Vytisknout
Zobrazení: 2540

Aktualizace 28.02. pro uzavření roku 2017 a přechod do roku 2018. Lze instalovat na verzi 27.04. nebo 28.00. v období 12/2017.
POZOR, tato verze není určena pro konečné zpracování období 01/18. Verzi na uzavření období 01/18 dostanete nejpozději 1.2.2018.

Velikost souboru: 5,75 MB
Staženo: 787

 

V této verzi můžete

Verze 28.02., nahradila verzi 28.00. Bylo opraveno:

 1. v období 12/17 chybné nastavení přepínačů Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě (i ZTP/P),

 2. nápočet daňového zvýhodnění pro roční zúčtování daně (v období 01/18 je nutné znovu pustit 4.3. Roční uzávěrka roku 2017, pokud již byla provedena),

 3. nastavení přepínače Polovina minimální mzdy pro přiznání daňového bonusu na hodnotu 6100.

Prosím, neuzavírejte období 01/18, dokud Vám nepošleme zprávu nebo novou verzi, přepracovali jsme celý výpočet daní, je třeba vše před závěrkou za 01/18 dobře prověřit. Děkujeme za spolupráci.

 

ZMĚNY OD VERZE 27.04.

 

Matriční soubory

Pořízení

Zpracování

Výstupy

 1. Upraven výběr typu dávky: V prvním vstupním poli vyberete (mezerník nebo F_3 rozbalí seznam) typ dávky:Nemocenská, Ošetřovné, Peněžitá pomoc v mateřství,Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a Otcovská (lze použít od.1.2.2018).
 2. Přidáno zamykání položek pro zadání čísla DPN nebo OČR v případech, kdy se tyto nevyplňují.

 3. Délka vstupního údaje Rozhodnutí o DPN a Rozhodnutí o ošetřování odpovídá délce XML ve specifikaci. Elektronická neschopenka má formát např. 10011110-111102020(18 znaků).

 4. Formulář NEMPRI od 1.2.2018specifikace souboru XML od 1.2.2018 ještě není k dispozici.

 1. Průměrná mzda za I.až III.čtvrtletí = 28761 Kč.

 2. Pro rok 2017 byl do formuláře pro ohlášení plnění povinného podílu OZP doplněn nový oddíl:

F. Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2017 :

F.1. Zaměstnanců celkem

F.2. Z toho zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením

Do položek se uvádí fyzický počet zaměstnanců, kteří se započítávají do tohoto výkazu tj. zaměstnanci v pracovním poměruvčetně zaměstnanců na místech obsazených volbou nebo jmenováním. Nepatří sem osoby, které v organizaci fungují na základě smlouvy o výkonu funkce.

Uzávěrky

4.2. Roční zúčtování daně zaměstnanci

4.3. Uzávěrka roku 2017

Nastavení

6.3.1. Přepínače

1. Převedení bankovních spojení do číselníku Bankovní spojení ze sekcí:

Při prvním vstupu do období 01/2018 se pro tyto položky vytvoří záznamy v číselníku bankovních spojení postupně od 99 dolů, pokud jsou pořadí 99,98 a 97 obsazeny, přesunou se do nižšího pořadí.

Podrobné nastavení přepínačů, intervalů druhů mezd a číselníků naleznete v  0.4.O této verzi.

Různé

 1. 6.2.8. Zálohování můžete zapnout integrované zálohování do cloudu. Než si volbu zapnete nebo vypnete (je zapnuta implicitně), přečtěte si Info.Pro vyzkoušení bude zálohování k dispozici do 31.3.2018.

 2. Zálohovat můžete kromě Denní zálohy, Zálohy souborů VREP, Zálohy souborů tiskopisů také kompletní zálohu z měsíční a roční uzávěrky, dále formuláře a sestavy Mzdové listy, ELDP, Výplatnice a Roční zúčtování daně. Pozor, u naposledy jmenovaných lze provést pouze jednu zálohu v měsíci.

 3. Podrobnosti najdete v 6.2.8.Info.


ZMĚNY OD VERZE 27.02.

Výstupy

Nastavení

Přepínače

Od 1.7.2017

 

ZTP-P

Jedno dítě

1117,- Kč

2234,- Kč

Druhé dítě

1617,- Kč

3234,- Kč

Třetí a další dítě

2017,- Kč

4034,- Kč

 


ZMĚNY OD VERZE 27.00.

Čisté mzdy

Výstupy

Čekali jsme na schválení novely zákona o daních z příjmů, daňový balíček bude pravděpodobně až od 1.5. resp. 1.7.2017. Minulý týden vrátil Senát Poslanecké sněmovně zákon s pozměňovacími návrhy a to především ve věci posunutí jeho účinnosti.

Pokud se nevyskytne nic zásadního, obdržíte další verzi až s touto novelou.


ZMĚNY OD VERZE 26.18.

Hrubé a čisté mzdy

 1. pro kontrolu na zaručenou mzdu se použijí hodnoty platné od 1.1.2017 i pro osoby zdravotně znevýhodněné

 1. bere se v úvahu doplatek do minimálního vyměřovacího základu na VZP i u dohod o provedení práce – POZOR, tato situace nastává jen v případech, pokud DPP přesáhne 10 tis. Kč a zaměstnanec se stává pojištěncem. Nedoloží-li zaměstnanec příslušné doklady, obsluha nechá provést dopočet.

Výstupy

Uzávěrky

 1. Převede nevybranou dovolenou z položky Zbývá do položky Loňská a dopočte nárok na dovolenou do položky Letošní.

 2. Vypočte průměry pracovněprávní v metodice 2016, POZOR, nepořizujte náhrady a nemoci, dokud nebude provedena roční závěrka!!!

 1. Provede přepočet průměrů pracovněprávních (redukovaný hodinový výdělek ve vazbě na hodnoty redukčních hranic pro rok 2017).

 2. Provede přepočet průměrů sociálních ve vazbě na hodnoty redukčních hranic pro rok 2017.

 3. Provede přepočet položek Nezabavitelná částka a Existenční minimum ve vazbě na hodnoty pro rok 2017.

 4. Vytvoří soubor pro Roční zúčtování daně za rok 2016.

Nastavení

Přepínače
Číselníky
Intervaly

Různé

 1. Pokud nemáte zpracovány a vyplaceny čisté mzdy za období 12/16, měsíční uzávěrku nepouštějte. Nové lidi si můžete klidně přihlásit už v období 12/16.
 2. Až vyčistíte vše v roce 2016 (zbytky dovolené, která Vám vybíhá při zpracování hrubých mezd jako nevybraná, uplatňování dětí v průběhu roku 2016, atd., ať nemáte chaos na mzdových listech za 2016 a v období 01/17), proveďte v období 12/16 v 4.1. Měsíční uzávěrku.
 3. Pokud nemáte nastaven automatický přechod do následujícího období, hned nastavte období 01/17.
 4. Překontrolujte nastavení přepínačů, číselníků, intervalů a plánovacího kalendáře podle popisu k verzi.
 5. Pak hned spusťte menu 4.3. Uzavření roku 2016.
 6. Můžete klidně pracovat jak v období 12/16, tak v období 01/17. Mezi obdobími se pohybujete v 6.1. Zpracovávané období nebo dvojklikem na položce s uvedeným obdobím v horní liště menu.
 7. Pokud budete muset znovu udělat uzávěrku za období 12/16, raději mi zatelefonujte nebo se obraťte na svého poradce z PROFEXu. Do konce ledna mi můžete volat od 6 do 8 hodin ráno nebo po 14 hodině odpoledne. Pokud se nedovoláte, nenechávejte vzkaz ve schránce, nevolejte znovu, ozvu se Vám, až budu mít možnost.
 8. Od 16.1. do 31.1. jsem na seminářích, kam, doufám, všichni přijdete (mám pro Vás nejen změny k 1.1.2017 a podrobnou uzávěrku roku 2016, ale také upozornění na chyby, kterých se často dopouštíte při zpracování, nezbytné exekuce a insolvence, nástin změn ve mzdové agendě v průběhu roku 2017 a další novinku v programu MZDY. Těším se na Vás; pokud nevíte, kdy jsem v okruhu Vašeho dojezdu, v 5.8. Zprávy pro uživatele najdete zprávu č.1/17 - termíny školení, obraťte se na příslušnou firmu, kontakty jsou uvedeny tamtéž.

ZMĚNY OD VERZE 26.16.

Výstupy

Servis, Nastavení a Různé

  1. emailová adresa pro zasílání informačního souboru na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  2. adresa webových stránek MZDY na: https://www.zeis-mzdy.cz. Jen připomínám, že z programu se na webové stránky dostanete nabídkou 0.6. Mzdy na webu.


 

ZMĚNY OD VERZE 26.14.

Pořízení

Výstupy

 1. V hlavičce bylo doplněno zaškrtávací pole „Zahraniční mimo Slovenska“, které se označuje/zaškrtává v případě, že se jedná o zahraniční potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, popř. potřebě ošetřování.

 2. V písmenu c) jsou akceptovány Kódy zahraničních důchodů A, B, C (s verzí je aktualizován číselník Důchody a slevy).

 3. Z písmene g) byla odstraněna poslední věta: Denní výše …...Kč.

 4. V zápatí doplněna položka Příloha (po zaškrtnutí lze připojit jednu elektronickou přílohu běžného typu: .txt, .doc, .docx, .pdf, .jpg, .xls, .xlsx, .rtf.).

Elektronické přílohy – vyplňuje se pouze v případě, že chce zaměstnavatel vložit jednu elektronickou přílohu k Příloze k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Velikost je omezena na 2MB.

Upozornění: Elektronická příloha se musí vztahovat ke konkrétnímu zaměstnanci, pro kterého je vyplňován tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a není určena pro vkládání žádostí o dávky nemocenského pojištění (lze použít např., pro 3.4.1.7. Srážky k příloze k žádosti o dávky – vyexportovat do PDF s názvem např. Číslo_neschopenky nebo jmenovka_srážky.pdf).

Předpokládám, že toto nebudete hojně využívat, neboť, jak je výše uvedeno, na OSSZ musíte doručit originál tiskopisu žádosti o dávky NP k Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti), k Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, Žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Pokud posíláte tištěný tiskopis s přílohami, doplňte počet příloh do položky Počet příloh ručně.

Nastavení

 1. Druhy mezd: Aktualizován DM 182 Proplacená dovolená – zablokováno pořízení hodin za nevyčerpanou dovolenou (uvedení hodin rozhazovalo čerpání FPD), proplacená dovolená se poskytuje za dny a používá se denní průměr.

 2. Důchody a slevy – číselník nahrazen aktualizovaným z důvodu doplnění NEMPRI.

 


 

ZMĚNY OD VERZE 26.12.

Pořízení

Výstupy

Nastavení

Daňové zvýhodnění na dítě
běžné
ZTP/P
Na první
1117
2234
Na druhé
1417
2834
Na třetí a další
1717
3434

Různé

 


 

ZMĚNY OD VERZE 26.10.

Výstupy

Nastavení – Intervaly

Nastavení intervalů pro soubor ISPV 2016 – upravená část pro čtvrtletní šetření

3.8.5. ISPV - soubory

Vybrané pracovněprávní vztahy:
PPVEP=PPV_EP (PPV s pracovními smlouvami)
PPVDPC=PPV_DPC (PPV s dohodami o pracovní činnosti)
PPVDPP=PPV_DPP (PPV s dohodami o provedení práce)
PPVStatutari=PPV_Statutari (PPV staturárů)

Čtvrtletní údaje:
ODPRACDQ=PH_PPV_Odpracovane
PRESCASQ=PH_PPV_Prescas
ABSCELKQ=PH_PPV_DobaRovenOdprac
ABSPLACQ=PH_PPV_NahradyCelkem
OONQ=KC_PPV_OON_Celkem,KC_PPV_Odstupne
ODMDPCQ=KC_PPV_DPC
HODDPCQ=PH_PPV_DPC
HRMZDYQ=KC_PPV_HMVcNahradBezOON
PONEQ=KC_PPV_PremieZaViceObdobi

Nové údaje od 1.čtvrtletí 2016

ODMDPPQ=KC_PPV_DPP
HODDPPQ=PH_PPV_DPP
ODMSTATQ=KC_PPV_Statutari
ODSTUPQ=KC_PPV_Odstupne

Pro 1.čtvrtletí nepovinné měsíční údaje:
EvidDny=KD_PPV_BezVyneti
OdpracD=PH_PPV_Odpracovane
Prescas=PH_PPV_Prescas
AbsCelk=PH_PPV_DobaRovenOdprac
AbsNemoc=PH_PPV_PracovniNeschopnosti
AbsPlac=PH_PPV_NahradyCelkem
AbsDovol=PH_PPV_Dovolena
Mzda=KC_PPV_HMZaPraci
PripPCas=KC_PPV_PriplatkyPrescas
Priplat=KC_PPV_Priplatky
Nahrady=KC_PPV_NahradyMzdyCelkem
Pohotov=KC_PPV_Pohotovost
Poprav=KC_PPV_PremieMesicni
PoNeprav=KC_PPV_PremieZaViceObdobi
ABSNEMZ=PH_PPV_NahradyNem
NAHRNEMZ=KC_PPV_NahradaNemoc

ZMĚNY OD VERZE 26.08.

Matriční soubory

Výstupy

 


ZMĚNY OD VERZE 26.06.

Matriční soubory

Nastavení

Výstupy

3.5. Zaúčtování – aktutualizovány sestavy zaúčtování vnitropodniku v návaznosti na novou účtovou osnovu pro rok 2016 (jiné účty pro vnitropodnik), pokud použiváte jiné než standardní nastavení, své účty můžete nahradit v Nastavení- 6.3.1. Přepínače – Účtování – Vztah – Vnitroponikové náklady a Vnitropodnikové výnosy.

 


 

ZMĚNY DO VERZE 26.06.

Hrubé mzdy

Výpočet zaručené mzdy se provádí:

Pro PPV 435 – Dohody o provedení práce. Podmínkou pro výpočet je, že je v MS Mzdové údaje u příslušné dohody vybrán Typ mzdy: hodinová (upraven nápočet DM 170 DPP v příslušných intervalech a PPV 435 DPP)

Pro dohody o pracovní činnosti (PPV 6xx)

Čisté mzdy

Při výpočtu čistých mezd doplněny nápočty

DM 6021 – Odvedené zálohové daně

DM 6071 – Odvedené srážkové daně

Při výpočtu čistých mezd doplněn nápočet základu (nenulové Kč) pro SP do základu na ELDP(DM 1100) i po skončení pracovního vztahu.

Výstupy

3.4.1.2. Přehled za podnik – aktualizován soubor XML pro elektronické podání

3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP - v období 12/15:

Opraveno zaokrouhlování položek výkazu a sestav podle aktualizace platné pro rok 2015 dle sdělení ÚP !!!

Opraven součet na sestavě 3.4.5. Hodiny zahrnuté do výkazu o OZP celkem

Doplněna průměrná mzda ve výši 25 903 Kč do vstupního formuláře.

Aktualizován formulář Ohlášení za rok 2015.

Přílohu č.1. je nutné si stánout ze stránek  http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni, trvají na předepsaném formátu, lze jen prodlužovat podle počtu dodavatelů a doplnit.

Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 (najdete v časopise PROFEX – MZDY v kapitole 1.6. OZP) tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2015, tj. částkou 181 321,- Kč. Cenu nezaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek lze započítat pouze tehdy, pokud byly odebrány ve sledovaném roce, ale datum jejich splatnosti spadá mimo sledované období a byly zaplaceny nejdéle do 15. 2. V případě placení ve splátkách se započítají částky skutečně zaplacené v každém kalendářním roce.

Výsledkem je počet zaměstnanců se zdravotním postižením (provedený na dvě platná desetinná místa), které si zaměstnavatel započítá do povinného podílu na základě odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek.

Vytiskněte si po doplnění údajů formulář Ohlášení v modulu MZDY v menu 3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP. Upozorňuji, že elektronický formulář MPSV nic nepočítá, jen spolkne čísla, která zadáte a pak při kontrole vyplivne chyby.

Doplňte elektronický formulář podle tisku z mezd.

Pak použijte akci Pokračovat – zkontrolovat a odeslat datovou schránkou. Budete-li odesílat až 15.2., při kontrole se zobrazí kromě skutečných chyb i zpráva: Položka Datum podpisu oznámení by měla být vyplněna datem do 13. 2. 2016. Zkontrolujte zadané datum a pokud jste si jisti, že je správné, pak varování ignorujte.

Je-li formulář bez chyb, použijte nabídku Uložit vyplněné údaje na disk.

Po uložení souboru tam, kde ho najdete a kde máte doplněnou Přílohu č.1., znovu použíjte Pokračovat – zkontrolovat a odeslat datovou schránkou.

Zde zjistíte ID datové schránky příslušné Krajské pobočky ÚP, pokud ho neznáte.

Přihlaste se do své datové schránky a vytvořte novou zprávu pro příslušný KP ÚP (ID datové schránky adresáta víte z předchozího kroku). V jedné datové zprávě odešlete příjemci tlačítkem ODESLAT DATOVOU ZPRÁVU oba dva soubory:
soubor elektronického formuláře
DS-YYYYMMDD-OznZozp.xml (YYYYMMDD vyjadřuje datum vytvoření souboru) a
příloha 1
(soubor se seznamem faktur).

Stav doručení Vaší zprávy můžete následně sledovat v záložce Odeslané zprávy.

3.5.3. Náklady a výnosy – opraveny součty za organizační jednotky (každá jednotka se napočítává samostatně, nikoliv nápočtem vzestupně)

3.6.2. Potvrzení k dani – doplněny formuláře pro rok 2016:

3.6.2.1. Zálohová daň – doplněn vzor č. 24 - vzhledem k tomu, že byla na formulář u dětí doplněna do ř. 16 položka ZTP od-do, je třeba správně doplnit děti i do MS – příklad:

3.6.2.5. Srážková daň – doplněn vzor č. 3

3.6.2.6. Potvrzení o uplatňování dětí: od roku 2015 (zpětně) jsou dva formuláře:

a) jeden, který je určen pro zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

b) a druhý, který je pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015.

Obvyklým způsobem načtete děti klávesou F_7, případně aktualizujete data uplatnění, aby odpovídala skutečnosti ( zejména má-li dítě zaměstnance více záznamů o změnách v průběhu roku). Pro tisk si vyberete formulář, který potřebujete pro zaměstnance: v období 12/15 budete teď potřebovat formulář pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015, odpovíte na první dotaz A = ANO a příslušný formulář se zobrazí pro tisk. Pro rok 2016 budete potřebovat zajisté nejprve formulář pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - na první dotaz odpovíte NE (je implicitní, takže stačí Enter) a příslušný formulář se zobrazí pro tisk.

TIP: Formulář b) pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 budete zaměstnanci (má-li zvýhodnění na děti) vystavovat při ukončení pracovního poměru zároveň s potvrzením 3.6.2.1. Zálohová daň – nikdy nevíte, zda nebude podávat daňové přiznání.

3.6.4.1.1. Podklad pro ELDP: do sestavy byl doplněn sloupec Vym.zákl.SP, naplní se hodnotou z intervalu ZakSpCel=4050..4051 (opraven interval již pro rok 2015), program porovná hodnoty ve sloupci Vym.Zákl. a Vym.zákl.SP a pokud se liší, přidá k hodnotě ve sloupci Vym.zákl.SP (!!). Pozor, vždy za rok 2015 tiskněte tuto sestavu pro všechny zaměstnance před vytvořením ELDP za rok 2015 a překontrolujte, zda byla hodnota vyplacených mezd po skončení pracovněprávního vztahu zahrnuta správně do ELDP (napočtený Vym.zákl.SP = Vym.Zákl. (kromě zaměstnaců, kteří překročili maximální vyměřovací základ), v programu byla chyba, která je odstraněna od roku 2016. Pokud najdete u položky Vym.zákl.SP vykřičníky, vždy překontrolujte ELDP, zda byla hodnota správně uvedena na ELDP. Zpravidla jde o proplacené dovolené nebo doplacené prémie po skončení pracovního vztahu. (Netroufla jsem si provést přepočet roku 2015, aby nedošlo k dalším druhotným chybám. Děkuji za pochopení, bohužel se chyba zjistila až v lednu 2016.) Úprava sestavy je funkční od roku 2015 .

Uzávěrky

Při opakované měsíční uzávěrce (spustit) se odstraní ze základního pořízení následujícího měsíce doklady pořízených nemocenských, lze bez obav pořídit nemoc v následujícím období znovu.

Nastavení

Číselníky – Vlastní – aktualizace pro rok 2016

Zaručené mzdy: hodnoty pro rok 2016 pro invalidy (rok / měsíc = 0/0), tak pro běžné zaměstnance (rok/měsíc = 2016/1)

Řádky mzdového listu: ř. 42 Jiné OON=173..175, ř. 43 Statutáři=172,176,177

Druhy mezd: DM 177 ( Způsob pořízení – Dny: může být nula)

Důchody a slevy – aktualizuje se kompletní číselník v období 12/15 a v období 01/16

Intervaly

Zpracování – PPV - PPV_ZarMzda přidáno PPV pro DPP (435). PPV_ZarMzda=100..299,435,500..699,900..999

Zpracování-Zaručená mzda přidán DM 170 ZarMzdaKoruny=110..131,133,135,137..139,150..167,170..171,180..192 ZarMzdaHodiny=109..113,115..118,120..125,170..171,180..181,183..192

Zpracování - Základy – základy pro exekuce převedeny na symbolické intervaly

ZaklProExekuce=KC_ZAM_Zaklad_ExekuceBezDPP

ZaklProExekuceVcDPP=KC_ZAM_Zaklad_ExekuceVcDPP

4. Výstupy - 3.4.5. Podklad pro OZP

NeodpracHod=180..181,184..192,260,1450,1453,1457

PrekVPraci=1461..1462

 


 

Úplný popis změn najdete jako vždy po instalaci verze v nabídce 0.4. O této verzi.

 

Děkuji Vám jménem kolektivu autorů za úžasnou spolupráci a pochopení při odstraňování chyb. Pokud na něco chybného přijdete, ihned, prosím, mailujte.

  Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká