Aktualizace 33.16. pro rok 2023 a 2024. Lze instalovat na verzi 33.14.. v období 12/2023.
Velikost souboru: 6,61 MB
Staženo: 612

Mzdy32 verze 33.16. pro rok 2023 a 2024 ze dne 4.1.2024

Verze se reinstaluje na verzi 33.14. v období 12/23. 

2023

Matriční soubory 

 • 1.1.1. Základní údaje a 1.1.2. Osobní údaje  - v období 12/23 jsou i po měsíční uzávěrce za období 12/23 pro opravy údajů o zaměstnanci otevřené položky v těchto MS pro účely oprav při zpracování ELDP a mzdových listů. Postupujte při opravách velmi obezřetně, v žádném případě kromě oprav v MS pro ELDP nespouštějte v uzavřeném období 2.Zpracování a 4.1.Měsíční uzávěrka. K dispozici máte v menu 3. Výstupy veškeré nabídky (3.4.1.4. ELDP,  doporučila bych ještě počkat s tiskem sestavy 3.6.1. Mzdové listy až po odeslání ELDP, a samozřejmě všechny další, které budete potřebovat). Připomínám, že mzdové listy se nově archivují 45 let. Bohužel, nemůžeme zablokovat 2. Zpracování, protože někteří z Vás ještě po uzávěrce roku opravují PHM v základním pořízení a musejí znovu zpracovat a zaúčtovat jednotlivá období. Pokud tohle děláte, prosím, pošlete mi v nabídce 5.6. Informace pro autory zprávu (např.: Opravujeme PHM po měsíční uzávěrce), abychom věděli, zda můžeme po provedení měsíční uzávěrky zablokovat také Zpracování.
 • 1.1.4. Důchody a slevy - nezapomeňte zastavit slevu na studenty k 31.12.2023. Od roku 2024 je sleva = 0, nebude se počítat, ale výhledově by Vám trčela do dalších období, zejména pokud takový zaměstnanec ukončí pracovní vztah.

2. Výstupy

 • 3.4.5. Oznámení o plnění povinného podílu OZP: Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí = 42 427 Kč, formulář zatím není k dispozici.
 • 3.5.4. Vyúčtování vnitropodnikových prací - sestavy aktualizovány
 • 3.7.4. Vyúčtování srážkové daně
 • 3.7.5. Vyúčtování zálohové daně

Pokud máte více plátcových pokladen, důkladně prostudujte kapitolu Zrušení institutu plátcových pokladen od 1.1.2024 v časopise PROFEX nebo na adrese: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/zruseni-platcovych-pokladen-od-ledna

4.1. Měsíční uzávěrka - povolena uzávěrka z období 12/23 do období 01/24. Uzávěrka provede jako vždy:

 1. přepočet průměrů pro období 01/24
 2. převod nevyčerpané dovolené z roku 2023 do období 01/24  - do položky Loňská
 3. vytvoří podklad pro RZ za rok 2023
 4. převede do ročního souboru 2024 údaje z roku 2023 potřebné pro výpočet průměrů (DM 2000 Základ pro průměr měsíční, 2200 Základ pro průměr roční), a pro sociální účely (2500 Základ pro sociální účely, 1192 Vyloučená doba pro ELDP, 1193 Vyloučená doba pro nemoc (např. neplacené OČR…)).

Ostatní:

 • 6.3.3. Formuláře výplatnic - doplní formuláře pro rok 2024 - v období 01/24 je pak můžete modifikovat podle svých požadavků.
 • 6.3.6.5.2. Generátor sestav - Rozborové sestavy za podnik - doplnění možnosti vypisovat podnikové věty z ročního případně z čistých mezd
 • 6.4.1. Číselníky vlastní - doplní do číselníku Zaručené mzdy hodnoty pro rok 2024

2024

Postup uzávěrky z roku 2023 do roku 2024:

 1. V období 12/23 máte vyplaceno a uhrazeno vše.
 2. Reinstalujete verzi ZEIS-MZDY 33.16.
 3. Provedete 4.1. Měsíční uzávěrka a přejdete do období 01/24.
 4. Než začnete cokoliv dělat v období 01/24, překontrolujte: 
 • 6.3.1. Přepínače - změny pro rok 2024
 • 6.3.2. Plánovací kalendář pro rok 2024
 • 6.3.3.1. Formuláře výplatnic:
 • 2024 Základní V1
 • 2024 Základní V1 mailem
 • 2024 Základní V2
 • 6.4.1. Číselníky vlastní
 • Sazby sociálního zabezpečení
 • Zaručené mzdy a 
 • Druhy mezd (zda se doplnily DM 0600 až 0699 pro OON a jiné drobné úpravy)
 • Pokud najdete chybu, laskavě mi okamžitě telefonujte - děkuji. 
 • Pozor, pokud po této verzi znovu spustíte měsíční uzávěrku za období 12/23, budete mít chaos. Program Vám to dovolí, dokud neprovedete akci 4.3. Uzavření roku 2023.
 1. Pokud chybu nenajdete, můžete pokračovat 4.3. Uzavření roku 2023.
 2. Měníte-li nároky na dovolenou, aktualizujte číselník 6.4.1. Celoroční nároky na dovolenou, program automaticky provede přepočet položky Letošní při uložení číselníku, v sestavě 1.1.8. Dovolená můžete provést kontrolu nároku na dovolenou u jednotlivých zaměstnanců. U dohod se žádný nárok dopředu nevypočítává (jen u pracovních smluv podle plánovacího kalendáře). 
 3. V 3.6.3.2. provedete kontrolu PP průměru na zaručenou mzdu, je-li rozdíl menší než 0, pak:
 • je nutné zvýšit průměr v 1.1.B. Průměry na zaručenou mzdu odpovídající skupině zaručené mzdy uvedené  v MS 1.1.8. Mzdové údaje ( zároveň redukujte a vypočítejte denní průměr, pokud ho využíváte (nedoporučuji). POZOR: U DPP a DPČ se dopočítává do minimální mzdy, nikoliv do zaručené. Nejjednodušší je u těchto kategorií zaměstnanců nastavit v MS 1.1.8. Mzdové údaje stupeň 1. 
 • zaměstnanci bez příjmu nemají vypočítán průměr na období 01/24
 • zaměstnanci bez odpracovaných hodin nebo dnů nemají vypočítán průměr na období 01/24
 • statutáři nemají vypočítán průměr na období 01/24, nezapomeňte, že pro ně neplatí zákoník práce
 1. Proveďte kontrolu průměrů v 3.6.3.1. Průměry za období 10/23 až 12/23, doporučuji tisk této sestavy až v období 01/24, v období 12/23 by byl redukovaný průměr chybně vypočtený.
 2. Pro jistotu proveďte: 
 • V 5.0.E. Přepočet nezabavitelné částky
 • V 5.0.K.2. Přepočet katalogu prací 
 1. Je-li v horní liště u období 12/23 písmeno U, období je uzavřeno. Nemůžete provádět žádné opravy v uzavřeném období. 
  1. Pro účely oprav matričního souboru (pro ELDP a mzdové listy) v období 12/23 jsou pro uživatelské opravy  uvolněny 1.1.1. Základní údaje a 1.1.2. Osobní údaje 
  2. !!!!!! Pokud budete potřebovat jinou opravu v uzavřeném období 12/23 telefonujte mi na 602270713. 
  3. V období 1/24 nelze zrušit beztrestně  roční uzávěrku, v období 12/23  měsíční uzávěrku, abyste mohli provádět úpravy v předchozím roce a znovu provést uzávěrku do období 01/24. Do období 01/24 se s touto verzí instaluje takové množství úprav, že není šance bez úrazu přejít do roku 2024 znovu bez pomoci dealera nebo metodika.
  4. Mezi obdobími 12/23 a 01/24 se VŽDY přepínáte v 6.1. Zpracovávané období.
 2. V období 01/24 si nastavte firemní výplatnice pro rok 2024 v menu 3.3.5.5.Telegram - výplatnice. 
 3. V období 01/24 si nastavte u dohodářů v každém platném PPV v MS 1.1.A. Pracovní doba nárok na dovolenou jako u běžných zaměstnanců.
 4. S touto verzí se mění a doplňuje:
 5. Pořízení - při pořízení dat respektujte změny v číselníku Druhy mezd, zejména u zaměstnanců s dohodami
 6. Zpracování - Hrubé mzdy - doplněn výpočet náhrady svátků u měsíčních mezd s hodinovým průměrem: POZOR v 6.3.1. Přepínače - Pořízení a hrubé mzdy musí být zatržena položka Svátek platit průměrem - doplněn výpočet dovolené u zaměstnanců s dohodami  
 7. Zpracování - Hrubé a čisté mzdy - doplněn výpočet dovolené u zaměstnanců s dohodami (dovolená u dohod se na rozdíl od pracovních smluv poskytuje až za skutečně odpracované hodiny.
 8. Výstupy - upravena sestava 3.6.2.2. Podklad pro výpočet dovolené a další sestavy
 9. Nastavení

6.3.1. Přepínače - změny pro rok 2024

Čisté mzdy Nezabavitelné částky na osobu povinného 12705,00
    na vyživovanou osobu 3176,25
    bez omezení nad 28585,50
  Pracovní doba Dny 252
    PD včetně svátků 262
Zpracování Daně (2024) Mez pro zvýšenou daň 131 901
    Sleva na studenta 0
    Polovina min.mzdy 9450
  Daně - roční zúčtování 2023 Mez pro zvýšenou daň 1 935 552
    Umístění dítěte 17 300
   

Maximální hodnota daru

(dary Ukrajině)

30%
    Polovina min.mzdy 103 800
2024 Dovolená PTPD pro DPP a DPČ 20,00
  Průměry sociální RH1 1 466 / 256,55
    RH2 2 199 / 384,83
    RH3 4 397 / 769,48
    Pod. odvod SZ zvýšený 27,80
    Mez pro odvod SZ 2 110 416
  Pojištění Min. odvod na VZP 18 900
    Mez pro ZP nad 50% 15 440
  Sleva 5% Průměrná mzda měsíční 43 967
    Průměrná mzda hod. 338,00
    Mez pro měs. slevu 65 951
    Mez pro hod. slevu 506,00

 

 • 6.3.2. Plánovací kalendář - doplněn podnikový plánovací kalendář pro rok 2024
 • 6.3.3.1. Výplatnice - formuláře výplatnic - doplněny výplatnice pro rok 2024 - nepoužívejte v období 01/24 staré výplatnice z předchozích let!!!!, požádejte svého dealera, aby výplatnice upravil podle Vašich požadavků, pokud si neumíte udělat aktualizaci sami. Nezapomeňte na změnu výplatnice v 6.3.3.2. Výplatnice e-mailem, aby Vaši zaměstnanci nedostali paskvil. Při této příležitosti připomínám, abyste upozornili své zaměstnance, že pro to, aby jim výplatnice byla doručena, nesmějí mít plnou schránku a především musejí zaměstnavateli sdělit správný e-mail. Také se doporučuje nastavení pauzy mezi jednotlivými výplatnicemi na 5 s. Odesílání sice trvá déle, ale nedochází k chybám při odesílání.
 • POZOR, nově můžete doplnit v 6.3.1.2. také zasílání Ročního zúčtování daně (pokud bylo provedeno), nezapomeňte, že nastavení platí pro všechny zaměstnance. Pokud se pro odesílání RZ rozhodnete, doporučuji vyčkat s odesíláním RZ do období 03/24 (a odeslat  RZ všem zaměstnancům najednou (po všech opravách). Pokud odesílání zapnete již v 01/24 a necháte ho až do období 03/24, zaměstnancům se budou v každém období odesílat s výplatnicemi VŠECHNA HOTOVÁ ZÚČTOVÁNÍ. Časem dořešíme.
 • Do výplatnic byly na základě Vašich požadavků doplněny položky (více se do výplatnice nevejde)
 • Dovolená loňská, letošní, nárok a zbývá pro první pracovněprávní vztah
 • Dovolená nárok a zbývá pro druhý pracovněprávní vztah

Nezapomeňte, že součet loňské a letošní dovolené nemusí vždy činit údaj v položce Nárok ( = Loňská + Letošní + Z jiné organizace + Dodatková - Kráceno).

 • 6.4.1. Číselníky vlastní - změny:
 1. Máte-li více plátcových pokladen, nezapomeňte sami včas aktualizovat číselníky Bankovní spojení, Plátcovy pokladny (od roku 2024 jsou plátcovy pokladny zrušeny, je jen jedna plátcova pokladna) a ve vazbě na to i Místa výkonu práce. Změna je komplikovaná, postupujte podle popisu v časopise PROFEX 1/24 nebo si najděte popis přechodu z více plátcových pokladen na jednu na stránkách Finanční správy na adrese: Zrušení plátcových pokladen od ledna 2024 | Tiskové zprávy 2023, v případě nejasností doporučuji kontaktovat přímo příslušný FÚ.

Druhy mezd - změnový - pozor na změnu účtů MD/DAL (viz přílohu v časopise PROFEX 1/24)

 

DRMZ

zrušený

Název

DRMZ

nový

DRMZ nový

Název

DPP

DRMZ nový

Název

DPČ

170 DPP 620 632 Příplatek noční DPP 642 Příplatek noční DPČ
171 DPČ 621 634 Příplatek SO+NE DPP 644 Příplatek SO+NE DPČ
172 Obchodní vedení 610 635 Příplatek ztížené pp DPP 645 Příplatek ztížené pp DPČ
173 Statutáři 611 636 Příplatek svátek DPP 646 Příplatek svátek DPČ
174 -          
175 -   650 Prémie měsíční DPP 655 Prémie měsíční DPČ
176 -   651 Prémie %  výkon.hod. DPP 656 Prémie %  výkon.hod. DPC
177 Student - nepl.praxe 612 652 Prémie čtvrtletní DPP 657 Prémie čtvrtletní DPČ
178 Studenti a učni 613 660 Doplatek do min.mzdy DPP 661 Doplatek do min.mzdy DPČ
179 Motivační příspěvek 614 668 Odměna za prac.poh. DPP 669 Odměna za prac.poh. DPČ
180 Dovolená          
181 Dovolená   680 Dovolená DPP 682 Dovolená DPČ
182 Dovolená   681 Dovolená proplacená DPP 683 Dovolená proplacená DPČ
228 Odstupné 608        
229 Odstupné nad limit 609 690 Náhrada 100% os. přek. DPP 695 Náhrada 100% os. přek. DPČ
252 Autorská cizí 616 691 Náhrada 80% pov.vlivy  DPP 696 Náhrada 80% pov.vlivy  DPČ
253 Autorská vlastní 617 692 Náhrada 60% část.nezahr.. DPP 697 Náhrada 60% část.nezahr.. DPČ
254 -   693 Náhrada svátek. 100%  DPP 698 Náhrada svátek. 100%  DPČ
370 Nepeněž..dary do 2. tis. Kč 270 694 Osobní překážky nepl. DPP 699 Osobní překážky nepl. DPČ
399 Odměna volební komise 619        

 

 1. Položky výplatnice - nový 2024 - opis číselníku si udělejte v modulu MZDY
 2. Řádky mzdového listu - nový 2024 - opis číselníku si udělejte v modulu MZDY
 3. Sazby sociálního zabezpečení - nový 2024
Změny od 1.1.2024

Hodnota položky %OdNPr

= odvod zaměstnance na nemocenské pojištění

Hodnota položky %OdCPr

= odvod zaměstnance na sociální zabezpečení celkem

řádky 1,2,3,5,8 0,60 7,10
 1. Zaručené mzdy - změnový (aktualizuje se již v období 12/23 - doplňuje se stav k 1.1. 2024)

 

Závěr: Tato verze je určena pro uzavření roku 2023 a přechod do roku 2024. 

Po provedení roční uzávěrky v období 01/24 můžete:

 1. Provádět roční zúčtování daně zaměstnancům
 2. Pořizovat data včetně DPN
 3. Zpracovávat hrubé a čisté mzdy
 4. V období 12/23 dělat evidenční listy (tisknout mzdové listy doporučuji až po provedení ELDP, aby se případné opravy v MS 12/23 promítly i na mzdové listy za rok 2023. POZOR, pokud budete dělat opravy jmen a adres v období 12/23, nezapomeňte tyto změny promítnout i do období 01/24, pokud zaměstnanec pokračuje ve výkonu činnosti.
 5. Pro konečné zpracování období 01/24 obdržíte určitě alespoň jednu verzi. Vzhledem k výrazné změně u DPP a DPČ musíme ještě aktualizovat nápočty do sestav a doplnit některé formuláře pro rok 2024 + OZP. Také provádíme úpravy dokumentace a helpu pro rok 2024.
 6. Vzory dohod o provedení práce a pracovní činnosti (docx) najdete v menu 3.9.3. Interní předpisy. Můžete modifikovat pro každého zaměstnance a uložit. Do nabídky 3.9.1. jsem formuláře nestihla připravit.
 7. Pokud poskytujete různé benefity na základě vnitropodnikové směrnice upozorňuji Vás na  Metodickou informaci ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024 na stránce Finanční správy


Děkuji všem uživatelům za dosavadní spolupráci, do roku 2024 přeji za kolektiv autorů vše nejlepší, hlavně zdraví a pohodu, oporu v rodině a úspěchy v práci. Věřím, že i my budeme Vašimi partnery v roce 2024.      

Váš přítel na telefonu  Helena Plavecká