Program pouštíme ze serveru. Při aktualizaci programu se v aktualizační aplikaci objeví chybová zpráva "cílová složka xxx pro soubory z yyy neexistuje" (xxx a yyy jsou názvy, závislé na konkrétních počítačích). 

V nastavení programu Mzdy v 6.2.7.Prostředí vypněte volbu Aktualizační aplikaci spouštět se zvýšeným oprávněním.