Aktualizace 33.14. pro rok 2023. Lze instalovat na verzi 33.12.. v období 08/2023.
Velikost souboru: 7,84 MB
Staženo: 609

Mzdy32 verze 33.14. pro rok 2023 ze dne 25.8.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.12. v období 08/23. 

 • V programu bylo provedeno oddělení úložiště nastavení a intervalů do dvou souborů. Doufáme, že se tímto odstranila ztráta údajů v nastavení, případně poškození části intervalů. Pokud se Vám tento případ vyskytne i v této verzi, prosím, ihned mě kontaktujte. Děkuji všem za spolupráci.
  POZOR: Do 6.3.1.Nastavení - Mzdová nastavení - Přepínače doplňte VŽDY do položek:
  1. Zpracování - Čisté mzdy - Zákonné pojištění odpovědnosti - Sazba v promile a Bankovní spojení
  2. Pojištění - Sociální zabezpečení - Bankovní spojení a Kód OSSZ,
   potřebuje se to vždy pro příkaz k úhradě, byť máte jednoho jediného zaměstnance s dohodou o provedení práce.
 • 1.1.3.4. Matriční soubory - Ostatní údaje - VynětíDo programu doplněna kontrola, aby se zadaná vynětí nepřekrývala. Všimla jsem si několika případů, kdy se to vyskytuje ve Vašich datech.
 • 1.1.C. Matriční soubory - Dovolená: Od této verze je odstraněna celá část, která se týká STARÉ DOVOLENÉ, tj. dovolené, na kterou vznikl nárok do konce roku 2020 a měla být vyčerpána do konce roku 2021 (máme druhé pololetí roku 2023 a připravujeme verzi pro rok 2024, kdy se bude dovolená poskytovat ze zákona i pro dohody o pracovní činnosti a pro dohody o provedení práce při splnění podmínek).
 • 3.4.1.2.6. HZUPN - Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN: Všimla jsem si, že někteří z Vás zapomínají odesílat Hlášení ve správném období (někdy ani nevíte, že má bývalý zaměstnanec DPN ukončenou), za které posíláte dodatečně (vrátíte se do dotčeného období a vytvoříte podání, které odešlete, nebo naopak potřebujete odeslat HZUPN při ukončení DPN a ještě nejste v následujícím období zpracování. Abychom Vám usnadnili práci s touto agendou:
  1. Nabídnou se vhodné DPN ukončené nejen v aktuálním období, ale i v předchozím a následujícím období (Příklad: zpracováváte období 08/23, nabídnou se doklady z období 07 až 09/23.).
  2. Pokud z nějakého důvodu musíte vytvořit ručně podání bez pořízených dat nebo přijatých notifikací (případně jde o ukončení DPN po skončení pracovního vztahu), byla upravena datová věta (XML), kterou zasíláte elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky, tak, aby splňovala podmínky pro přijetí podání (u cizinců byl problém s rodným číslem a obecně s chybějícím datem vystavení dokladu v souboru xml).
 • Do 3.4.1.3.1. ONZ byl doplněn rozšířený popis v sekci 9 k položce Důvod neposkytnutí podkladů … úmrtí pojištěnce nebo zaměstnání bez účasti na pojištění.Problém byl u cizinců (hlavně UK), kteří se musí odhlásit, pokud jim skončí pracovní vztah, z něhož nebyli sociálně pojištěni (DPP, DPČ), nezapomeňte odeslat odhlášku!!!! Od 11.9.2023 bude nová verze ONZ (soubor XML), musí se počkat, až novou verzi nasadí ČSSZ do produkčního prostředí.
  Od 01/24 budeme DPP a DPČ přihlašovat i u zaměstnanců CZ, přestože nejsou z této činnosti pojištěni.
 • V souvislosti s výše uvedeným bodem 1.1.C. Dovolená byly od období 08/23 upraveny i následující sestavy:
  3.6.1.3. Pracovní doba (hodiny proplacené dovolené při ukončení PPV se započetly do odpracované doby). 
  3.6.2.1. Přehled čerpání dovolené
  3.6.2.3. Test čerpání dovolené
  3.6.6.4.1. Přehled pro vedoucí podle zaměstnanců
  3.6.6.4.2. Přehled pro vedoucí podle profesí
  3.7.3. Nevyčerpaná dovolená  (období 01/24)
  Od této verze neexistuje běžná a stará dovolená, bude vždy jen Běžná = Letošní + Loňská + Z jiné organizace + Dodatková. Pokud jsme v některé sestavě něco zapomněli, dejte vědět mailem.
 • 3.6.6.1.3. Pracovní doba - nápočet do sestavy byl ve sloupci Odprac.hod. upraven tak, aby se do odpracovaných hodin nezapočítávala proplacená dovolená (aktuálně DM 188).
 • 6.2.7. Prostředí -  od této verze je doplněna nabídka:
  Znaková sada příkazového řádku (pokud Vám nebude fungovat automaticky (výchozí nastavení), vyzkoušejte ostatní nabídky:
  (*) Automaticky
  ( ) Latin 2
  ( ) ANSI
  V některých verzích Windows 11 byly problémy s českou diakritikou.

