Vytisknout
Zobrazení: 2603

Aktualizace 28.04. pro rok 2018. Lze instalovat na verzi 28.02. v období 01/2018.
Velikost souboru: 3,58 MB
Staženo: 735

 

ZMĚNY OD VERZE 28.02.

 

Pořízení

Výstupy

Neschopnost od-do    Typ dávky                       Doklad    Likvidace   UP      Celkem dny Dny od počátku  Celkem Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.17-31.10.17 400 PN - Nemoc        00171001 31.10.17 UP     15       15    5298

01.11.17-30.11.17 400 PN - Nemoc        00171102 30.11.17 UP     30       45     0

01.12.17-31.12.17 400 PN - Nemoc        00171203 31.12.17  P     31       76     0

Doklad o výši čtvrtletního příjmu:

Pokud nemá účetní příslušný tiskopis (17 10 01 214 C), může si ho vytisknout ze stránek:

https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKdavky.Potvrzeni.Prijem.XPrijC

Mzdy ZEIS vyhotovují potvrzení v období 12/17 v menu 3.6.3.3. Potvrzení pro sociální dávky za vybrané období – čtvrtletí, má li zaměstnanec v příslušném čtvrtletí více PPV, uvede se doba jejich trvání do více řádků. Takési mzdová účetní může zobrazit pro vybraného zaměstnance 3.6.3.4. Přehled potvrzení pro sociální dávky za vybrané období – čtvrtletí, a údaje vepsat údajedo tiskopisu:

Zaměstnanec                    RZ  PPV   Od   -  Do    
příjem                             a1      ab 
----------------------------------------------------------------------------------------
Nový Zaměstnanec         01110 820616/9999 A 111/01 24.07.2011 -  . .  
                           622/03 19.03.2010 -  . .  
měsíc 1 (10/2017)                       52495.00     0.00
měsíc 2 (11/2017)                       78873.00     0.00
měsíc 3 (12/2017)                       56055.00     0.00
Legenda:
RZ  A - zaměstnanec žádá o roční zúčtování
a1 - příjem
ab - náhrada za nemoc

POZOR: Tato potvrzení neobsahují příjem za práci učňů a studentů z praktického vyučování, které byste měli potvrdit na straně 4/4 formuláře v oddíle K do řádku o3, vzhledem k tomu, že se z tohoto příjmu neodvádí ani jedno pojistné ani daň. Podklad pro výši najdete na MZDOVÉM LISTĚ učně/studenta.

POZOR: Neuzavírejte na tuto činnost dohody o provedení práce, nemusíte mít podepsané prohlášení k dani, pokud máte rámcovou smlouvu se školou, použijte PPV 349 a pro odměnu druh mzdy 178.

********************************************************************************
* Firma a.s.        Monitorovací dotazník ÚP      Strana:   1/1 *
* IČ: 00000004        ke dni 31.12.2017        Období:  12/17 *
* MZDY 28.04.                         04.02.18 06:25 *
**XXX 0000004************************************************************3.8.D.*
            Okres: 3604 - Jičín (CZ0522)            
                          celkem   muži   ženy
--------------------------------------------------------------------------------
počet pracovníků ve fyzických osobách:         43    28    15
počet zaměstnanců v přepočteném počtu:        42.80   28.00   14.80
osoby se zdravotním postižením:             1     0     1
osoby s těžkým zdravotním postižením:          0     0     0
osoby ve věku 55+:                   14    10     4
pracující v důchodovém věku (65+):            0     0     0

cizinci - občané Slovenské republiky:          1     1     0
cizinci z EU/EHP a Švýcarska (mimo SK):         0     0     0
cizinci z ostatních zemí:                0     0     0
nejčastější státní příslušnost cizinců:         SK

zaměstnanci na zkrácený úvazek:             1     0     1

vzdělání - základní a bez vzdělání:           1     0     1
vzdělání - vyučení bez maturity:            29    21     8
vzdělání - vyučení s maturitou:             1     0     1
vzdělání - střední s maturitou:             10     5     5
vzdělání - vyšší odborné:                0     0     0
vzdělání - vysokoškolské:                2     2     0

CZISCO 1 - Zákonodárci a řídící pracovníci:       2     2     0
CZISCO 2 - Specialisté:                 4     3     1
CZISCO 3 - Techničtí a odborní pracovníci:        3     1     2
CZISCO 4 - Úředníci:                   0     0     0
CZISCO 5 - Pracovníci ve službách a prodeji:       0     0     0
CZISCO 6 - Kvalifikovaní pracovníci:          18     7    11
CZISCO 7 - Řemeslníci a opraváři:            9     9     0
CZISCO 8 - Obsluha strojů a zařízení, montéři:      5     4     1
CZISCO 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci:     0     0     0
===============================================================================

Tento podklad pro dotazník se zpracovává

 1. podle jednotlivých okresů ve vazbě na položku MS 1.1.3.3. Daně –Místo výkonu prácea číselník 6.4.2. Obce,kde je vazba obec-okres, předpokládá se správné vyplnění položky ZÚJv číselníku Místa výkonu práce

 2. podklad je vytvořen pro tabulky 2,3,5 a 6 monitorovacího dotazníku, korektní rozbor lze provést pouze z korektně vyplněných dat:

 3. do sestavy se podle pokynů ÚP zahrnují: „1)kmenoví zaměstnanci; mají pracovní poměruzavřen přímo se zaměstnavatelem, nezapočítávají se pracovníci na další pracovní poměr, na dohody, osoby na mateřské a rodičovské dovolené“. Má-li zaměstnanec více pracovních poměrů, bere se pro účely zápočtu první pracovní poměr v pořadí 1xx,2xx,5xx,9xx), počty ve sloupcích muži - ženy se stanovují podle MS 1.1.2. Osobní údaje položka Pohlaví

 4. přepočet na plně zaměstnané se provádí metodou FTE podle úvazku: (MS 1.1.A. Pracovní doba - položka Úvazek po zkrácení) Příklad: zaměstnanec má sjednán 30 hodinovou pracovní dobu, započte se: 0,75 podle nastavení položky Úvazek po zkrácenív MS 1.1.A. Pracovní doba (stav k 31.12.RRRR).

 5. OZPse stanovují podle aktivního záznamu v MS 1.1.4. Důchody a slevy (typ X a Y), pro těžší (typ Y)

 6. osoby 55+se stanovují podle roku narození (RRRR-55)

 7. osoby v důchodovém věkuse stanovují podle roku narození (RRRR-65) protože v MS 1.1.4. Důchody a slevy nemáte uvedené starobní důchody vůbec nebo zpravidla nedoplňujete položkuDatum nároku.Proto jsme použili metodiku CSÚ: „Poproduktivní spodní hranice je v současnosti určena věkem 65 let.“ Máte-li s tím problém, klidně přepočítejte starobní důchodce růčo.

 8. cizincestanovujeme podle položky MS 1.1.2. Osobní údaje -Občanství ,jejich další členění podle číselníku Státní příslušnosti (kromě Slováků a Švýcarů)

 9. osoby se zkráceným úvazkem vyhledáváme podle MS 1.1.A Pracovní doba - položka Úvazek po zkrácení

 10. vzdělání se rozboruje podle položky MS 1.1.D. Kvalifikace – Vzdělání dosažené

 11. struktura pracovního zařazení se rozboruje podle MS 1.1.7. Pracovní vztahy – položka CZ-ISCO.

Čisté mzdy

 1. pokud je IČ penzijního fondu kratší než 8 znaků nedorovnává se zleva mezerami.

 2. mzdy generují pouze soubor formátu A s příspěvky zaměstnavatele a zaměstnanců jednou hromadnou  platbou (variantaC). Podle toho je třeba správně určit název souboru (VS bez úvodních dvou nul + měsíc + .hpa). 

Nastavení v období 01/2018

6.3.1. Přepínače- oprava položky Pracovní doba – PD včetně svátků = 261

6.3.5. Intervaly

Rozsáhlá úprava intervalů DM, zejména vzhledem ke změně výpočtu daní a změně druhů mezd (zejména DM193,196)

6.4.1. Číselník DM –změna a doplnění v období

Aktualizovány popisy u DM 172,176,177

Aktualizován výpočet u DM 178

DM 193 - Zdravotní volno(DM 193má vlastnosti jako DM 192 Dovolená dle plánovacího kalendáře) – bližší popis viz časopis PROFEX (únor 2018 ke mzdové problematice)

DM 196 - Vojenské cvičení(přesun z DM 193)

Dále znovu aktualizovány:

DM 228,229 Odstupné

DM 416 – Otcovská (pořizovat až od 1.2.2018)

DM 417 – Dlouhodobé ošetřovné (pořizovat až od 1.6.2018)

DM 500..509 Daně

DM 940..950 Opravy základů

Nápočtové druhy mezd DM 5000..5999, odstraněny DM 5800,5805,5815,5835,6010,6021,6060

Oprava textuz verze 28.02.:

 1. Doplněny

e) 5802Zaokrouhlený základ zálohové daně na 100 Kč nahoru, srážkové daně se zaokrouhlují už při superhrubé mzdě (DM 5800 byl odstraněn)

6.4.1. Číselník Řádky mzdového listu a číselník Položky výplatnice

Opraveny některé položky pro rok 2018 vzhledem k úpravám číselníku druhů mezd.


ZMĚNY OD VERZE 27.02.

Výstupy

Nastavení

Přepínače

Od 1.7.2017

 

ZTP-P

Jedno dítě

1117,- Kč

2234,- Kč

Druhé dítě

1617,- Kč

3234,- Kč

Třetí a další dítě

2017,- Kč

4034,- Kč

 


ZMĚNY OD VERZE 27.00.

Čisté mzdy

Výstupy

Čekali jsme na schválení novely zákona o daních z příjmů, daňový balíček bude pravděpodobně až od 1.5. resp. 1.7.2017. Minulý týden vrátil Senát Poslanecké sněmovně zákon s pozměňovacími návrhy a to především ve věci posunutí jeho účinnosti.

Pokud se nevyskytne nic zásadního, obdržíte další verzi až s touto novelou.


ZMĚNY OD VERZE 26.18.

Hrubé a čisté mzdy

 1. pro kontrolu na zaručenou mzdu se použijí hodnoty platné od 1.1.2017 i pro osoby zdravotně znevýhodněné

 1. bere se v úvahu doplatek do minimálního vyměřovacího základu na VZP i u dohod o provedení práce – POZOR, tato situace nastává jen v případech, pokud DPP přesáhne 10 tis. Kč a zaměstnanec se stává pojištěncem. Nedoloží-li zaměstnanec příslušné doklady, obsluha nechá provést dopočet.

Výstupy

Uzávěrky

 1. Převede nevybranou dovolenou z položky Zbývá do položky Loňská a dopočte nárok na dovolenou do položky Letošní.

 2. Vypočte průměry pracovněprávní v metodice 2016, POZOR, nepořizujte náhrady a nemoci, dokud nebude provedena roční závěrka!!!

 1. Provede přepočet průměrů pracovněprávních (redukovaný hodinový výdělek ve vazbě na hodnoty redukčních hranic pro rok 2017).

 2. Provede přepočet průměrů sociálních ve vazbě na hodnoty redukčních hranic pro rok 2017.

 3. Provede přepočet položek Nezabavitelná částka a Existenční minimum ve vazbě na hodnoty pro rok 2017.

 4. Vytvoří soubor pro Roční zúčtování daně za rok 2016.

Nastavení

Přepínače
Číselníky
Intervaly

Různé

 1. Pokud nemáte zpracovány a vyplaceny čisté mzdy za období 12/16, měsíční uzávěrku nepouštějte. Nové lidi si můžete klidně přihlásit už v období 12/16.
 2. Až vyčistíte vše v roce 2016 (zbytky dovolené, která Vám vybíhá při zpracování hrubých mezd jako nevybraná, uplatňování dětí v průběhu roku 2016, atd., ať nemáte chaos na mzdových listech za 2016 a v období 01/17), proveďte v období 12/16 v 4.1. Měsíční uzávěrku.
 3. Pokud nemáte nastaven automatický přechod do následujícího období, hned nastavte období 01/17.
 4. Překontrolujte nastavení přepínačů, číselníků, intervalů a plánovacího kalendáře podle popisu k verzi.
 5. Pak hned spusťte menu 4.3. Uzavření roku 2016.
 6. Můžete klidně pracovat jak v období 12/16, tak v období 01/17. Mezi obdobími se pohybujete v 6.1. Zpracovávané období nebo dvojklikem na položce s uvedeným obdobím v horní liště menu.
 7. Pokud budete muset znovu udělat uzávěrku za období 12/16, raději mi zatelefonujte nebo se obraťte na svého poradce z PROFEXu. Do konce ledna mi můžete volat od 6 do 8 hodin ráno nebo po 14 hodině odpoledne. Pokud se nedovoláte, nenechávejte vzkaz ve schránce, nevolejte znovu, ozvu se Vám, až budu mít možnost.
 8. Od 16.1. do 31.1. jsem na seminářích, kam, doufám, všichni přijdete (mám pro Vás nejen změny k 1.1.2017 a podrobnou uzávěrku roku 2016, ale také upozornění na chyby, kterých se často dopouštíte při zpracování, nezbytné exekuce a insolvence, nástin změn ve mzdové agendě v průběhu roku 2017 a další novinku v programu MZDY. Těším se na Vás; pokud nevíte, kdy jsem v okruhu Vašeho dojezdu, v 5.8. Zprávy pro uživatele najdete zprávu č.1/17 - termíny školení, obraťte se na příslušnou firmu, kontakty jsou uvedeny tamtéž.

ZMĚNY OD VERZE 26.16.

Výstupy

Servis, Nastavení a Různé

  1. emailová adresa pro zasílání informačního souboru na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  2. adresa webových stránek MZDY na: https://www.zeis-mzdy.cz. Jen připomínám, že z programu se na webové stránky dostanete nabídkou 0.6. Mzdy na webu.


 

ZMĚNY OD VERZE 26.14.

Pořízení

Výstupy

 1. V hlavičce bylo doplněno zaškrtávací pole „Zahraniční mimo Slovenska“, které se označuje/zaškrtává v případě, že se jedná o zahraniční potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, popř. potřebě ošetřování.

 2. V písmenu c) jsou akceptovány Kódy zahraničních důchodů A, B, C (s verzí je aktualizován číselník Důchody a slevy).

 3. Z písmene g) byla odstraněna poslední věta: Denní výše …...Kč.

 4. V zápatí doplněna položka Příloha (po zaškrtnutí lze připojit jednu elektronickou přílohu běžného typu: .txt, .doc, .docx, .pdf, .jpg, .xls, .xlsx, .rtf.).

Elektronické přílohy – vyplňuje se pouze v případě, že chce zaměstnavatel vložit jednu elektronickou přílohu k Příloze k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Velikost je omezena na 2MB.

Upozornění: Elektronická příloha se musí vztahovat ke konkrétnímu zaměstnanci, pro kterého je vyplňován tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a není určena pro vkládání žádostí o dávky nemocenského pojištění (lze použít např., pro 3.4.1.7. Srážky k příloze k žádosti o dávky – vyexportovat do PDF s názvem např. Číslo_neschopenky nebo jmenovka_srážky.pdf).

Předpokládám, že toto nebudete hojně využívat, neboť, jak je výše uvedeno, na OSSZ musíte doručit originál tiskopisu žádosti o dávky NP k Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti), k Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, Žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Pokud posíláte tištěný tiskopis s přílohami, doplňte počet příloh do položky Počet příloh ručně.

Nastavení

 1. Druhy mezd: Aktualizován DM 182 Proplacená dovolená – zablokováno pořízení hodin za nevyčerpanou dovolenou (uvedení hodin rozhazovalo čerpání FPD), proplacená dovolená se poskytuje za dny a používá se denní průměr.

 2. Důchody a slevy – číselník nahrazen aktualizovaným z důvodu doplnění NEMPRI.

 


 

ZMĚNY OD VERZE 26.12.

Pořízení

Výstupy

Nastavení

Daňové zvýhodnění na dítě
běžné
ZTP/P
Na první
1117
2234
Na druhé
1417
2834
Na třetí a další
1717
3434

Různé

 


 

ZMĚNY OD VERZE 26.10.

Výstupy

Nastavení – Intervaly

Nastavení intervalů pro soubor ISPV 2016 – upravená část pro čtvrtletní šetření

3.8.5. ISPV - soubory

Vybrané pracovněprávní vztahy:
PPVEP=PPV_EP (PPV s pracovními smlouvami)
PPVDPC=PPV_DPC (PPV s dohodami o pracovní činnosti)
PPVDPP=PPV_DPP (PPV s dohodami o provedení práce)
PPVStatutari=PPV_Statutari (PPV staturárů)

Čtvrtletní údaje:
ODPRACDQ=PH_PPV_Odpracovane
PRESCASQ=PH_PPV_Prescas
ABSCELKQ=PH_PPV_DobaRovenOdprac
ABSPLACQ=PH_PPV_NahradyCelkem
OONQ=KC_PPV_OON_Celkem,KC_PPV_Odstupne
ODMDPCQ=KC_PPV_DPC
HODDPCQ=PH_PPV_DPC
HRMZDYQ=KC_PPV_HMVcNahradBezOON
PONEQ=KC_PPV_PremieZaViceObdobi

Nové údaje od 1.čtvrtletí 2016

ODMDPPQ=KC_PPV_DPP
HODDPPQ=PH_PPV_DPP
ODMSTATQ=KC_PPV_Statutari
ODSTUPQ=KC_PPV_Odstupne

Pro 1.čtvrtletí nepovinné měsíční údaje:
EvidDny=KD_PPV_BezVyneti
OdpracD=PH_PPV_Odpracovane
Prescas=PH_PPV_Prescas
AbsCelk=PH_PPV_DobaRovenOdprac
AbsNemoc=PH_PPV_PracovniNeschopnosti
AbsPlac=PH_PPV_NahradyCelkem
AbsDovol=PH_PPV_Dovolena
Mzda=KC_PPV_HMZaPraci
PripPCas=KC_PPV_PriplatkyPrescas
Priplat=KC_PPV_Priplatky
Nahrady=KC_PPV_NahradyMzdyCelkem
Pohotov=KC_PPV_Pohotovost
Poprav=KC_PPV_PremieMesicni
PoNeprav=KC_PPV_PremieZaViceObdobi
ABSNEMZ=PH_PPV_NahradyNem
NAHRNEMZ=KC_PPV_NahradaNemoc

ZMĚNY OD VERZE 26.08.

Matriční soubory

Výstupy

 


ZMĚNY OD VERZE 26.06.

Matriční soubory

Nastavení

Výstupy

3.5. Zaúčtování – aktutualizovány sestavy zaúčtování vnitropodniku v návaznosti na novou účtovou osnovu pro rok 2016 (jiné účty pro vnitropodnik), pokud použiváte jiné než standardní nastavení, své účty můžete nahradit v Nastavení- 6.3.1. Přepínače – Účtování – Vztah – Vnitroponikové náklady a Vnitropodnikové výnosy.

 


 

ZMĚNY DO VERZE 26.06.

Hrubé mzdy

Výpočet zaručené mzdy se provádí:

Pro PPV 435 – Dohody o provedení práce. Podmínkou pro výpočet je, že je v MS Mzdové údaje u příslušné dohody vybrán Typ mzdy: hodinová (upraven nápočet DM 170 DPP v příslušných intervalech a PPV 435 DPP)

Pro dohody o pracovní činnosti (PPV 6xx)

Čisté mzdy

Při výpočtu čistých mezd doplněny nápočty

DM 6021 – Odvedené zálohové daně

DM 6071 – Odvedené srážkové daně

Při výpočtu čistých mezd doplněn nápočet základu (nenulové Kč) pro SP do základu na ELDP(DM 1100) i po skončení pracovního vztahu.

Výstupy

3.4.1.2. Přehled za podnik – aktualizován soubor XML pro elektronické podání

3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP - v období 12/15:

Opraveno zaokrouhlování položek výkazu a sestav podle aktualizace platné pro rok 2015 dle sdělení ÚP !!!

Opraven součet na sestavě 3.4.5. Hodiny zahrnuté do výkazu o OZP celkem

Doplněna průměrná mzda ve výši 25 903 Kč do vstupního formuláře.

Aktualizován formulář Ohlášení za rok 2015.

Přílohu č.1. je nutné si stánout ze stránek  http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni, trvají na předepsaném formátu, lze jen prodlužovat podle počtu dodavatelů a doplnit.

Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 (najdete v časopise PROFEX – MZDY v kapitole 1.6. OZP) tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2015, tj. částkou 181 321,- Kč. Cenu nezaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek lze započítat pouze tehdy, pokud byly odebrány ve sledovaném roce, ale datum jejich splatnosti spadá mimo sledované období a byly zaplaceny nejdéle do 15. 2. V případě placení ve splátkách se započítají částky skutečně zaplacené v každém kalendářním roce.

Výsledkem je počet zaměstnanců se zdravotním postižením (provedený na dvě platná desetinná místa), které si zaměstnavatel započítá do povinného podílu na základě odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek.

Vytiskněte si po doplnění údajů formulář Ohlášení v modulu MZDY v menu 3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP. Upozorňuji, že elektronický formulář MPSV nic nepočítá, jen spolkne čísla, která zadáte a pak při kontrole vyplivne chyby.

Doplňte elektronický formulář podle tisku z mezd.

Pak použijte akci Pokračovat – zkontrolovat a odeslat datovou schránkou. Budete-li odesílat až 15.2., při kontrole se zobrazí kromě skutečných chyb i zpráva: Položka Datum podpisu oznámení by měla být vyplněna datem do 13. 2. 2016. Zkontrolujte zadané datum a pokud jste si jisti, že je správné, pak varování ignorujte.

Je-li formulář bez chyb, použijte nabídku Uložit vyplněné údaje na disk.

Po uložení souboru tam, kde ho najdete a kde máte doplněnou Přílohu č.1., znovu použíjte Pokračovat – zkontrolovat a odeslat datovou schránkou.

Zde zjistíte ID datové schránky příslušné Krajské pobočky ÚP, pokud ho neznáte.

Přihlaste se do své datové schránky a vytvořte novou zprávu pro příslušný KP ÚP (ID datové schránky adresáta víte z předchozího kroku). V jedné datové zprávě odešlete příjemci tlačítkem ODESLAT DATOVOU ZPRÁVU oba dva soubory:
soubor elektronického formuláře
DS-YYYYMMDD-OznZozp.xml (YYYYMMDD vyjadřuje datum vytvoření souboru) a
příloha 1
(soubor se seznamem faktur).

Stav doručení Vaší zprávy můžete následně sledovat v záložce Odeslané zprávy.

3.5.3. Náklady a výnosy – opraveny součty za organizační jednotky (každá jednotka se napočítává samostatně, nikoliv nápočtem vzestupně)

3.6.2. Potvrzení k dani – doplněny formuláře pro rok 2016:

3.6.2.1. Zálohová daň – doplněn vzor č. 24 - vzhledem k tomu, že byla na formulář u dětí doplněna do ř. 16 položka ZTP od-do, je třeba správně doplnit děti i do MS – příklad:

3.6.2.5. Srážková daň – doplněn vzor č. 3

3.6.2.6. Potvrzení o uplatňování dětí: od roku 2015 (zpětně) jsou dva formuláře:

a) jeden, který je určen pro zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

b) a druhý, který je pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015.

Obvyklým způsobem načtete děti klávesou F_7, případně aktualizujete data uplatnění, aby odpovídala skutečnosti ( zejména má-li dítě zaměstnance více záznamů o změnách v průběhu roku). Pro tisk si vyberete formulář, který potřebujete pro zaměstnance: v období 12/15 budete teď potřebovat formulář pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015, odpovíte na první dotaz A = ANO a příslušný formulář se zobrazí pro tisk. Pro rok 2016 budete potřebovat zajisté nejprve formulář pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - na první dotaz odpovíte NE (je implicitní, takže stačí Enter) a příslušný formulář se zobrazí pro tisk.

TIP: Formulář b) pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 budete zaměstnanci (má-li zvýhodnění na děti) vystavovat při ukončení pracovního poměru zároveň s potvrzením 3.6.2.1. Zálohová daň – nikdy nevíte, zda nebude podávat daňové přiznání.

3.6.4.1.1. Podklad pro ELDP: do sestavy byl doplněn sloupec Vym.zákl.SP, naplní se hodnotou z intervalu ZakSpCel=4050..4051 (opraven interval již pro rok 2015), program porovná hodnoty ve sloupci Vym.Zákl. a Vym.zákl.SP a pokud se liší, přidá k hodnotě ve sloupci Vym.zákl.SP (!!). Pozor, vždy za rok 2015 tiskněte tuto sestavu pro všechny zaměstnance před vytvořením ELDP za rok 2015 a překontrolujte, zda byla hodnota vyplacených mezd po skončení pracovněprávního vztahu zahrnuta správně do ELDP (napočtený Vym.zákl.SP = Vym.Zákl. (kromě zaměstnaců, kteří překročili maximální vyměřovací základ), v programu byla chyba, která je odstraněna od roku 2016. Pokud najdete u položky Vym.zákl.SP vykřičníky, vždy překontrolujte ELDP, zda byla hodnota správně uvedena na ELDP. Zpravidla jde o proplacené dovolené nebo doplacené prémie po skončení pracovního vztahu. (Netroufla jsem si provést přepočet roku 2015, aby nedošlo k dalším druhotným chybám. Děkuji za pochopení, bohužel se chyba zjistila až v lednu 2016.) Úprava sestavy je funkční od roku 2015 .

Uzávěrky

Při opakované měsíční uzávěrce (spustit) se odstraní ze základního pořízení následujícího měsíce doklady pořízených nemocenských, lze bez obav pořídit nemoc v následujícím období znovu.

Nastavení

Číselníky – Vlastní – aktualizace pro rok 2016

Zaručené mzdy: hodnoty pro rok 2016 pro invalidy (rok / měsíc = 0/0), tak pro běžné zaměstnance (rok/měsíc = 2016/1)

Řádky mzdového listu: ř. 42 Jiné OON=173..175, ř. 43 Statutáři=172,176,177

Druhy mezd: DM 177 ( Způsob pořízení – Dny: může být nula)

Důchody a slevy – aktualizuje se kompletní číselník v období 12/15 a v období 01/16

Intervaly

Zpracování – PPV - PPV_ZarMzda přidáno PPV pro DPP (435). PPV_ZarMzda=100..299,435,500..699,900..999

Zpracování-Zaručená mzda přidán DM 170 ZarMzdaKoruny=110..131,133,135,137..139,150..167,170..171,180..192 ZarMzdaHodiny=109..113,115..118,120..125,170..171,180..181,183..192

Zpracování - Základy – základy pro exekuce převedeny na symbolické intervaly

ZaklProExekuce=KC_ZAM_Zaklad_ExekuceBezDPP

ZaklProExekuceVcDPP=KC_ZAM_Zaklad_ExekuceVcDPP

4. Výstupy - 3.4.5. Podklad pro OZP

NeodpracHod=180..181,184..192,260,1450,1453,1457

PrekVPraci=1461..1462

 


 

Úplný popis změn najdete jako vždy po instalaci verze v nabídce 0.4. O této verzi.

 

Děkuji Vám jménem kolektivu autorů za úžasnou spolupráci a pochopení při odstraňování chyb. Pokud na něco chybného přijdete, ihned, prosím, mailujte.

  Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká