Vážení uživatelé,


tato zpráva Vám opraví v 6.3.5. Intervaly DM – Výstupy – 3.4.1.4.1. Podklad pro ELDP položku DnyNezap=1196. Zároveň nápočet pro E-podání ELDP.

Jedná se o dny nezahrnované do ELDP u starobních důchodců z důvodu DPN atd., kdy se při zobrazení sestavy (nebo ELDP při vytváření) provedl znovu nápočet položky Doby odečtené bez ohledu na pobírání důchodu.

Program počítal a počítá DM 1196 správně již při výpočtu čistých mezd jen pro důchodce.

 

Děkuji za pochopení, po přijeté této zprávy program MZDY ukončete a znovu spusťte, pak překontrolujte nastavení příslušné položky.

 

Doufám, že jste strávili příjemnou dovolenou, přeji za kolektiv autorů hezký zbytek léta a hlavně zdraví.

Helena Plavecká