Aktualizace 32.20. pro rok 2022. Lze instalovat na verzi 32.18. v období 07/2022.
Velikost souboru: 3,78 MB
Staženo: 683

Mzdy32 verze 32.20. pro rok 2022 ze dne 2.8.2022

Verze se reinstaluje na verzi 32.18. v období 07/22.

Změny od verze 32.18.:

1.2.3. Pořízení DPN - opravena chyba při proplácení náhrady při DPN z minulého měsíce. Pokud není DPN proplacena, vytváří se v příslušném období věta s DM 360 jen se dny a hodinami. Při proplacení náhrady DPN v některém následujícím období se vytvoří věta jen s korunami proplacené náhrady.

Pozor: Změnila se i věta s nápočtem v DM 1458 - Částečně započitatelná doba pro dovolenou -  u neproplacené náhrady DPN v příslušném období pořízení nově obsahuje dny a hodiny.

Pokud najdete chybu, prosím, ihned telefonujte, opravdu nemohu vychytat všechny varianty. Děkuji.

2.1. Zpracování - Hrubé mzdyzrychlení výpočtu hrubých mezd - přepočet dovolené se provádí jen pro PPV, které jsou aktivní v aktuálním a předchozím období. Příklad: Zaměstnanec ukončil PPV 15.6.2022, přepočet se provede. V období 07/22 se přepočet se již neprovádí pro zaměstnance, kteří ukončili PPV do 31.5.2022.

Pokud máte možnost, vyčerpejte zaměstnancům starou dovolenou (zůstatky do konce roku 2020), vše se podstatně zjednoduší.

3.6.4. Evidence společníků - Uhrazeno/Neuhrazeno opravena chyba při testování PPV. Připomínám, že do sestavy se vybírají pouze výdělečné činnosti Q a S, pokud mají tito zaměstnanci odvod na SP (DM 546).

3.6.7.3.8. Prohlášení poplatníka - nerezidentiDoplnění údajů z MS Osobní údaje pro nerezidenty do formuláře je nově navázáno na položku v MS 1.1.3.3. Daně - Rezident, údaje o daňové rezidentuře se doplňují jen pro nerezidenty, vyplňujte pečlivě.

6.3.1. Přepínače - Čisté mzdy - Nezabavitelné částky s platností od 1.7.2022 se mění následovně:
Na osobu povinného = 9416,25
Na vyživovanou osobu = 3138,75
Mez pro srážku bez omezení = 25110
(NV č. 204/2022 Sb. ze dne 29.6.2022 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima).

Kromě jiného jste si asi všimli, že parlament schválil zákonem č. 216/2022 Sb. novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení - slevu na pojistném pro zaměstnavatele (u vybraných zaměstnanců). Zákon vyšel ve sbírce v červenci, takže sleva půjde uplatnit od února 2023. Po novele dovolených, covidu a náporu ukrajinských zaměstnanců máme a máte zase co dělat. Důkladně si odpočněte, nebude to procházka růžovou zahradou.

Děkuji všem za spolupráci, přeji za kolektiv autorů krásný zbytek léta.      
Helena Plavecká