Pokud odebíráte novinky z CSSZ.CZ, dle sdělení programátora se našeho software netýká zpráva k Novému SSL certifikátu epodani.cssz.cz pro komunikaci s VREP / APEP (zpráva z 18.8.2023), program tento certifikát nepoužívá. Pokud by se vyskytly nějaké problémy s odesíláním nebo přijímáním dat v E-komunikaci s ČSSZ, okamžitě mi, prosím, telefonujte.

Za kolektiv autorů děkuji za spolupráci a přeji příjemný zbytek léta.         Helena Plavecká


Mzdy32 verze 33.12. pro rok 2023 ze dne 7.7.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.10. v období 06/23 až 07/23.

 • Do programu doplněn test nastavení přepínačů z důvodu ztráty nastavení některých údajů, které doplňuje uživatel (výchozí nastavení “státních” hodnot doplňuje program při spuštění). Test se provádí na centrále (nikoliv na satelitech),  kontroluje se naplnění následujících údajů:
  1.      bankovní spojení pro sociální zabezpečení
  2.      bankovní spojení pro zákonné pojištění
  Jestliže test najde nedoplněné hodnoty v těchto údajích, soubor v 6.3.1. Přepínače je poškozen. Prosím uživatele, u nichž tato situace nastane, aby mi okamžitě zatelefonovali bez ohledu na čas, a zároveň poslali SMS (včetně telefonního čísla). Zároveň přestaňte okamžitě pracovat s programem MZDY, dokud se neozvu. Pro odhalení příčiny potřebuje programátor dostat dva soubory (nejsou v záloze) a případně i data před jakýmkoliv dalším zásahem. 
 • 2.2.2. Čisté mzdy: upraven protokol o provedených srážkách (zarovnání hodnot)
 • 2.2.1. Čisté mzdy: srážky bez data doručení se nesrážejí!!!
 • 2.2.1. Čisté mzdy: 5% sleva na podnikovém pojistném se nově uvádí i na protokolu ke zpracování i v případě, že zaměstnanec překročil stanovený limit 138 hodin
 • 3.3.5.7. Příkazy k úhradě - Agenda - PFKB - nový formát souboru: (prosím, vyzkoušejte, případně ihned telefonujte, pokud soubor nebude přijat, nemám jak vyzkoušet). Údaje pro PF nastavíte v číselníku 6.4.1. Penzijní fondy (pro příslušný přídavek MS 1.1.9. Trvalé přídavky - na inkasní místo s médiem)
  1.      V sumační větě musí být na deváté pozici uveden variabilní symbol platby bez úvodních nul
  2.      Přidáno kódování UTF-8
 • 3.6.7.5.1. Potvrzení pro banku - aktualizováno nastavení pro rok 2023 (nezahrnují se dohody o provedení práce a peněžitý příspěvek na stravování), POZOR, každá banka má své požadavky, proto v případě, že nastavení nevyhovuje, telefonujte, upravíme přes TV.
 • 3.8.8. Podklad pro výpočet RPJ - doplněn export sestavy do csv pro případné uživatelské úpravy.
  Hodiny A - odpracované hodiny,
  Hodiny B - PS, DPČ: hodiny z plánovacího kalendáře zaměstnance, není-li plánovací kalendář doplněn, hodiny z 6.3.1. Pracovní doba (bez svátků) podle směnnosti z MS Pracovní doba (aby se podíl zaměstnance ve sloupci RPJ správně vypočítal, u směnnosti musí být nastaveno 100% úvazku, není-li a zaměstnanec má odpracované hodiny, je třeba vstoupit do MS 1.1.A. Pracovní doba a u příslušného PPV otevřít údaje Pracovní doba a znovu uložit (program 100% sám doplní). Opravovat nebudeme, vzhledem k připravovaným změnám od 1.1.2024 bude nutné přístup k pracovní době u dohod zcela změnit.

Děkuji všem jménem kolektivu autorů za připomínky a spolupráci. Pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, prosím, hned mi telefonujte na číslo 602 27 07 13 (ne mezi 11 a 13 hodinou) nebo napište mail, pokud se nedovoláte.

Helena Plavecká


Mzdy32 verze 33.10. pro rok 2023 ze dne 12.3.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.04. nebo 33.06. nebo 33.08. v období 02/23 až 03/23.

 • Opravena chyba v 3.4.1.1.2. E-podání - PVPOJ, kdy v případě, že důvod slevy G neměl uvedenou hodnotu pracovní doby, podání nebylo převzato. Element kratší pracovní doby se v tomto případě neuvádí. Pokud se v souboru nevyskytoval zaměstnanec s G, podání bylo v pořádku.
 • Opravena chyba v 3.4.1.2.3. E-podání - NEMPRI, kdy v případě, že zaměstnanec měl směrovaný doplatek mzdy na adresu nebo v hotovosti, podání nebylo převzato. Pokud byl doplatek směrován na účet, podání bylo v pořádku.
 • Opravena chyba v 3.4.1.4.2. E- podání ELDP, kdy nešel vytvořit “XML pro datovou schránku”. Odesílání e-podáním bylo v pořádku.

Děkuji všem jménem kolektivu autorů za připomínky a spolupráci. Pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, prosím, hned mi telefonujte na číslo 602 27 07 13 (ne mezi 11 a 13 hodinou).

Helena Plavecká


Mzdy32 verze 33.08. pro rok 2023 ze dne 9.3.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.04. nebo 33.06. v období 02/23 až 03/23.

Změny od verze 33.06.:

 • Aktualizována sestava 3.3.5.8. Souhrnný přehled plateb v části Sociální zabezpečení.
 • Aktualizované intervaly pro výše uvedenou sestavu:
  SocPojCelkem = 
  8545,8546,8547,-8549
  SocPojPod = 8545,8547,-8549
  SocPojOdeslano = 
  9546
 • Doplněno č. faktury při zaúčtování DM 8549 - Sleva 5%.
  Pokud máte slevu, doporučuji znovu zpracovat čisté mzdy a provést znovu zaúčtování a také znovu importovat spojovací soubor do účetnictví.

Mzdy32 verze 33.06. pro rok 2023 ze dne 8.3.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.04. v období 02/23 až 03/23.

Změny od verze 33.04.:

 1. V menu 3.4.1.1.2 E-podání PVPOJ - opravena chyba součtu v položce D11 v souboru XML - při odesílání PVPOJ, pokud je vyplněna sleva 5%. Formulář je v pořádku.
 2. V menu 4.2. Roční zúčtování v položce 18 g) byla zvýšena mez pro slevu na dani za umístění dítěte - program nepovolil zadat vyšší hodnotu než 16200 Kč. Slevu lze uplatnit za každé umístěné dítě až do výše 16200 Kč. Příklad: 3 dětí v MŠ = lze uplatnit až 3*16200=48600 Kč (samozřejmě dle potvrzení: 1. dítě 6250 + 2. dítě 12300 + 3. dítě 6820 = 25370 Kč).

Pokud budete dne 9.3.2023 potřebovat pomoc, volejte do 9 hodin nebo pak až po 13 hodině.

Děkuji za pochopení.