Aktualizace 34.00. pro rok 2024. Lze instalovat na verzi 33.16.. v období 01/2024.
Velikost souboru: 8,91 MB
Staženo: 521

Mzdy32 verze 34.00. pro rok 2024 ze dne 23.1.2024

Verze se reinstaluje na verzi 33.16. v období 01/24. 

Výstupy

2.1. Hrubé mzdy - zrušeno generování vět s DM 1462 (svátky ve vynětí) u DM 420,421 a 422  - pro formulář OZP (omluvené svátky způsobovaly chybný výpočet za zaměstnance v sestavě 3.4.5.3. Hodiny zahrnuté do výkazu o OZP celkem. Změna se projeví až při výpočtu Hlášení za rok 2024. 

3.4.1.1. Sociální zabezpečení: Přehledy o přijatých a odeslaných podáních (3.4.1.2.2 DZDPN, 3.4.1.2.5. NEMPRI, 3.4.1.2.7. HZUPN,  3.4.1.3.2.ONZ, 3.4.1.4.3.  ELDP, 3.4.1.5.2. OZUSPOJ).

Pokud se Vám sestavy za rok 2023 v období 12/23  zobrazují prázdné (samozřejmě musíte mít odeslána relevantní data e-podáním), pošlete mi informaci. Děkuji. Připomínám, že do seznamů se zahrnují i podání, která byla odeslána v 01/24. Při vytváření sestavy si nezapomeňte nastavit období OD 01/23 DO 12/23. 

3.4.1.2.3. NEMPRI e-podání - připojení přílohy: opraveno připojení přílohy s diakritikou v názvu souboru. 

3.4.1.3.1. ONZ e-podání - připojení přílohy: opraveno připojení přílohy s diakritikou v názvu souboru.

3.4.5.1. OZP - doplněn formulář za rok 2023 (období 12/23). Pro Hlášení 2023 použijte hodnotu ze sestavy 3.4.5.5. Hodiny zahrnuté do výkazu o OZP ze sloupce Započteno.

6.3.3.2. RZ e-mailem s výplatnicí: Při odeslání RZ se uloží datum odeslání do RZ. Lze ověřit na sestavě 3.7.2. Přehled o RZ zaměstnanců (Odesláno e-mailem). Při dalším odeslání výplatnice (i v dalším období stejného roku) se RZ už nepřipojí. Naopak, pokud dojde k editaci (POZOR, i při novém uložení RZ v 4.2.), datum odeslání se vynuluje a RZ se při nejbližšším odeslání výplatnic opět odešle. 

3.8.D. Monitorovací dotazník ÚP: Jako zkrácený se bere takový úvazek, který má v MS pracovní doby buď "Turnusový úvazek" nebo "Úvazek pro zkrácení" menší než 100%.

6.3.1. Přepínače - Barevné tisky formulářů sekce Ostatní: [ ] Barevné pozadí formulářových sestav (implicitně vypnuto) pro sestavy a zároveň byly doplněny aktualizované formuláře pro rok 2024:
25_5457B_3 Žádost o RZ - vzor č.3
25_5457_27 Prohlášení poplatníka 2024 - vzor č. 24
25_5460_32 Potvrzení o zálohové dani 2024 - vzor 32
25_5460A_11  Potvrzení o srážkové dani 2024 - vzor č. 11.

6.3.1. Přepínače - Čisté mzdy - oprava nezabavitelných částek pro výpočet srážek

Nezabavitelná základní částka na osobu povinného 12704,67 Kč 
  na vyživovanou osobu 3176,17 Kč
  srážka bez omezení nad 28585,50 Kč 6.3.5. Intervaly druhů mezd pro výpočty a sestavy - aktualizace pro rok 2024

3.2.7.Průměrné výdělky KorunyHM KC_PPV_HMZaPraciVcOON 110..118,120..161,610..659
3.6.6.7.    DBF soubor pro rozbory ZaklMzda KC_PPV_Zakladni_mzdaVcOONaPriplatku 110..118,120..149,610..649
  Premie

KC_PPV_PremieNakladoveVcOON


150..161,650..659

  DovNah KC_PPV_NahradyMzdyVcOON 183..202,209,660..661,680..699
3.6.7.4.1.,2.Potvrzení pro sociální dávky bez DPP uc 3.6.7.4.1.,2.Potvrzení pro sociální dávky bez DPP 612..614
3.6.7.5.  Potvrzení pro banku bez. DPP HrubaMzdaLetos KC_ZAM_HMVcetneOONaPracPoh,-KC_ZAM_DPP  
  HMvcetneNahradLetos KC_ZAM_HMVcetneNahrad,-KC_ZAM_DPP  
  HrubyPrijemCelkemLetos KC_ZAM_HMCelkem,-KC_ZAM_DPP  
  HrubyPrijemVcNahrLetos KC_ZAM_HrubyPrijemCelkem,-KC_ZAM_DPP  
  CistaMzdaLetos KC_ZAM_CistyPrijemBezOON,-KC_ZAM_DPP  
  HrubaMzdaLonska KC_ZAM_HMVcetneOONaPracPoh,-170

110..118,120..161,169,610..659,

668..669,-170

  HMvcetneNahradLonska KC_ZAM_HMVcetneNahradLonska 1001,-170
  HrubyPrijemCelkemLonsky KC_ZAM_HMCelkemLonska 1002,-170
  HrubyPrijemVcNahrLonsky KC_ZAM_HrubyPrijemCelkemLonska 1003,-170,-345
  CistaMzdaLonska KC_ZAM_CistyPrijem_ML 1002,-170,-1545
3.8.1.  Podklad pro statistiku      145_06 KC_PPV_PriplatkyOstatni,KC_PPV_PriplatkyPrescas 128..129,132..134,136..149
  145_07 KC_PPV_OdmenyFO_celkem,KC_PPV_TantiemyZeZisku,KC_PPV_Dividendy,KC_PPV_DalsiPlatZeZisku 162,165..168,230..233
  145_08 KC_PPV_PremiePravidelne,KC_PPV_PremiePravidelneViceObdobi 150..160
  145_09 KC_PPV_DalsiPlatNaklad 161
  OsobniNaklady KC_PPV_HrubaMzdaOON,KC_PPV_OdmenyZaPracPohPS 169,610..661,668..669,680..699
  005_03 KC_PPV_HrubaMzdaBezOON 110..118,120..161,183..202,209
  OdpracDnyHod PH_PPV_Odpracovane 1109
  MzdaBezOON KC_PPV_HMCelkemBezOON,-KC_PPV_Odstupne_celkem

110..118,120..162,165..168,

183..202,209,230..233,240..250,255,261..262,265..266,271..275,280..299,360,367,382..385,

608..609,-608..609

3.8.3.  Podklad pro výkaz ÚNP       227_03 KC_PPV_Zakladni_mzda,-KC_PPV_Naturalni 110..118,120..125,-116
  227_11 KC_PPV_OdmenyZaPracPohPS 169
  227_15 KC_PPV_Prostoje 194..196
  230_01 KC_PPV_HMCelkemJenOON 608..661,668..669,680..699
3.8.5.  ISPV - soubory       AbsCelk PH_PPV_DobaRovenOdpracBezOON

183..187,189..204,360,

1450..1457

  AbsPlac PH_PPV_NahradyCelkemBezOON 183..187,189..202,
  AbsDovol PH_PPV_DovolenaCerpana_21 184..188
  ABSCELKQ PH_PPV_DobaRovenOdpracBezOON

183..187,189..204,360,

1450..1457

  ABSPLACQ PH_PPV_NahradyCelkemBezOON 183..187,189..202
  Pohotov KC_PPV_OdmenyZaPracPohPS 169
  OONQ KC_PPV_HrubyPrijem_1113_OON 608..661,668..669,680..699
  ODMDPCQ KC_PPV_DPC

621,642..646,655..657,661,669,

682..683,695..699

  ODMDPPQ KC_PPV_DPP

620,632..636,650..652,660,668

680..681,690..694

  ODMSTATQ KC_PPV_Statutari 610..611
  ODSTUPQ KC_PPV_Odstupne_celkem 608..609
  ODMDPCQ KC_PPV_DPC

621,642..646,655..657,661,669

,682..683,695..699

  ODMDPPQ KC_PPV_DPP

620,632..636,650..652,660,668,

680..681,690..694

  ODMSTATQ KC_PPV_Statutari 610..611
  ODSTUPQ KC_PPV_Odstupne_celkem 608..609

 

Určitě jsem nevychytala na první dobrou všechny změny, takže Vás žádám, pokud najdete nějakou nesrovnalost, prosím, hned mi pošlete mail s problémem a Vaším telefonním číslem, ozvu se Vám, a probereme.

 

Děkuji Vám jménem kolektivu autorů za spolupráci                              Helena Plavecká