V případě, že je program mzdy nainstalován a spuštěn ze síťového disku, může dojít k situaci, kdy nefungují automatické aktualizace, spouštěné přímo z programu. Při spuštění procesu aktualizace si aplikace vyžádá vyšší přístupová práva a následně dojde k hlášení chyby.

Pro aktualizaci přímo z programu by nemělo být zapotřebí spouštět aktualizační aplikaci s vyššími právy - lze vypnout v "6.2.7.Prostředí - Aktualizační aplikaci spouštět se zvýšeným oprávněním".

Podrobnější popis a další postup najdete v samostatném článku.