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Pokud posíláte tištěný tiskopis s přílohami, doplňte počet příloh do položky Počet příloh ručně.

Nastavení

 • 6.3.5. Intervaly DM: 3.8.5. ISPV – soubory – AbsNemoc=PH_PPV_PracovniNeschopnosti,PH_PPV_NahradyNam,-PH_PPV_OCR.

  POZOR!!! Neuvádí se hodiny neodpracované z důvodu ošetřování člena rodiny.

 • 6.4.1. Číselníky vlastní

 1. Druhy mezd: Aktualizován DM 182 Proplacená dovolená – zablokováno pořízení hodin za nevyčerpanou dovolenou (uvedení hodin rozhazovalo čerpání FPD), proplacená dovolená se poskytuje za dny a používá se denní průměr.

 2. Důchody a slevy – číselník nahrazen aktualizovaným z důvodu doplnění NEMPRI.

 


 

ZMĚNY OD VERZE 26.12.

Pořízení

 • Mzdová kalkulačka v základním pořízení – zohledňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Výstupy

 • 3.6.4.1.3. E-podání ELDP - položka Název zaměstnavatele - K názvu zaměstnavatele je doplněna OBEC SÍDLA z přepínačů (adresa v přepínačích se bere z licence, nepřepíšete-li jinak), některé OSSZ to vyžadují přesně podle popisu:

  3) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNAVATELE A PODPISY Jednotlivé údaje tohoto oddílu se vyplňují následujícím způsobem: „Název zaměstnavatele”: vyplňuje se celý název zaměstnavatele, pod kterým je zapsán v obchodním, živnostenském nebo jiném rejstříku, a obec sídla. Pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba, uvádí se jméno a příjmení fyzické osoby a obec sídla, ve kterém má trvalý pobyt (bydliště), a to i v případě zaměstnavatele registrovaného v zahraničí.

Nastavení

 • 6.3.1. Přepínače – Daňové zvýhodnění na děti od 1.5.2016

Daňové zvýhodnění na dítě
běžné
ZTP/P
Na první
1117
2234
Na druhé
1417
2834
Na třetí a další
1717
3434
 • 6.3.5. Intevaly DM: Nastavení pro sestavu 3.6.6.5. Rozbory po měsících: osobní ohodnocení bylo zahrnuto 2krát.
  MzdyZakladni=109..113,115..125,170..171,178,360

Různé

 • V ojedinělých případech se stalo, že se správně neuložily přepínače při nějaké akci. Bohužel se nám nepodařilo reprodukovat chybu, proto programátor jinak ošetřil práci se soubory ini. Pokud by u Vás takovýto případ ještě nastal, prosím, nic dalšího nedělejte a okamžitě mi, prosím, zatelefonujte.

 


 

ZMĚNY OD VERZE 26.10.

Výstupy

 • 3.4.1.6. Příloha k žádosti o dávky - pravděpodobný příjem - Pokud nemá zaměstnanec žádný příjem (odpracoval např. jen 3 dny), pak má nulový příjem. Předpokládaný příjem se v takovém případě tiskne i na formulář sestavy (do elektronického podání se ukládal správně). Aktualizován formulář.

 • 3.8.5. ISPV na rok 2016 – Nová struktura souboru pro šetření ISPV. Doporučuji si stáhnout z http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Lokalni-porizovaci-program.aspx a nainstalovat lokální pořizovací program (lépe se s ním pracuje než s Internetovým kontrolním programem, který můžete na stránkách Treximy pustit přímo z programu MZDY). Jste-li si jisti, že nic nebudete opravovat, klidně odešlete data (nově se vytváří soubor ISPV-2016-03(období).XML) přímo zpracovateli. Pokud máte již uzavřené období 03/16, není nutné po reinstalaci této verze znovu pustit měsíční uzávěrku za období 03/16.

Nastavení – Intervaly

Nastavení intervalů pro soubor ISPV 2016 – upravená část pro čtvrtletní šetření

3.8.5. ISPV - soubory

Vybrané pracovněprávní vztahy:
PPVEP=PPV_EP (PPV s pracovními smlouvami)
PPVDPC=PPV_DPC (PPV s dohodami o pracovní činnosti)
PPVDPP=PPV_DPP (PPV s dohodami o provedení práce)
PPVStatutari=PPV_Statutari (PPV staturárů)

Čtvrtletní údaje:
ODPRACDQ=PH_PPV_Odpracovane
PRESCASQ=PH_PPV_Prescas
ABSCELKQ=PH_PPV_DobaRovenOdprac
ABSPLACQ=PH_PPV_NahradyCelkem
OONQ=KC_PPV_OON_Celkem,KC_PPV_Odstupne
ODMDPCQ=KC_PPV_DPC
HODDPCQ=PH_PPV_DPC
HRMZDYQ=KC_PPV_HMVcNahradBezOON
PONEQ=KC_PPV_PremieZaViceObdobi

Nové údaje od 1.čtvrtletí 2016

ODMDPPQ=KC_PPV_DPP
HODDPPQ=PH_PPV_DPP
ODMSTATQ=KC_PPV_Statutari
ODSTUPQ=KC_PPV_Odstupne

Pro 1.čtvrtletí nepovinné měsíční údaje:
EvidDny=KD_PPV_BezVyneti
OdpracD=PH_PPV_Odpracovane
Prescas=PH_PPV_Prescas
AbsCelk=PH_PPV_DobaRovenOdprac
AbsNemoc=PH_PPV_PracovniNeschopnosti
AbsPlac=PH_PPV_NahradyCelkem
AbsDovol=PH_PPV_Dovolena
Mzda=KC_PPV_HMZaPraci
PripPCas=KC_PPV_PriplatkyPrescas
Priplat=KC_PPV_Priplatky
Nahrady=KC_PPV_NahradyMzdyCelkem
Pohotov=KC_PPV_Pohotovost
Poprav=KC_PPV_PremieMesicni
PoNeprav=KC_PPV_PremieZaViceObdobi
ABSNEMZ=PH_PPV_NahradyNem
NAHRNEMZ=KC_PPV_NahradaNemoc

ZMĚNY OD VERZE 26.08.

Matriční soubory

 • 1.1.3.2. Trvalé srážky – do údajů o srážce doplněna nová položka Datum ukončení srážky: doplňte v případě, že se srážka v následujícím období již nemá provádět. Příklad:

  Datum ukončení = 31.3.2016, v 03/16 se srážka provede, v období 04/16 se srážka provádět už provádět nebude. Toto má význam zejména při insolvenci, kdy je insolvence ukončena ( např., v období 03/16 se dosráží zbytek dle pokynů insolvenčního správce (zadáte do položky Splátka, je-li zbytek vyčíslen), doplníte datum ukončení 31.3.2016, od 04/16 se srážka insolvence nebude provádět, ale bude správně na mzdovém listě).

  Další varianta pro uplatnění položky: Zaměstnanci byla povolena insolvence v období 04/16. V MS má zaměstnanec 10 neuhrazených pohledávek. K těmto pohledávkám doplníte datum ukončení 31.3.2016 ( srážky se nebudou provádět, ale zůstanou v MS), od období 04/16 zavedete novou insolvenci.

  Obecně to platí pro všechny srážky!!!, zpracování čistých mezd tuto novou položku zohledňuje a je-li datum ukončení nižší než 1. KD zpracovávaného období, srážka se neprovede. Srážka se samozřejmě neprovede ani v případě, že je již pohledávka uhrazena.

  Znovu upozorňuji: Zaplacené pohledávky odstraníte z MS až v roce, kdy se na pohledávku již neprovádějí žádné srážky. Příklad: poslední srážka na pohledávku byla provedena v 05/15. Tuto pohledávku lze odstranit z MS až v období 01/16!!!

  Ještě ke srážkám: Již jsem se setkala s výtkou insolvenčního správce, že program sráží v některých případech o 1 až 2 Kč méně než si insolvenční správce spočítal na srážkové kalkulačce na justice.cz (nebo i jinde). Pozor, výpočet na justice.cz je pouze informativní a neodpovídá metodice dle OSŘ, přestože je v popisu správně uveden.

  Příklad: Základ pro exekuce 15000,- Kč - nezabavitelná částka 9269 = 5731 Kč, pro výpočet třetin se tato částka zaokrouhlí dolů na číslo dělitelné 3 = 5730, z toho se srazí dle OSŘ (případně IZ) 2/3 = 3820 Kč.

  Z kalkulačky na justice.cz vyjde výsledek 3821 Kč (zaokrouhlí nahoru 5731 / 3 * 2 = 3820,6666)

Výstupy

 • 3.1.5.1. Trvalé přídavky a srážky podle zaměstnan– doplněn údaj o Datu ukončení srážky

 • 3.4.1.7. Srážky k Příloze k žádosti o dávky – do seznamu srážek (F_6) doplněn údaj o datu ukončení srážky – ukončené srážky odstraňte ze seznamu klávesou F_8, na zápočtový list se neuvádějí, stejně jako srážky, na které nesrážíte, protože mají horší pořadí.

 • 3.5.3. Náklady a výnosy – do sestavy doplněny součty za podnik celkem

 • 3.6.4.8. Zápočtový list do seznamu srážek (F_6) doplněn údaj o datu ukončení srážky – ukončené srážky odstraňte ze seznamu klávesou F_8, na zápočtový list se neuvádějí.

 


ZMĚNY OD VERZE 26.06.

Matriční soubory

 • 1.1.A. Pracovní doba - Do plánovacího kalendáře u zaměstnanců s dělenou směnou se zahrnují obě poloviny směny z data 1.1.RR, nic nemusíte dělat, všichni zaměstnanci s dělenou směnou 1.1.2016 mají nově vypočten FPD za rok 2016.

Nastavení

 • 3.4.1.2. PVPOJ – při odesílání opravného Přehledu se do XML přebírá i položka Poznámka

 • 6.1. Zpracovávané období – lze se vrátit v období i do dřívějších období, program varuje: Může dojít k narušení návaznosti mezi obdobími. Pokud odpovíte na dotaz ANO, je to Vaše riziko. Pokud je období platné, je v rozsahu licence a max. 3 uzavřené roky zpět, je možné se po explicitním zadání období a odklepnutí varování do období přepnout.

 • 6.3.1. Přepínače – Účtování – Vztah

  Od 01/16 do přepínačů doplněno nastavení pro účty:
  Vnitropodnikové náklady: 859 (místo účtů 599)
  vnitropodnikové výnosy: 869 (místo účtů 699)

Výstupy

3.5. Zaúčtování – aktutualizovány sestavy zaúčtování vnitropodniku v návaznosti na novou účtovou osnovu pro rok 2016 (jiné účty pro vnitropodnik), pokud použiváte jiné než standardní nastavení, své účty můžete nahradit v Nastavení- 6.3.1. Přepínače – Účtování – Vztah – Vnitroponikové náklady a Vnitropodnikové výnosy.

 


 

ZMĚNY DO VERZE 26.06.

Hrubé mzdy

Výpočet zaručené mzdy se provádí:

Pro PPV 435 – Dohody o provedení práce. Podmínkou pro výpočet je, že je v MS Mzdové údaje u příslušné dohody vybrán Typ mzdy: hodinová (upraven nápočet DM 170 DPP v příslušných intervalech a PPV 435 DPP)

Pro dohody o pracovní činnosti (PPV 6xx)

Čisté mzdy

Při výpočtu čistých mezd doplněny nápočty

DM 6021 – Odvedené zálohové daně

DM 6071 – Odvedené srážkové daně

Při výpočtu čistých mezd doplněn nápočet základu (nenulové Kč) pro SP do základu na ELDP(DM 1100) i po skončení pracovního vztahu.

Výstupy

3.4.1.2. Přehled za podnik – aktualizován soubor XML pro elektronické podání

3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP - v období 12/15:

Opraveno zaokrouhlování položek výkazu a sestav podle aktualizace platné pro rok 2015 dle sdělení ÚP !!!

Opraven součet na sestavě 3.4.5. Hodiny zahrnuté do výkazu o OZP celkem

Doplněna průměrná mzda ve výši 25 903 Kč do vstupního formuláře.

Aktualizován formulář Ohlášení za rok 2015.

Přílohu č.1. je nutné si stánout ze stránek  http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni, trvají na předepsaném formátu, lze jen prodlužovat podle počtu dodavatelů a doplnit.

Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 (najdete v časopise PROFEX – MZDY v kapitole 1.6. OZP) tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2015, tj. částkou 181 321,- Kč. Cenu nezaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek lze započítat pouze tehdy, pokud byly odebrány ve sledovaném roce, ale datum jejich splatnosti spadá mimo sledované období a byly zaplaceny nejdéle do 15. 2. V případě placení ve splátkách se započítají částky skutečně zaplacené v každém kalendářním roce.

Výsledkem je počet zaměstnanců se zdravotním postižením (provedený na dvě platná desetinná místa), které si zaměstnavatel započítá do povinného podílu na základě odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek.

Vytiskněte si po doplnění údajů formulář Ohlášení v modulu MZDY v menu 3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP. Upozorňuji, že elektronický formulář MPSV nic nepočítá, jen spolkne čísla, která zadáte a pak při kontrole vyplivne chyby.

Doplňte elektronický formulář podle tisku z mezd.

Pak použijte akci Pokračovat – zkontrolovat a odeslat datovou schránkou. Budete-li odesílat až 15.2., při kontrole se zobrazí kromě skutečných chyb i zpráva: Položka Datum podpisu oznámení by měla být vyplněna datem do 13. 2. 2016. Zkontrolujte zadané datum a pokud jste si jisti, že je správné, pak varování ignorujte.

Je-li formulář bez chyb, použijte nabídku Uložit vyplněné údaje na disk.

Po uložení souboru tam, kde ho najdete a kde máte doplněnou Přílohu č.1., znovu použíjte Pokračovat – zkontrolovat a odeslat datovou schránkou.

Zde zjistíte ID datové schránky příslušné Krajské pobočky ÚP, pokud ho neznáte.

Přihlaste se do své datové schránky a vytvořte novou zprávu pro příslušný KP ÚP (ID datové schránky adresáta víte z předchozího kroku). V jedné datové zprávě odešlete příjemci tlačítkem ODESLAT DATOVOU ZPRÁVU oba dva soubory:
soubor elektronického formuláře
DS-YYYYMMDD-OznZozp.xml (YYYYMMDD vyjadřuje datum vytvoření souboru) a
příloha 1
(soubor se seznamem faktur).

Stav doručení Vaší zprávy můžete následně sledovat v záložce Odeslané zprávy.

3.5.3. Náklady a výnosy – opraveny součty za organizační jednotky (každá jednotka se napočítává samostatně, nikoliv nápočtem vzestupně)

3.6.2. Potvrzení k dani – doplněny formuláře pro rok 2016:

3.6.2.1. Zálohová daň – doplněn vzor č. 24 - vzhledem k tomu, že byla na formulář u dětí doplněna do ř. 16 položka ZTP od-do, je třeba správně doplnit děti i do MS – příklad:

3.6.2.5. Srážková daň – doplněn vzor č. 3

3.6.2.6. Potvrzení o uplatňování dětí: od roku 2015 (zpětně) jsou dva formuláře:

a) jeden, který je určen pro zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

b) a druhý, který je pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015.

Obvyklým způsobem načtete děti klávesou F_7, případně aktualizujete data uplatnění, aby odpovídala skutečnosti ( zejména má-li dítě zaměstnance více záznamů o změnách v průběhu roku). Pro tisk si vyberete formulář, který potřebujete pro zaměstnance: v období 12/15 budete teď potřebovat formulář pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015, odpovíte na první dotaz A = ANO a příslušný formulář se zobrazí pro tisk. Pro rok 2016 budete potřebovat zajisté nejprve formulář pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - na první dotaz odpovíte NE (je implicitní, takže stačí Enter) a příslušný formulář se zobrazí pro tisk.

TIP: Formulář b) pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 budete zaměstnanci (má-li zvýhodnění na děti) vystavovat při ukončení pracovního poměru zároveň s potvrzením 3.6.2.1. Zálohová daň – nikdy nevíte, zda nebude podávat daňové přiznání.

3.6.4.1.1. Podklad pro ELDP: do sestavy byl doplněn sloupec Vym.zákl.SP, naplní se hodnotou z intervalu ZakSpCel=4050..4051 (opraven interval již pro rok 2015), program porovná hodnoty ve sloupci Vym.Zákl. a Vym.zákl.SP a pokud se liší, přidá k hodnotě ve sloupci Vym.zákl.SP (!!). Pozor, vždy za rok 2015 tiskněte tuto sestavu pro všechny zaměstnance před vytvořením ELDP za rok 2015 a překontrolujte, zda byla hodnota vyplacených mezd po skončení pracovněprávního vztahu zahrnuta správně do ELDP (napočtený Vym.zákl.SP = Vym.Zákl. (kromě zaměstnaců, kteří překročili maximální vyměřovací základ), v programu byla chyba, která je odstraněna od roku 2016. Pokud najdete u položky Vym.zákl.SP vykřičníky, vždy překontrolujte ELDP, zda byla hodnota správně uvedena na ELDP. Zpravidla jde o proplacené dovolené nebo doplacené prémie po skončení pracovního vztahu. (Netroufla jsem si provést přepočet roku 2015, aby nedošlo k dalším druhotným chybám. Děkuji za pochopení, bohužel se chyba zjistila až v lednu 2016.) Úprava sestavy je funkční od roku 2015 .

Uzávěrky

Při opakované měsíční uzávěrce (spustit) se odstraní ze základního pořízení následujícího měsíce doklady pořízených nemocenských, lze bez obav pořídit nemoc v následujícím období znovu.

Nastavení

Číselníky – Vlastní – aktualizace pro rok 2016

Zaručené mzdy: hodnoty pro rok 2016 pro invalidy (rok / měsíc = 0/0), tak pro běžné zaměstnance (rok/měsíc = 2016/1)

Řádky mzdového listu: ř. 42 Jiné OON=173..175, ř. 43 Statutáři=172,176,177

Druhy mezd: DM 177 ( Způsob pořízení – Dny: může být nula)

Důchody a slevy – aktualizuje se kompletní číselník v období 12/15 a v období 01/16

Intervaly

Zpracování – PPV - PPV_ZarMzda přidáno PPV pro DPP (435). PPV_ZarMzda=100..299,435,500..699,900..999

Zpracování-Zaručená mzda přidán DM 170 ZarMzdaKoruny=110..131,133,135,137..139,150..167,170..171,180..192 ZarMzdaHodiny=109..113,115..118,120..125,170..171,180..181,183..192

Zpracování - Základy – základy pro exekuce převedeny na symbolické intervaly

ZaklProExekuce=KC_ZAM_Zaklad_ExekuceBezDPP

ZaklProExekuceVcDPP=KC_ZAM_Zaklad_ExekuceVcDPP

4. Výstupy - 3.4.5. Podklad pro OZP

NeodpracHod=180..181,184..192,260,1450,1453,1457

PrekVPraci=1461..1462

 


 

Úplný popis změn najdete jako vždy po instalaci verze v nabídce 0.4. O této verzi.

 

Děkuji Vám jménem kolektivu autorů za úžasnou spolupráci a pochopení při odstraňování chyb. Pokud na něco chybného přijdete, ihned, prosím, mailujte.

  Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká