Vytisknout
Zobrazení: 1529

Aktualizace 29.02. pro rok 2019. Lze instalovat na verzi 29.00. v období 02/2019.
Velikost souboru: 3,67 MB
Staženo: 781

 

ZMĚNY OD VERZE 29.00.

Výstupy

Za vybrané období: Od – Do kromě opisu pracovní neschopnosti za vybrané období (od počátku PN, která do tohoto období spadá) obsahuje souhrn

Za vybrané období: (z ročního souboru) Součty jsou za všechny nemoci zaměstnance, ale pouze za vybraný rozsah období (nesčítají se zobrazené nemoci mimo rozsah).

Využijete pro OZP v období 12/19, nebo v případě, že je zaměstnanec dlouhodobě nemocen pro předběžné zjištění data ukončení podpůrčí doby – kontaktujte OSSZ.

CI_POSTAVENI

Postavení zaměstnance

Kód

Název

1000

zaměstnanec

1100

zaměstnanec v pracovním poměru

1110

zaměstnanec s pracovní smlouvou

1111

zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou

1112

zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou

1120

zaměstnanec jmenovaný nebo volený

1121

zaměstnanci jmenovaní

1122

zaměstnanci volení (kromě členů produkčních družstev)

1200

zaměstnanec na základě dohod

1210

zaměstnanec na základě dohod

1211

zaměstnanci na základě dohod o pracovní činnosti

1212

zaměstnanci na základě dohod o provedení práce

1300

zaměstnanec ve služebním poměru

1310

příslušník armády a policista

1311

vojáci z povolání

1312

vojáci v základní službě

1313

policisté ve služebním poměru

1320

ostatní zaměstnanci ve služebním poměru

1400

učeň vykonávající placenou práci

1410

učni vykonávající placenou práci

3119

osoby pracující na vlastní účet jinde neuvedené

6110

osoby neklasifikovatelné podle postavení v zaměstnání


Uzávěrky

Číselníky

Nastavení

Položka

Symbolický interval

DRMZ

SocPojCelkem

KC_POD_SP_Odvod_Celkem

8544

SocPojPrac

KC_POD_SP_Odvod_Zam

8546

SocPojPod

KC_POD_SP_Odvod_Pod

8545

SocPojOdeslano

KC_POD_SP_Odvod_Celkem_PU

9546Položka

Symbolický interval

DRMZ

Poznámka

DnyPN

PD_PPV_Nemoci_Vc_Nahrady

260,1450,1453,1457

 

DnyPNSvatky

PD_PPV_SvatkuVnemoci

1462

 

DnyPNNepl

PD_PPV_OCR_Neplacene

1461

 

DnyPNNeplSvatky

PD_PPV_SvatkuVnemociNeplacene

1463

PDny pro OZP: 1-2-3+4

HodPN

PH_PPV_Nemoci_Vc_Nahrady

260,1450,1457

 

HodPNSvatky

PH_PPV_SvatkuVnemoci

1462

 

HodPNNepl

PH_PPV_OCR_Neplacene

1461

 

HodPNNeplSvatky

PH_PPV_SvatkuVnemociNeplacene

1463

PHodiny pro OZP: 1-2-3+4Různé

Napište mi mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (prosím, jen ti, kteří mají nebo uvažují o zavedení):

 1. máme ISPV,

 2. chceme používat pro pořízení formuláře (my starší si pamatujeme RUDEP, formulář obsahuje předdefinované složky mzdy (např. u stájí), které se na pracovišti vyskytují, a kde obsluha doplní zpravidla pouze odpracované dny, hodiny, případně množství nebo sazbu),

 3. máme nebo uvažujeme o zavedení Konta pracovní doby, až bude lépe legislativně upraveno po novele zákoníku práce.

Všechny výše uvedené agendy jsou velmi pracné, proto potřebuji zjistit, zda je účelné je zapracovat do programu MZDY nebo u ISPV dopracovat vytváření kódu pro položku OBOR VZDĚLÁNÍ.


ZMĚNY OD VERZE 28.18.

Matriční soubory

Pořízení

Zpracování

Výstupy

Uzávěrky

Servis

Nastavení

 1. tisk intervalů včetně rozpadu symbolických intervalů (pozor, PDF soubor má včetně symbolických intervalů 23 stran)

 2. lze exportovat do CSV – pozor na příliš dlouhé řádky.

 


ZMĚNY OD VERZE 28.16.

Matriční soubory

 1. Adresa pro výplatnice e-mailem, kam obsluha zadá e-mailovou adresu pro zaslání výplatnice (vyplněna = posílá se, nevyplněna = neposílá se),

 2. Za běžné období odesláno: po odeslání program do této položky doplní datum a hodinu odeslání (vyplněno - už se v tomto období nebude posílat, nevyplněno - bude se posílat). Položka je pouze pro čtení ve zpracovávaném období, klávesami Ctrl_Del program umožní vymazat obsah položky v mimořádném případě, pokud obsluha potřebuje odeslat opravu výplatnice. Měsíční závěrka za příslušné období vymaže tuto položku pro následující období.

Pořízení

Zpracování

Výstupy

 1. 1.1.3.1. Výplata: e-mailová adresa : vyplněna = posílá se, nevyplněna = neposílá se;

 2. 6.3.3.2. Výplatnice e-mailem: musí být doplněno globální nastavení pro rozesílání výplatnic;

Uzávěrky
Nastavení
 1. Výplatnice – obsluha vybere formulář výplatnice.

 2. Odesílatel – obsluha doplní mailovou adresu, z níž výplatnice rozesílá.

 3. Heslo souboru PDF - obsluha vybere způsob heslování souboru. (Musí ovšem seznámit zaměstnance s tímto heslem, nejlépe zapracováním do vnitropodnikové směrnice, případně vydat rozhodnutí ředitele k této věci. Nezapomene si vyžádat písemný souhlas zaměstnance s touto formou předání výplatnice).

 4. Předmět e-mailové zprávy má obsluha při instalaci navržen. Program při generování výplatnice doplní příslušné období, za něž je výplatnice generována. Samozřejmě lze změnit nebo doplnit v rozumných mezích.

 5. Tělo e-mailové zprávy - text je rovněž při instalaci verze navržen, lze také případně změnit nebo doplnit.

  Význam položek:
  %rok% - doplní aktuální rok,
  %mesic% - doplní aktuální měsíc,
  %období% - doplní aktuální období zpracování.

NerUhrnPrijmu=KC_ZAM_HMCelkem 
NerUhrnZdanPrijmu=KC_ZAM_ZakladDaneZAL_Celkem,KC_ZAM_ZakladDaneSraz_Celkem 
NerPrijemStatutari=177 
NerDaneZal=500,509 
NerDaneSraz=503..507 
NerDnyPrace=PD_PPV_HrubaMzda

Různé

Příručku k modulu MZDY a HELP budeme aktualizovat až v další verzi 29.00. pro rok 2019.

 


ZMĚNY OD VERZE 28.14.

Pořízení
Výstupy
Uzávěrky

ZMĚNY OD VERZE 28.12.

Období zpracování 12/18:

Matriční soubory
Pořízení a hrubé mzdy
Čisté mzdy
Výstupy
Uzávěrky
Nastavení

Zálohování S3 do privátního úložiště je šifrované. Bezpečnostní klíč má pouze uživatel, který tento Klíč zapíše do svého výtisku uzavřené smlouvy za účelem archivace pro případ ztráty klíče ze strany uživatele až po obdržení podepsané smlouvy ze strany poskytovatele datových služeb (AVAXIS.CZ s.r.o.).

Klíč může obsahovat čísla a velká i malá písmena (bez diakritiky). Do každé buňky pro svou potřebu uživatel vyplní maximálně jeden znak, obsadí 4 až 8 buněk.

Poprvé tento klíč zadá uživatel při dotazu programu: „Přejete si zadat tento klíč nyní“ při zálohování do cloudunebo předem při nastavení integrovaného zálohování do cloudu v modulu MZDY v menu 6.2.8. Zálohování.

Uživatel je povinen ověřit shodu Klíče ve své smlouvě a v programu MZDYV případě že si uživatel neověří shodu klíčů, nebude možné data při neshodě klíčů zpětně obnovit.

Zpracovatelskou smlouvu doporučuji vytisknout a zaslat vždy, pokud chcete, abych Vám nahlížela do dat při opravě nebo poradenství prostřednictvím programu TEAM VIEWER.Vzhledem k nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.2016/679 je nutné upravit Vaši vnitropodnikovou směrnici ke zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR) o dodatek za účelemzakotvení práva poradce(třetí osoby)proVámi vyžádané nahlížení do osobních údajů Vašich zaměstnanců včetně zpracování, upravených Zpracovatelskou smlouvouBez této smlouvy a dodatku ve Vaší vnitropodnikové směrnici ke GDPR dochází k porušení podmínek GDPR z Vaší strany v případě, že poradce (v současné době Ing. Helena Plavecká, metodik modulu ZEIS-MZDY) bude prostřednictvím programu Team Viewer nahlížet a zasahovat do osobních údajů Vašich zaměstnanců. Doporučuji tuto smlouvu (v modifikovaném tvaru) rovněž uzavřít s Vašimi poradci z firem, jejichž prostřednictvím uzavíráte licenční smlouvy k užívání programového vybavení ZEIS, případně na inženýrské služby, neboť jejich zaměstnanci rovněž nahlížejí do osobních dat Vašich zaměstnanců (případně je zpracovávají) .

Tato smlouva mimo jiné ošetřuje i zálohování dat z modulu MZDY do datového úložiště v cloudu (privátní datové úložiště).

Výše uvedené smlouvy obdrželi uživatelé v gesci firmy MAP s.r.o. již s licenčními smlouvami s firmou PROFEX AM s.r.o. na rok 2019.

V období 12/18 je aktualizován číselník Zaručené mzdy  na dotaz při reinstalaci verze – bude se reinstalovat pouze jedenkrát,pokud budete doplnění číselníku v období 12/18 požadovat při reinstalaci verze 28.14.

Pokud si reinstalaci nevyžádáte, musíte číselník v období 01/19 doplnit sami.

Bohužel, další pracovní doby do číselníku nebudeme zatím zavádět, museli bychom mimo jiné (úpravy v MS Pracovní doba) přepracovat celou kontrolu na zaručenou mzdu při výpočtu hrubých mezd.

Zaručená mzda §3

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy – 40 hod. týdně

38,75 hod.

37,5 hod

v Kč za měsíc

v Kč za hodinu

v Kč za hodinu

v Kč za hodinu

St.

MesMzda

HodMzda1

HodMzda2

HodMzda3

1.

13 350

79,80

82,40

85,20

2.

14 740

88,10

91,00

94,00

3.

16 280

97,30

100,50

103,80

4.

17 970

107,40

110,90

114,60

5.

19 850

118,60

122,50

126,60

6.

21 900

130,90

135,20

139,70

7.

24 180

144,50

149,20

154,20

8.

26 700

159,60

164,80

170,30

§ 7

668

7,98

8,24

8,52

Období zpracování 01/19

Matriční soubory
Pořízení a zpracování
Výstupy
Uzávěrky
 1. provede aktualizaci Nezabavitelných částek a Existenčního minima, pokud není zapnuta [ ]Ochrana.

 2. provede přepočet v MS 1.1.B. Průměry.

 3. Připraví data pro roční zúčtování daně

Nastavení 2019

Položka změny pro rok 2019

Hodnota

Poznámka

Zpracování └ Čisté mzdy

Nezabavitelná částka na povinného

6428,67

Od 1.1.2019

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

1607,17

Od 1.1.2019

Srážka bez omezení nad

9643

Od 1.1.2019

Zpracování └ Čisté mzdy - Pracovní doba

Dny

Hodiny

Jednosměnný

251

2008

Dvousměnný

251

1945,25

Třísměnný

251

1882,5

PD včetně svátků

261

2088

Zpracování └ Daně

Mez pro solidární daň

130796

Od 1.1.2019

Minimální příjem pro výplatu daňového bonusu

6675

Z daňové tabulky od 1.1.2019

└ Průměry sociální

1.redukční hranice pro nemocenské

1090,00

Od 1.1.2019

1.redukční hranice pro náhradu

190,75

Od 1.1.2019

2.redukční hranice pro nemocenské

1635,00

Od 1.1.2019

2.redukční hranice pro náhradu

286,13

Od 1.1.2019

3.redukční hranice pro nemocenské

3270,00

Od 1.1.2019

3.redukční hranice pro náhradu

572,25

Od 1.1.2019

└ Pojištění

Zaměstnání malého rozsahu

3000

Od 1.1.2019

Minimální vyměřovací základ pro ZP

13350

Z daňové tabulky od 1.1.2019

Maximální vyměřovací základ pro SZ

1569552

Od 1.1.2019

Vyměřovací základ pro odvod ZP za státní pojištěnce

7540

Z daňové tabulky od 1.1.2019

Ostatní nové hodnoty v modulu MZDY:

   

3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP (období 12/18)

průměrná mzda 1.-3. čtvrtletí

31225

 


 

Úplný popis změn najdete jako vždy po instalaci verze v nabídce 0.4. O této verzi.

 

Děkuji Vám jménem kolektivu autorů za úžasnou spolupráci a pochopení při odstraňování chyb. Pokud na něco chybného přijdete, ihned, prosím, mailujte.

  Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká